Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Радиобиология


Ценотический анализ растительности меловых обнажений бассейна р. Северский Донец Код дисциплины диссертации: 03.00.01Ромащенко Константин Юрьевич1997
Флористична,ценотична та созологічна характеристика пониззя р. Ворскли Код дисциплины диссертации: 03.00.01Стецюк Наталія Олексіївна1997
Эвгленофитовые водоросли (Euglenophyta) водоемов Средней Азии (морфология, систематика, филогения, флора, экология, географическое распространение и основные черты флорогенеза) Код дисциплины диссертации: 03.00.01Хисориев Хикмат1997
Лишайники півдня степової зони України Код дисциплины диссертации: 03.00.01Ходосовцев Олександр Євгенович1997
Флора верхів"я річки Білий Черемош (Українські Карпати), її аналіз та охорона Код дисциплины диссертации: 03.00.01Чорней Ілля Ілліч1997
Структура мезофілу листка в онтогенезі рослин Arabidopsis thaliana (L.)Heynh при дії зміненої сили тяжіння Код дисциплины диссертации: 03.00.01Адамчук Надія Іванівна1996
Берека (Sorbus torminalis (L.) Crantz) у Північній Буковині та Північній Бессарабії (хронологія, біоекологія, охорона) Код дисциплины диссертации: 03.00.01Буджак Василь Васильович1996
Еколого-біологічна характеристика та заходи по охороні Galanthus nivalis L. у західних областях України Код дисциплины диссертации: 03.00.01Будніков Геннадій Борисович1996
Синантропная флора припортовых городов Северо- Западного Причерноморья и пути ее развития Код дисциплины диссертации: 03.00.01Васильева- Немерцалова Татьяна Владимировна1996
Репродуктивная биология некоторых видов рода Melilotus Mill, произрастающих в Луганской области Код дисциплины диссертации: 03.00.01Ерохина Наталья Степановна1996
Ліхенофлора лівобережної частини широколистянолісової області України Код дисциплины диссертации: 03.00.01Зеленко Сергій Дмитрович1996
Флора Вороняків (Північно- західне Поділля, Україна), її структурна диференціація та охорона Код дисциплины диссертации: 03.00.01Кагало Олександр Олександрович1996
Культивована дендрофлора Кам'янецького Придністров'я та перспективи її використання Код дисциплины диссертации: 03.00.01Казімірова Людмила Павлівна1996
Биологические основы селекции садовых роз на юге Украины Код дисциплины диссертации: 03.00.01Клименко Зинаида Константиновна1996
Ембріологія видів триби Sanguisorbeae /Rosaceae/ Код дисциплины диссертации: 03.00.01Колесник Олег Борисович1996
Біологічні особливості Arnica montana L. на території Горган Код дисциплины диссертации: 03.00.01Маховська Любов Йосипівна1996
Интродукция древесных растений на юго- восток Украины в связи с фитоотпимизацией техногенной среды Код дисциплины диссертации: 03.00.01Поляков Алексей Константинович1996
Морфо- функціональний стан тромбоцитів при експериментальній гіперхолестеринемії та стресі Код дисциплины диссертации: 03.00.01Порадун Олена Миколаївна1996
Паннонські флористичні комплекси Закарпатської рівнини, їх аналіз та питання охорони Код дисциплины диссертации: 03.00.01Пригара Ольга Василівна1996
Эколого-флористическая характеристика фитоценозов морских трав у берегов Крыма Код дисциплины диссертации: 03.00.01Садогурский Сергей Ефимович1996
Рід Alchemilla L. (Rosaceae) у флорі Український Карпат: таксономія, хорологічні, екологічні, ценотичні особливості та охорона Код дисциплины диссертации: 03.00.01Сичак Надія Миколаївна1996
Структура ценопопуляцій видів триби Neottieae Lindl. (Orchidaceae Juss) флори України і тенденції її зміни в умовах синантропізації Код дисциплины диссертации: 03.00.01Тимченко Ірина Андріївна1996
Хлорококковые водоросли (Chlorococcales, Chlorophyta) водоемов Украины (флора, морфология, экология, география, основные пути эволюции и принципы систематики) Код дисциплины диссертации: 03.00.01Царенко Петр Михайлович1996
Интродукционная сортооценка и особенности вегетативного размножения тюльпанов в степном Крыму Код дисциплины диссертации: 03.00.01Александрова Людмила Максимовна1995
Структурно-функціональні особливості насіння з різним типом спокою Код дисциплины диссертации: 03.00.01Бабенко Лідія Михайлівна1995
Сегетальная растительность виноградников и табачных полей Крыма (состав, структура и пути оптимизации агроценозов) Код дисциплины диссертации: 03.00.01Багрикова Наталия Александровна1995
Боиэкологические особенности некоторых видов рода Salix L. в условиях техногенной среды Код дисциплины диссертации: 03.00.01Горелов Александр Михайлович1995
Рід Gentiana s.l. у флорі України Код дисциплины диссертации: 03.00.01Драпайло Наталія Миколаївна1995
Биология цветения, опыления, оплодотворения и плодоношения киви (Actinidia chinensis planch.) в условиях интродукции на Южном берегу Крыма Код дисциплины диссертации: 03.00.01Кириллова Ольга Ивановна1995
Біоекологічні особливості Iris hungarica waldst. et kit. в зв'язку з введенням в культуру Код дисциплины диссертации: 03.00.01Молдованова Олена Генадіївна1995

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины