Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Биофизика


Молекулярна структура мономерних фрагментів нуклеїнових кислот, ізольованих у низькотемпературних інертних матрицях Код дисциплины диссертации: 03.00.02Краснокутський Сергій Анатолійович2004
Модуляція високопорогових кальцієвих каналів ЦНС щурів іонами натрію Код дисциплины диссертации: 03.00.02Максимюк Олександр Петрович2004
Електрична та кальцієва сигналізація в ендотелії інтактних кровоносних судин Код дисциплины диссертации: 03.00.02Марченко Сергій Михайлович2004
Електрична та кальцiєва сигналiзацiя в eндотелiї iнтактних кровоносних судин Код дисциплины диссертации: 03.00.02Марченко Сергій Михайлович2004
Изучение мембранно-клеточных эффектов после облучения низкоинтенсивными электромагнитными волнами миллиметрового диапазона Код дисциплины диссертации: 03.00.02Меликсетян Артур Меликсетович2004
Аналіз одновимірних та двовимірних діагностичних даних методами штучних нейронних мереж Код дисциплины диссертации: 03.00.02Мисник Анатолій Васильович2004
Молекулярні та біофізичні механізми дії ультразвуку на тканини при експериментальному запаленні і хронічному тонзиліті Код дисциплины диссертации: 03.00.02Нурищенко Наталія Євгенівна2004
Первинні механізми мембраномодулюючої дії біорегуляторів природного і синтетичного походження Код дисциплины диссертации: 03.00.02Островська Галина Віталіївна2004
Дослідження квантових властивостей синаптичного вивільнення ГАМК в культурі кори головного мозку щура Код дисциплины диссертации: 03.00.02Павлигін Олег Олександрович2004
Дослідження квантових властивостей синаптичного вивільнення ГАМК в культурі кори головного мозку щура. Код дисциплины диссертации: 03.00.02Палигін Олег Олександрович2004
Исследование взаимодействия гиперицина и подофиллотоксина с ДНК Код дисциплины диссертации: 03.00.02Пенесян Анаит Рубеновна2004
Фармакологические свойства и альфа-субъединичный состав никотиновых ацетилхолиновых рецепторов нейронов вегетативных ганглиев крыс Код дисциплины диссертации: 03.00.02Пурнынь Елена Эдуардовна2004
Физические механизмы комплексообразования биологически активных ароматических веществ с фрагментами ДНК различной структурной организации Код дисциплины диссертации: 03.00.02Рогова Ольга Валентиновна2004
Дослідження впливу гіпоксії на внутрішньоклітинний обмін Ca2+ у сенсорних нейронах щура Код дисциплины диссертации: 03.00.02Станіка Руслан Ілліч2004
Влияние "яда" саранчи и низкочастотного электромагнитного поля на мембраны нервной клетки и на сокращение сердца виноградной улитки Код дисциплины диссертации: 03.00.02Унанян Арсен Шурикович2004
Іон-гідратне оточення і структурні особливості опроміненої ДНК Код дисциплины диссертации: 03.00.02Хорунжа Ольга Володимирівна2004
Функціонування Na+, K+- та Ca2+-помп мембран зародків в'юна за умов дії фторхінолонів та катіонів важких металів Код дисциплины диссертации: 03.00.02Целевич Марта Володимирівна2004
Стохастичні колективні ефекти у функціонуванні іонних каналів та процесі фолдінгу білків Код дисциплины диссертации: 03.00.02Єсилевський Семен Олександрович2004
Вплив полярності середовища та іонів металів на каталітичну активність транспортної і міозинової АТФаз м'язів Код дисциплины диссертации: 03.00.02Богуцька Катерина Іванівна2003
Об'ємрегульовані хлорні канали в клітинах карциноми простати: вплив кальційхелатуючих речовин, pH і протеаз Код дисциплины диссертации: 03.00.02Вітко Юлія Михайлівна2003
Фізичні механізми взаємодії ультразвуку з біологічними структурами та їх моделями Код дисциплины диссертации: 03.00.02Гірник Сергій Арнольдович2003
Фізичні механізми взаємодії ультразвуку з біологічними структурами та їх моделями Код дисциплины диссертации: 03.00.02Гірник Сергій Арнольдовоч2003
Мембранні та клітинні механізми дії імуноактивних речовин на електрогенез та скорочення гладеньких м'язів Код дисциплины диссертации: 03.00.02Давидовська Тамара Леонідівна2003
Взаємодія іонів двовалентних металів з неканонічними структурами нуклеїнових кислот Код дисциплины диссертации: 03.00.02Дегтяр Марина Віталіївна2003
Взаємодія іонів двохвалентних металів з неканонічними структурами нуклеїнових кислот Код дисциплины диссертации: 03.00.02Дегтяр Марина Віталіївна2003
Кальцієва сигналізація в хромафінних клітинах щура при дії факторів, що стимулюють секрецію Код дисциплины диссертации: 03.00.02Заїка Олег Леонідович2003
Влияние боковых цепей ароматических лигандов на процессы ассоциации и конкурентного связывания с ДНК Код дисциплины диссертации: 03.00.02Лантушенко Анастасия Олеговна2003
Вплив бокових ланцюгів ароматичних лігандів на процеси асоціації і конкурентного зв'язування з ДНК Код дисциплины диссертации: 03.00.02Лантушенко Анастасія Олегівна2003
Электрическая и кальциевая сигнализация в эндотелии интактных кровеносных сосудов Код дисциплины диссертации: 03.00.02Марченко Сергей Михайлович2003
Трансформация энергии и производство молекулярного водорода у Escherichia coli Код дисциплины диссертации: 03.00.02Мнацаканян Нелли Гагиковна2003

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины