Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Радиобиология


Клітинні механізми формування радіаційних ефектів в імунній системі у віддаленому періоді Чорнобильської аварії (клініко-експериментальне дослідження). Код дисциплины диссертации: 03.00.01Бєляєва Надія Володимирівна2009
Особливості розвитку та перебігу ерозивно-виразкової патології шлунка і дванадцятипалої кишки у опромінених внаслідок аварії на ЧАЕС. Код дисциплины диссертации: 03.00.01Гасанова Олена Володимирівна2009
Радіогенні ефекти життєздатності клітин та механізм модифікуючої дії їх електромагнітним випромінюванням міліметрового діапазону Код дисциплины диссертации: 03.00.01Лавренчук Галина Йосипівна2009
Структурний стан мембрани еритроцитів за дії іонізуючої радіації в надмалих дозах Код дисциплины диссертации: 03.00.01Лапоша Олена Адамівна2009
Гормонально-біохімічні порушення в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддалений період після опромінення при метаболічному синдромі Код дисциплины диссертации: 03.00.01Муравйова Ірина Миколаївна2009
Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання Код дисциплины диссертации: 03.00.01Гасанов Анвер Аждарович2008
Структурно-функціональний стан внутрішньої мембрани мітохондрій клітин слизової оболонки тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації низької потужності Код дисциплины диссертации: 03.00.01Грубська Людмила Володимирівна2008
Стан гіпоталамо-гіпофізарно-надни- ркової та симпато-адреналової систем за умов дії на організм тварин малих доз іонізувального випромінення та коригування виявлених порушень Код дисциплины диссертации: 03.00.01Дерев'янко Людмила Петрівна2008
Дозоутворення, природа ранніх та ризики віддалених ефектів у тварин за тривалої дії радіонуклідів чорнобильського викиду Код дисциплины диссертации: 03.00.01Липська Алла Іванівна2008
Особливості накопичення 90Sr, 137Cs і дозові навантаження у мишоподібних та мідицеподібних Зони відчуження і Зони безумовного (обов'язкового) відселення Код дисциплины диссертации: 03.00.01Маклюк Юлія Олексіївна2008
Особливості мегакаріоцитарного паростка гемопоезу у хворих на мієлофіброз з мієлоїдною метаплазією, опромінених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС Код дисциплины диссертации: 03.00.01Прокопенко Ірина Миколаївна2008
Науково-методичне обгрунтування організації медико-соціального забезпечення ліквідації великомасштабної радіаційної аварії (на прикладі Чорнобильської катастрофи) Код дисциплины диссертации: 03.00.01Піщиков Валерій Анатолійович2008
Дистанційні радіомодифікаційні ефекти в рослинному організмі Код дисциплины диссертации: 03.00.01Ситнік Світлана Вікторівна2008
Аутоімунні реакції клітинного типу до нейроантигенів у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС з цереброваскулярними захворювннями . Код дисциплины диссертации: 03.00.01Хоменко Віктор Іванович2008
Дія монохроматичного електромагнітного випромінювання оптичного діапазону на ембріональний розвиток перепела та стан його енергетичної системи Код дисциплины диссертации: 03.00.01Цибулін Олександр Сергійович2008
Функціональні зміни щитоподібної залози та наднирників у дітей з гематологічною патологією, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, у віддалений після аварійний період. Код дисциплины диссертации: 03.00.01Євко Ольга Іванівна2008
Вплив позакореневого підживлення мікроелементами на надходження і накопичення 90Sr та 137Сs кормовими рослинами Код дисциплины диссертации: 03.00.01Груша Віктор Володимирович2007
Надклітинні механізми онтогенетичної радіоадаптації рослин Код дисциплины диссертации: 03.00.01Міхєєв Олександр Миколайович2007
Діагностика носійства вірусів гепатиту С в популяції донорів крові Київської міської станції переливання крові та серед осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС Код дисциплины диссертации: 03.00.01Плескач Оксана Яківна2007
Визначення індивідуальної радіочутливості людини на основі цитогенетичних показників Код дисциплины диссертации: 03.00.01Рябченко Наталія Миколаївна2007
Радіонукліди в компонентах водних екосистем південного регіону України: міграція, розподіл, накопичення і контрзаходи Код дисциплины диссертации: 03.00.01Томілін Юрій Андрійович2007
Апоптоз, імунофенотип та функціональна активність елементів гемопоезу у хворих на мієлодиспластичний синдром у віддалений період після опромінення Код дисциплины диссертации: 03.00.01Ільєнко Ірина Миколаївна2007
Значення цитомегаловірусної інфекції у розвитку соматичної патології у віддалений період після аварії на Чорнобильській АЕС. Код дисциплины диссертации: 03.00.01Бойченко Павло Костянтинович2006
Роль опіоїдних пептидів в модуляції імунної відповіді хворих на дисциркуляторну енцефалопатію у віддалений період після опромінення Код дисциплины диссертации: 03.00.01Голярник Наталія Анатоліївна2006
Радионуклиды в компонентах водных экосистем зоны отчуждения Чернобыльской АЭС: распределение, миграция, дозовые нагрузки, биологические эффекты Код дисциплины диссертации: 03.00.01Гудков Дмитрий Иванович2006
Радіонукліди в компонентах водних екосистем зони відчуження Чорнобильської АЕС: розподіл, міграція, дозові навантаження, біологічні ефекти Код дисциплины диссертации: 03.00.01Гудков Дмитро Ігорович2006
Клинико-нейрофизиологическая характеристика хронической цереброваскулярной патологии у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленный период после облучения Код дисциплины диссертации: 03.00.01Денисюк Наталия Владимировна2006
Клініко-нейрофізіологічна характеристика хронічної цереброваскулярної патології в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддалений період після опромінення Код дисциплины диссертации: 03.00.01Денисюк Наталія Володимирівна2006
Стан гемопоезу та закономірності формування онкогематологічної патології в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддалений період Код дисциплины диссертации: 03.00.01Дягіль Ірина Сергіївна2006
Стан кровотворення та закономірності формування онкогематологічної патології в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддалений період Код дисциплины диссертации: 03.00.01Дягіль Ірина Сергіївна2006

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины