Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Молекулярная биология


Глутатіонтрансферазна активність і ДНК-аддукти в плаценті людини у радіаційно та хімічно забрудненому довкіллі Код дисциплины диссертации: 03.00.03Теплюк Надія Миколаївна2003
Функціональна активність та імуногенність тропоміозин-тропонінового комплексу кардіоміоцитів при дилатаційній кардіоміопатії Код дисциплины диссертации: 03.00.03Федоркова Ольга Михайлівна2003
Изучение методом сайт-направленного мутагенеза элементов узнавания тирозиновой тРНК тирозил-тРНК синтетазой из высших эукариот Код дисциплины диссертации: 03.00.03Найденов Валерий Георгиевич2002
Вивчення методом сайт-направленого мутагенезу елементів впізнавання тирозинової тРНК тирозил-тРНК синтетазою з вищих еукаріотів Код дисциплины диссертации: 03.00.03Найдьонов Валерій Георгійович2002
Протонна рухливість у модельних білково-нуклеїнових і нуклеїново- нуклеїнових комплексах та її можливе біологічне значення Код дисциплины диссертации: 03.00.03Потягайло Андрій Любомирович2002
Изменение экспрессии генов в глиальных опухолях головного мозга человека Код дисциплины диссертации: 03.00.03Шостак Екатерина Александровна2002
Зміна експресії генів у гліальних пухлинах головнго мозку людини Код дисциплины диссертации: 03.00.03Шостак Катерина Олександрівна2002
Порівняльний аналіз функціональних та регуляторних особливостей кіназ рибосомного білка S6 (S6К1 і S6K2) Код дисциплины диссертации: 03.00.03Вальовка Тарас Йосифович2001
Идентификация комплексов генов, изменяющих нормальную экспрессию в астроцитарных глиомах Код дисциплины диссертации: 03.00.03Гарифулии Олег Минирович2001
Iдентифiкацiя комплексiв генiв, якi змiнюють нормальну експресiю в астроцитарних глiомах Код дисциплины диссертации: 03.00.03Гаріфулін Олег Минірович2001
Клонирование, бактериальная экспрессия и цитокинподобная активность С- концевого некаталитического модуля тирозил-тРНК синтетазы высших эукариот Код дисциплины диссертации: 03.00.03Дубровский Алексей Леонидович2001
Клонування,бактеріальна екпресія та цитокінподібна активність С-кінцевого некаталітичного модуля тирозил-тРНК синтетази вищих еукаріотів Код дисциплины диссертации: 03.00.03Дубровський Олексій Леонідович2001
Ідентифікація та характеристика нових генів людини з використанням Notl- "зв'язувальних" бібліотек Код дисциплины диссертации: 03.00.03Кваша Сергій Михайлович2001
Молекулярно-биологические аспекты белок-мембранных взаимодействий: термодинамический и кинетический контроль встраивания Код дисциплины диссертации: 03.00.03Ладохин Алексей Сергеевич2001
Молекулярно-біологічні аспекти білково-мембранних взаємодій: термодинамічний і кінетичний контроль вбудовування Код дисциплины диссертации: 03.00.03Ладохін Олексій Сергійович2001
Роль глютаматних та ГАМК-рецепторів у генерації електричної активності клітин Hydra olіgactis Pallas Код дисциплины диссертации: 03.00.03Проць Іванна Омелянівна2001
Регіональна специфічність інтеграції ретровірусів Код дисциплины диссертации: 03.00.03Циба Людмила Олексіївна2001
Функціональні зв'язки КоА-синтази із компонентами сигнальних шляхів клітини Код дисциплины диссертации: 03.00.03Бреус Оксана Сергіївна2000
Особенности взаимодействия фактора элонгации 1альфа с другими компонентами эукариотического аппарата трансляции Код дисциплины диссертации: 03.00.03Будкевич Татьяна Владимировна2000
Особливості взаємодії фактора елонгації 1alpha з іншими компонентами еукаріотичного апарату трансляції Код дисциплины диссертации: 03.00.03Будкевич Тетяна Володимирівна2000
Дослідження експресії муцинових генів в кон'юнктиві ока людини Код дисциплины диссертации: 03.00.03Гут Ірина Йосифівна2000
Розробка та характеристика нового реплікативно-компетентного вектора та пакувальних клітин для ретровірусного переносу генів Код дисциплины диссертации: 03.00.03Кайда Ірина Володимирівна2000
Особливості взаємодії монометинових бензтіазолових ціанінових барвників з ДНК: дослідження спектрально- люмінесцентними методами Код дисциплины диссертации: 03.00.03Ковальська Владислава Борисівна2000
Розробка бази даних генів 21-ї хромосоми людини та встановлення нових функціональних зв’язків інтерсектину 1 Код дисциплины диссертации: 03.00.03Ніколаєнко Олексій Валентинович2000
Клітиноспецифічні особливості регуляції транскрипції гена глутатіон S-трансферази Р1 людини Код дисциплины диссертации: 03.00.03Слончак Андрій Миколайович2000
Фізико-хімічні механізми біомолекулярного впізнавання Код дисциплины диссертации: 03.00.03Говорун Дмитро Миколайович1999
Фiзико-хiмiчнi механiзми бiомолекулярного впiзнавання Код дисциплины диссертации: 03.00.03Говорун Дмитро Миколайович1999
Тирозил- тРНК синтетаза из экстремального термофила Thermus thermophilus НВ- 27: физико- химическая характеристика фермента и взаимодействие с тРНКTyr Код дисциплины диссертации: 03.00.03Егорова Светлана Павловна1999
Разработка и характеристика нового вектора и упаковочных клеток для ретровирусного переноса генов Код дисциплины диссертации: 03.00.03Кайда Ирина Владимировна1999
Перебудови структури плазміди pATV 8 у трансгенних мишей Код дисциплины диссертации: 03.00.03Крисан Костянтин Вячеславович1999

[0] [1] [2] [3]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины