Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Биофизика


Вплив іонів металів на стабільність і конформацій-ну рівновагу мультиланцюгових гомополінуклеотидів: polyA·polyU, polyA·2polyU і polyA·2polyI. Код дисциплины диссертации: 03.00.02Андрусь Олена Анатоліївна2009
Функціональний стан тканин та зміни вмісту іонів натрію за умов патологічної гіпоксії та канцерогенезу Код дисциплины диссертации: 03.00.02Бабський Андрій Мирославович2009
Молекулярні механізми взаємодії біомолекул з наноструктурами, лігандами та малими дозами мікрохвильового та радіаційного випромінювання Код дисциплины диссертации: 03.00.02Довбешко Галина Іванівна2009
Застосування міліметрових та субміліметрових радіохвиль та їх комбінації в дослідженні біологічних об'єктів. Код дисциплины диссертации: 03.00.02Древаль Наталія Володимирівна2009
Модифікація функціональної активності потенціалкерованих кальцієвих каналів нейронної плазматичної мембрани зовнішньоклітинним безкальцієвим розчином Код дисциплины диссертации: 03.00.02Король Сергій Васильович2009
Зміни кальцієвого гомеостазу в нейронах культури гіпокампа щурів при інкубації з бета-амілоїдом Код дисциплины диссертации: 03.00.02Король Тетяна Юріївна2009
Вплив івермектину та його аналогів на функціональні Код дисциплины диссертации: 03.00.02Мандзинець Світлані Михайлівна2009
Дія надвисокочастотного електромагнітного випромінювання на культури дріжджів Saccharomyces cerevisiae, бактерій Escherichia coli і водорості Dunaliella viridis Код дисциплины диссертации: 03.00.02Ніжельська Олена Ігорівна2009
Дослідження фотоіндукованого переносу електрона в фотосинтетичних реакційних центрах бактерій Код дисциплины диссертации: 03.00.02Оленчук Марина Володимирівна2009
Структурно-функціональні та гідродинамічні властивості плавців дельфінів як результат адаптації до швидкого плавання Код дисциплины диссертации: 03.00.02Павлов Вадим В'ячеславович2009
Механізми тривалого синаптичного гальмування, викликаного серією потенціалів дії, в нейронах гіпокампа щурів Код дисциплины диссертации: 03.00.02Цугорка Тетяна Миколаївна2009
Вплив ультразвуку на перебіг запалення скелетного м’язу при експериментальній травмі Код дисциплины диссертации: 03.00.02Чорноморець Петро Матейович2009
Амплітудно-частотні залежності дії комбінованих магнітних полів на гравітропічну реакцію та випромінювання рослин Код дисциплины диссертации: 03.00.02Шейкіна Надія Валеріївна2009
Багатокомпонентні взаємодії ароматичних біологічно активних речовин і ДНК у водному розчині Код дисциплины диссертации: 03.00.02Євстігнєєв Владислав Павлович2009
Вплив гіпохлориту натрію на перекисне окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту головного мозку тварин за експериментального Т-2 токсикозу Код дисциплины диссертации: 03.00.02Головчак Наталія Петрівна2008
Експресія мРНК ванілоїдних рецепторів у культурі нейронів гіпокампа Код дисциплины диссертации: 03.00.02Дребот Юлія Іванівна2008
Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень Код дисциплины диссертации: 03.00.02Каленіченко Олексій Володимирович2008
Стабільність коротких шпилькових структур нук-леїнових кислот і їх комплексів з ароматичними сполуками Код дисциплины диссертации: 03.00.02Костюков Віктор Валентинович2008
Вплив магнітних полів наднизької частоти на організм людини і тварин Код дисциплины диссертации: 03.00.02Мартинюк Віктор Семенович2008
Закономірності самоорганізації та регуляції кровообігу людини Код дисциплины диссертации: 03.00.02Настенко Євген Арнольдович2008
Властивості кальційактивованих та АТФ-індукованих калієвих струмів мембрани міоцитів taenia caeci морської свинки Код дисциплины диссертации: 03.00.02Несін Василь Васильович2008
Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни Код дисциплины диссертации: 03.00.02Нога Інна Володимирівна2008
Структурні зміни в основах нуклеїнових кислот і 5-бромуридині, ініційовані повільними електронами та ультрафіолетовим випромінюванням Код дисциплины диссертации: 03.00.02Петрушко Ірина Антоніновна2008
Механізми взаємодії антибактеріального препарату норфлоксацину і ДНК-зв'язуючихся ароматичних лігандів у водному середовищі Код дисциплины диссертации: 03.00.02Рибакова Христина Олександрівна2008
Взаємодія лізоциму з модельними ліпідними мембранами Код дисциплины диссертации: 03.00.02Трусова Валерія Михайлівна2008
Метаботропна регуляція синаптичного пуринергічного гальмування у вісцеральних гладеньких м'язах Код дисциплины диссертации: 03.00.02Філіппов Ігор Борисович2008
Статистична та кінетичні моделі скорочення м'язового волокна. Код дисциплины диссертации: 03.00.02ШУТ Андрій Миколайович2008
Конкурентне зв’язування біологічно активних речовин з полінуклеотидними матрицями Код дисциплины диссертации: 03.00.02Єрмак Євгенія Леонідівна2008
Энергии водородных связей, стабилизирующих конформацию гидратированных коллагеновых структур Код дисциплины диссертации: 03.00.02Борискина Елена Петровна2007
Енергії водневих зв'язків, що стабілізують конформацію гідратованих колагенових структур Код дисциплины диссертации: 03.00.02Борискіна Олена Петрівна2007

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины