Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Биофизика


Зміни кальцієвoї сигналізації у нейронах дорзального рогу спинного мозку щурів при діабетичній нейропатії Код дисциплины диссертации: 03.00.02Кругликов Ілля Андрійович2002
Вплив інтерферону-a2b (лаферону) та "корового" олігоаденілату (2',5'-ApApA) на механізми електричної збудливості клітин нервового походження. Код дисциплины диссертации: 03.00.02Кучер Володимир Васильович2002
Фізико-хімічна характеристика біологічно активних речовин за даними часопролітної плазмово-десорбційної мас-спектрометрії Код дисциплины диссертации: 03.00.02Лисиця Андрій Валерійович2002
Модуляционная спектроскопия ближнего инфракрасного диапазона для медицинской диагностики Код дисциплины диссертации: 03.00.02Мамилов Сергей Александрович2002
Модуляційна спектроскопія ближнього інфрачервоного діапазону для медичної діагностики Код дисциплины диссертации: 03.00.02Мамілов Сергій Олександрович2002
Структурні особливості нуклеїнових кислот з опромінених та пухлинних тканин Код дисциплины диссертации: 03.00.02Репницька Олена Петрівна2002
Физические свойства биологически активных аналогов компонентов нуклеиновых кислот Код дисциплины диссертации: 03.00.02Рубин Юрий Вадимович2002
Вплив транспортних механізмів на поверхневий розподіл молекул клітинної адгезії у нейритах на ранніх етапах розвитку в культурі Код дисциплины диссертации: 03.00.02Ситник Володимир Миколайович2002
Механізми модулюючої дії NO на скорочення та K+-канали мембрани міоцитів сонної артерії щура Код дисциплины диссертации: 03.00.02Цвіловський Володимир Валерійович2002
Вплив активних субстанцій золотистого стафілококу на механокінетичні параметри скорочення-розслаблення гладеньких м'язів Код дисциплины диссертации: 03.00.02Цимбалюк Ольга Володимирівна2002
Зміни біофізичних властивостей кісткової тканини після розвантаження та обмеження надходження кисню Код дисциплины диссертации: 03.00.02Чака Олена Георгіївна2002
Взаємодія кальцій-регулюючих структур в первинних сенсорних нейронах в нормі та при різних патологічних станах Код дисциплины диссертации: 03.00.02Шишкін Вячеслав Олександрович2002
Активність високопорогових кальцієвих каналів гіпокампу щура при зменшенні напруги кисню в зовнішньоклітинному розчині Код дисциплины диссертации: 03.00.02Шкриль В'ячеслав Михайлович2002
Активность высокопороговых кальциевых каналов нейронов гиппокампа крысы при уменьшении напряжения кислорода во внеклеточном растворе Код дисциплины диссертации: 03.00.02Шкрыль Вячеслав Михайлович2002
цАМФ-залежна деполяризація судинного ендотелію Код дисциплины диссертации: 03.00.02Яроцький Віктор Валентинович2002
Фізичні механізми асоціації біологічно активних ароматичних молекул та їхнього конкурентного зв'язування з ДНК Код дисциплины диссертации: 03.00.02Євстигнєєв Максим Павлович2002
Вплив оксиду азоту на властивості скорочувального апарату гладеньких м'язів Код дисциплины диссертации: 03.00.02Андрухов Олег Якович2001
Молекулярный механизм сиквенс-специфического взаимодействия интеркалирующих лигандов с дезоксиолигонуклеотидами различной длины и вторичной структуры Код дисциплины диссертации: 03.00.02Барановский Сергей Федорович2001
Фізичні властивості рідкокристалічних моделей біомембран Код дисциплины диссертации: 03.00.02Ващенко Ольга Валеріївна2001
Фізичні властивості біомолекул у розчинах за даними НВЧ-діелектрометрії Код дисциплины диссертации: 03.00.02Глибицький Геннадій Марксович2001
Физические механизмы ассоциации биологически активных ароматических молекул и их конкурентного связывания с ДНК Код дисциплины диссертации: 03.00.02Евстигнеев Максим Павлович2001
Вплив пептидного комплексу нирок на процеси секреції та реабсорбції в цьому органі Код дисциплины диссертации: 03.00.02Квак Ольга Вікторівна2001
Физические свойства жидкокристаллических моделей биомембран Код дисциплины диссертации: 03.00.02Корзовская Ольга Валериевна2001
Вплив геометрії дендритів з тонічно активованими провідностями на формування електричної активності нейронів: модельне дослідження Код дисциплины диссертации: 03.00.02Кулагіна Ірина Борисівна2001
Вплив інтерферону-альфа2b(лаферону) та "корового" олігоаденілату (2',5'- АрАрА) на механізми електричної збудливості клітин нервового походження Код дисциплины диссертации: 03.00.02Кучер Володимир Васильович2001
Регуляція калієвих каналів, кодованих геном людини HERG, проаритмічними речовинами та статевими гормонами Код дисциплины диссертации: 03.00.02Осипенко Вадим Миколайович2001
Роль глютаматних та ГАМК-рецепторів у генерації електричної активності клітин Hydra oligactis Pallas Код дисциплины диссертации: 03.00.02Проць Іванна Омелянівна2001
Спектральні характеристики індо-1 при зв'язуванні Ca2+ в клітині і в білкових розчинах Код дисциплины диссертации: 03.00.02Семенов Юрій Володимирович2001
Влияние транспортных механизмов на поверхностное распределение молекул клеточной адгезии в нейритах на ранних этапах развития в культуре Код дисциплины диссертации: 03.00.02Сытник Владимир Николаевич2001
Дослідження молекулярних механізмів пошкодження структурного комплексу мембрана-гемоглобін за умов дії іонізуючого випромінювання Код дисциплины диссертации: 03.00.02Січевська Лариса Вікторівна2001

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины