Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Биофизика


Характеристика калієвих іонних струмів плазматичної мембрани гладеньком'язових клітин сім'явивідних протоків щура Код дисциплины диссертации: 03.00.02Кришталь Дмитро Олександрович2007
Биологическое действие электромагнитного излучения крайне высокой частоты в условиях блокады опиоидных рецепторов Код дисциплины диссертации: 03.00.02Махонина Марина Михайловна2007
Біологічна дія електромагнітного випромінювання надвисокої частоти в умовах блокади опіоїдних рецепторів Код дисциплины диссертации: 03.00.02Махоніна Марина Михайлівна2007
Влияние экспериментально-индуцированного диабета и изменений внеклеточного уровня pH на низкопороговые потенциалуправляемые кальциевые каналы в первичных сенсорных нейронах крыс Код дисциплины диссертации: 03.00.02Пинченко Владимир Олегович2007
Вплив експериментально-індукованого діабету і змін позаклітинного рівня рн на низькопорогові потенціалкеровані кальцієві канали в первинних сенсорних нейронах щурів. Код дисциплины диссертации: 03.00.02Пінченко Володимир Олегович2007
Редокс модуляція АТР- та протон- активованих рецепторів плазматичної мембрани центральних і периферійних нейронів. Код дисциплины диссертации: 03.00.02Федоренко Андрій Леонідович2007
Біофізичні властивості іонних каналів мембран ядерної оболонки Код дисциплины диссертации: 03.00.02Федоренко Олена Андріївна2007
Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно-функціональні властивості глобулярних білків Код дисциплины диссертации: 03.00.02Цейслєр Юлія Вадимівна2007
1. Дослідження механізмів модуляції синаптичної передачі аналогом поліфосфатів, що не гідролізується, в гіпокампі щура. Код дисциплины диссертации: 03.00.02Цінцадзе Віра Петрівна2007
Механокінетика процесу скорочення-розслаблення гладеньких м'язів caecum щурів та вплив на неї інгібіторів натрієвої помпи Код дисциплины диссертации: 03.00.02Шелюк Ольга Вікторівна2007
Молекулярные механизмы гидратации и комплексообразования нуклеиновых кислот с биологически активными веществами Код дисциплины диссертации: 03.00.02Шестопалова Анна Викторовна2007
Молекулярні механізми гідратації та комплексоутворення нуклеїнових кислот з біологічно активними речовинами Код дисциплины диссертации: 03.00.02Шестопалова Ганна Вікторівна2007
Особливості селективності та проникності клонованих кальцієвих каналів Т-типу Код дисциплины диссертации: 03.00.02Щегловітов Олександр Костянтинович2007
Міжмолекулярні взаємодії біологічно активних ароматичних речовин і ДНК у водному розчині Код дисциплины диссертации: 03.00.02Євстигнєєв Максим Павлович2007
Применение метода биохемилюминесценции в токсикологических исследованиях Код дисциплины диссертации: 03.00.02Антюфеева Ольга Ивановна2006
1. Застосування методу біохемілюмінесценції в токсикологічних дослідженнях Код дисциплины диссертации: 03.00.02Антюфєєва Ольга Іванівна2006
Вплив пероксиду водню на концентрацію кальцію в тимоцитах щура Код дисциплины диссертации: 03.00.02Артеменко Олександр Юрійович2006
Спектрофотометрический анализ связывания биологически активных лигандов с молекулами ДНК Код дисциплины диссертации: 03.00.02Гладковская Наталья Александровна2006
Спектрофотометричний аналіз зв'язування біологічно активних лігандів з молекулами ДНК Код дисциплины диссертации: 03.00.02Гладковська Наталя Олександрівна2006
Межмолекулярные взаимодействия биологически активных ароматических веществ и ДНК в водном растворе Код дисциплины диссертации: 03.00.02Евстигнеев Максим Павлович2006
Механізми взаємодії та конкурентного зв'язування з ДНК ароматичних антипухлинних препаратів Код дисциплины диссертации: 03.00.02Ернандес Сантьяго Адріан Аполінар2006
Кальцієва регуляція гальмівної синаптичної передачі між нейронами культури гіпокампу Код дисциплины диссертации: 03.00.02Кравченко Микола Олександрович2006
Вплив рутину, кверцетину та їх комплексів з алюмінієм на динаміку скорочення скелетного м'язу жаби Код дисциплины диссертации: 03.00.02Мельничук Ольга Миколаївна2006
Нековалентные взаимодействия флавин-мононуклеотида с биологически активными ароматическими веществами и ДНК Код дисциплины диссертации: 03.00.02Мухина Юлия Викторовна2006
Нековалентні взаємодії флавін-мононуклеотиду із біологічно активними ароматичними речовинами та ДНК Код дисциплины диссертации: 03.00.02Мухіна Юлія Вікторівна2006
Роль молекул адгезії у механізмах синаптичної пластичності Код дисциплины диссертации: 03.00.02Ніконенко Олександр Георгійович2006
Енергетичні характеристики хемілюмінесценції сироватки крові Код дисциплины диссертации: 03.00.02Олійник Ірина Ярославівна2006
Молекулярні механізми структурної динаміки хроматину Код дисциплины диссертации: 03.00.02Сиволоб Андрій Володимирович2006
Нелінійні особливості скорочення камбаловидного м'язу щура Код дисциплины диссертации: 03.00.02Сорока Василь Михайлович2006
Редокс-модуляція АТФ- та протон-активованих рецепторів плазматичної мембрани у центральних та периферійних нейронах Код дисциплины диссертации: 03.00.02Федоренко Андрій Леонідович2006

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины