Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Биофизика


Осмотичні властивості ооцитів та яйцеклітин свині Код дисциплины диссертации: 03.00.02Трохименко Ганна Григорівна2001
Роль кальциевых и калиевых каналов в сигналбных функциях нервных клеток Код дисциплины диссертации: 03.00.02Федулова Светлана Анатольевна2001
Роль кальцієвих і калієвих каналів у сигнальних функціях нервових клітин Код дисциплины диссертации: 03.00.02Федулова Світлана Анатоліївна2001
Модулирующее воздействие гиперфорина на кальциевые каналы Р-типа в нейронах Пуркинье Код дисциплины диссертации: 03.00.02Фисюнов Александр Иванович2001
Модулююча дія гіперфорину на кальцієві канали P-типу в нейронах Пуркіньє Код дисциплины диссертации: 03.00.02Фісюнов Олександр Іванович2001
Залежність спряження рецепторів дофаміну з G-білками від редоксстатусу сульфгідрильних груп мембранних білків в нервовій системі молюска Код дисциплины диссертации: 03.00.02Цивкін Володимир Миколайович2001
Изменение биофизических свойств костной ткани после разгрузки и ограничения поступления кислорода Код дисциплины диссертации: 03.00.02Чака Елена Георгиевна2001
Взаимодействие кальций-регулирующих структур в первичных сенсорных нейронах в норме и при различных патологических состояниях Код дисциплины диссертации: 03.00.02Шишкин Вячеслав Александрович2001
Ионные механизмы эффекта аккомодации нейронов гиппокампа и их роль при индуцированном эпилептогенезе Код дисциплины диссертации: 03.00.02Яворский Владимир Антонович2001
Іонні механізми ефекту акомодації нейронів гіпокампу та їх роль при індукованому епілептогенезі. Код дисциплины диссертации: 03.00.02Яворський Володимир Антонович2001
цАМФ - залежний механізм деполяризації судинного ендотелію Код дисциплины диссертации: 03.00.02Яроцький Віктор Валентинович2001
Зміни низькопорогової кальцієвої провідності нейронів латеродорсального ядра таламусу щурів в період раннього онтогенезу Код дисциплины диссертации: 03.00.02Єрьомін Андрій Віталійович2001
Влияние гидратации на стабильность спиральных форм нуклеиновых кислот различного AT/GC- состава Код дисциплины диссертации: 03.00.02Березняк Екатерина Германовна2000
Вплив гідратації на стабільність спіральних форм нуклеїнових кислот різного АТ/GC - складу Код дисциплины диссертации: 03.00.02Березняк Катерина Германівна2000
Ca2+, Н+ - залежна регуляція кінетичних характеристик скорочення гладеньких м'язів та її модуляція оборотними ефекторами Код дисциплины диссертации: 03.00.02Бориско Петро Олександрович2000
Физические свойства биомолекул в растворах по данным СВЧ- диэлектрометрии Код дисциплины диссертации: 03.00.02Глибицкий Геннадий Марксович2000
"Білок-ліпідні взаємодії в модельних системах" Код дисциплины диссертации: 03.00.02Горбенко Галина Петрівна2000
Дослідження динаміки мембранозв'язаних біоелектричних процесів ембріональних клітин з використанням комп'ютерного моделювання Код дисциплины диссертации: 03.00.02Дика Марія Василівна2000
Изменения низкопороговой кальциевой проводимости нейронов латеродорсального ядра таламуса крыс в период раннего онтогенеза Код дисциплины диссертации: 03.00.02Еремин Андрей Витальевич2000
Мембранні та внутрішньоклітинні механізми М-холінергічної активації гладеньком`язових клітин тонкого кишечнику Код дисциплины диссертации: 03.00.02Жолос Олександр Вікторович2000
Зміни АТФазної активності та молекулярні перебудови еритроцитарних мембран при впливі іонізуючого випромінювання Код дисциплины диссертации: 03.00.02Зима Галина Володимирівна2000
Новые фармакологические воздействия на калиевые каналы в пирамидных нейронах гиппокампа: селективная блокада каналов задержанного выпрямления Код дисциплины диссертации: 03.00.02Киричек Юрий Викторович2000
Влияние геометрии дендритов с тонически активированными проводимостями на формирование электрической активности нейронов: модельное исследование Код дисциплины диссертации: 03.00.02Кулагина Ирина Борисовна2000
Нові фармакологічні впливи на калієві канали у пірамідних нейронах гіпокампу: селективна блокада каналів затриманого випрямлення Код дисциплины диссертации: 03.00.02Кірічок Юрій Вікторович2000
Опіоїдна модуляція Р2Х рецепторів у сенсорних нейронах щурів Код дисциплины диссертации: 03.00.02Маменко Микола Вікторович2000
Молекулярный механизм взаимодействия антибиотиков антрациклинового ряда с двухспиральными фрагментами ДНК Код дисциплины диссертации: 03.00.02Осетров Сергей Григорьевич2000
Молекулярний механізм взаємодії антибіотиків антрациклінового ряду з двохспіральними фрагментами ДНК Код дисциплины диссертации: 03.00.02Осетров Сергій Григорович2000
Шпилечные и дуплексные формы дезоксиолигонуклеотидов и их комплексы с ароматическими лигандами в водном растворе Код дисциплины диссертации: 03.00.02Пахомов Валерий Иннокентьевич2000
Шпилькові й дуплексні форми дезоксиолігонуклеотидів та їх комплекси з ароматичними лігандами у водному розчині Код дисциплины диссертации: 03.00.02Пахомов Валерій Інокентійович2000
Взаимодействия бисчетвертичных аммониевых соединений с компонентами биологических мембран Код дисциплины диссертации: 03.00.02Пашинская Влада Анатольевна2000

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины