Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Биофизика


Взаємодії бісчетвертинних амонійових сполук з компонентами біологічних мембран Код дисциплины диссертации: 03.00.02Пашинська Влада Анатоліївна2000
Мембранные механизмы действия апамина на ионные токи гладкомышечной клетки Код дисциплины диссертации: 03.00.02Повстян Александр Викторович2000
Мембранні механізми дії апаміну на іонні струми гладеньком'язової клітини. Код дисциплины диссертации: 03.00.02Повстян Олександр Вікторович2000
Разработка метода и измерение модуля сдвига мембран эритроцитов Код дисциплины диссертации: 03.00.02Попивненко Людмила Ивановна2000
Розробка методу та вимірювання модуля зсуву мембран еритроцитів Код дисциплины диссертации: 03.00.02Попівненко Людмила Іванівна2000
Фармако-біофізична характеристика потенціалкерованих іонних струмів гладеньком'язових клітин хвостової артерії щура Код дисциплины диссертации: 03.00.02Рєзніков Віталій Леонтійович2000
Свойства ГАМК-активируемых ионных токов в соматической мембране изолированных нейронов спинальных ганглиев крыс Код дисциплины диссертации: 03.00.02Сидоренко Вадим Геннадьевич2000
Властивості іонних струмів, що активуються ГАМК, в соматичній мембрані ізольованих нейронів спинальних гангліїв щурів Код дисциплины диссертации: 03.00.02Сидоренко Вадим Геннадійович2000
Математическое моделирование процессов возникновения, роста и прогрессии злокачественных опухолей Код дисциплины диссертации: 03.00.02Соляник Галина Ивановна2000
Математичне моделювання процесів виникнення, росту та прогресії злоякісних пухлин Код дисциплины диссертации: 03.00.02Соляник Галина Іванівна2000
Дія різних факторів на диференцювання клітин феохромоцитоми щурів PC12 Код дисциплины диссертации: 03.00.02Старікова Алла Михайлівна2000
Характеристика потенціалкерованих іонних струмів мембрани міоцитів артерій генетично гіпертензивних щурів Код дисциплины диссертации: 03.00.02Хархун Максим Іванович2000
Фармако-біофізичні характеристики неселективного катіонного струму активованого мускариновим рецептором в ГКМ тонкого кишечника Код дисциплины диссертации: 03.00.02Цицюра Ярослав Дмитрович2000
Зависимость сопряжения рецепторов дофамина с G-белками от редокс статуса сульфигидрильных групп мембранных белков в нервной системе моллюска Код дисциплины диссертации: 03.00.02Цывкин Владимир Николаевич2000
Механізми глутаматної модуляції гальмівної синаптичної передачі у культурі нейронів гіпокампу щурів. Код дисциплины диссертации: 03.00.02Чванов Михайло Аркадійович2000
Физические механизмы взаимодействия красителей феназинового ряда с нуклеиновыми кислотами Код дисциплины диссертации: 03.00.02Щербакова Антонина Сергеевна2000
Фізичні механізми взаємодії барвників феназинового ряду з нуклеїновими кислотами Код дисциплины диссертации: 03.00.02Щербакова Антоніна Сергіївна2000
Математическое описание и компьютерный анализ протонно- химического и хемиосмотического механизмов энергетического сопряжения Код дисциплины диссертации: 03.00.02Анишкин Андрей Геннадьевич1999
Математичний опис та комп'ютерний аналіз протонно-хімічного та хеміосмотичного механізмів енергетичного спряження Код дисциплины диссертации: 03.00.02Анішкін Андрій Генадійович1999
Влияние температуры на агрегацию тромбоцитов в норме и при действии гамма- облучения Код дисциплины диссертации: 03.00.02Берест Владимир Петрович1999
Вплив температури на агрегацію тромбоцитів у нормі та при дії гамма-опромінення Код дисциплины диссертации: 03.00.02Берест Володимир Петрович1999
Потенціалактивовані калієві струми нейронів спінальних гангліїв та гіпокампу щурів: онтогенез та роль у гальмівній синаптичній передачі Код дисциплины диссертации: 03.00.02Васильєв Дмитро Васильович1999
Энергетические и динамические характеристики системы ДНК-вода Код дисциплины диссертации: 03.00.02Вирник Константин Михайлович1999
Вплив катіонів лужноземельних і перехідних металів на функціонування мітохондрій печінки щурів Код дисциплины диссертации: 03.00.02Вовканич Любомир Степанович1999
Енергетичні і динамічні характеристики системи ДНК-вода Код дисциплины диссертации: 03.00.02Вірник Костянтин Михайлович1999
Вивчення термодинамiчних характеристик компонентiв бiлково- нуклеєнових комплексiв Код дисциплины диссертации: 03.00.02Галетич Iгор Костянтинович1999
Изучение термодинамических характеристик компонентов белково- нуклеиновых комплексов Код дисциплины диссертации: 03.00.02Галетич Игорь Константинович1999
Мембранные и внутриклеточные механизмы M-холинергической активности гладкомышечных клеток тонкого кишечника Код дисциплины диссертации: 03.00.02Жолос Александр Викторович1999
Характеристика низкопороговых кальциевых каналов нейронов таламуса мозга крыс Код дисциплины диссертации: 03.00.02Журавлева Станислава Алексеевна1999
Характеристика низькопорогових кальцієвих каналів нейронів таламуса мозку щурів Код дисциплины диссертации: 03.00.02Журавльова Станіслава Олексіївна1999

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины