Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Биофизика


Вплив активації мітохондріальної пори на діяльність серця Код дисциплины диссертации: 03.00.02Надточій Сергій Миколайович2003
Динаміка формування моторних команд у сенсомоторній корі котів при виконанні цілеспрямованих рухів Код дисциплины диссертации: 03.00.02Ноздренко Дмитро Миколайович2003
Механизмы взаимодействия FMRFa-подобных пептидов с протонактивируемыми каналами в сенсорных нейронах крыс Код дисциплины диссертации: 03.00.02Островская Ольга Игоревна2003
Механізми взаємодії FMRFa-подібних пептидів з протон-активованими каналами в сенсорних нейронах щурів Код дисциплины диссертации: 03.00.02Островська Ольга Ігорівна2003
Исследование квантовых свойств синаптического выброса ГАМК в культуре коры головного мозга крысы Код дисциплины диссертации: 03.00.02Палыгин Олег Александрович2003
Мас-спектрометричні дослідження стероїдних глікозидів та їх комплексоутворення з компонентами біополімерів Код дисциплины диссертации: 03.00.02Пилипенко Вікторія Вячеславівна2003
Гідромеханічне та електричне моделювання процесів передачі та перетворення акустичних сигналів у завитці органа слуху Код дисциплины диссертации: 03.00.02Попов Юрій Васильович2003
Зміна кінетики процесу квантового вивільнення медіаторів в хромафінних клітинах щура при різних типах стимуляції Код дисциплины диссертации: 03.00.02Починюк Олег Миколайович2003
Фізичні властивості біологічно активних аналогів компонентів нуклеїнових кислот Код дисциплины диссертации: 03.00.02Рубін Юрій Вадимович2003
Трансмембранний біоелектрогенез: модифікуючи впливи на нього, структурно- функціональний аналіз і моделі Код дисциплины диссертации: 03.00.02Санагурський Дмитро Іванович2003
Трансмембранний біоелектрогенез: модифікуючі впливи на нього, структурно-функціональний аналіз і моделі Код дисциплины диссертации: 03.00.02Санагурський Дмитро Іванович2003
Исследование сравнительного влияния противоопухолевых соединений на ДНК Код дисциплины диссертации: 03.00.02Согомонян Лилия Радиковна2003
Антиоксидантные свойства препаратов ряда лекарственных растений Код дисциплины диссертации: 03.00.02Сукиасян Астгик Рафиковна2003
Природа модулюючої дії оксиду азоту на електрогенез у гладеньких м'язах основної легеневої артерії та їх скорочення-розслаблення Код дисциплины диссертации: 03.00.02Тєлєжкін Всеволод Сергійович2003
Ион-гидратное окружение и структурные особенности облученной ДНК Код дисциплины диссертации: 03.00.02Хорунжая Ольга Владимировна2003
Регуляторна дія монохроматичного видимого світла нетеплової інтенсивності на розвиток птиці (за функціонуванням енергетичної, гідроксилюючої та антиоксидантної систем) Код дисциплины диссертации: 03.00.02Якименко Ігор Леонідович2003
Часова організація біоелектричних і метаболічних процесів у ранньому ембріогенезі в'юна та шпорцевої жаби Код дисциплины диссертации: 03.00.02Івашків Лариса Ярославівна2003
Молекулярний механізм сиквенс-специфічної взаємодії інтеркалюючих лігандів з дезоксиолігонуклеотидами різної довжини і вторинної структури Код дисциплины диссертации: 03.00.02Барановський Сергій Федорович2002
Вплив іонів важких металів на електричні параметри мембран зародків в'юна Misgurnus fossilis L. Код дисциплины диссертации: 03.00.02Бойко Наталія Миколаївна2002
Математическое моделирование диффузии и потребления кислорода и глюкозы в злокачественных опухолях Код дисциплины диссертации: 03.00.02Бондаренко Марина Анатольевна2002
Математичне моделювання дифузії і споживання кисню і глюкози в злоякісних пухлинах. Код дисциплины диссертации: 03.00.02Бондаренко Марина Анатоліївна2002
Теплофізичні та фотодинамічні ефекти дії лазерного випромінювання на багатошарову біологічну тканину Код дисциплины диссертации: 03.00.02Бідненко Вадим Миколайович2002
Объемрегулируемые хлорные каналы в клетках карциномы простаты: влияние кальцийхелатирующих веществ, pH и протеаз Код дисциплины диссертации: 03.00.02Витко Юлия Михайловна2002
Физические механизмы взаимодействия ультразвука с биологическими структурами и их моделями Код дисциплины диссертации: 03.00.02Гирнык Сергей Арнольдович2002
Дослідження функціональних властивостей латротоксинподібного білка як можливого учасника процесу нейросекреції Код дисциплины диссертации: 03.00.02Гливук Наталія Валентинівна2002
Взаимодействие ионов двухвалентных металлов с неканоническими структурами нуклеиновых кислот Код дисциплины диссертации: 03.00.02Дегтяр Марина Витальевна2002
Розподіл негемового заліза в організмі за даними спектроскопії електронного спінового резонансу Код дисциплины диссертации: 03.00.02Дудченко Наталія Олександрівна2002
Клонування та аналіз структури і функцій гена екзополігалактуронази ендофітної бактерії Klebsiella oxytoca VN13 Код дисциплины диссертации: 03.00.02Ковтунович Геннадій Леонідович2002
Гліцинові рецептори в пірамідних нейронах гіпокампу щура та механізми їх модуляції гінкголідами Код дисциплины диссертации: 03.00.02Кондрацька Олена Леонардівна2002
Изменения кальциевой сигнализации в нейронах дорзального рога спинного мозга крыс при диабетической нейропатии Код дисциплины диссертации: 03.00.02Кругликов Илья Андреевич2002

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины