Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Радиобиология


Вплив іонізуючого випромінювання на формування дисліпопротеїнемій і розвиток атеросклерозу (експериментально-клінічні дослідження) Код дисциплины диссертации: 03.00.01Чоботько Григорій Михайлович2001
Цистеїнові катепсини в умовах променевого ураження та злоякісного росту Код дисциплины диссертации: 03.00.01Чорна Валентина Іванівна2001
Радіобіологічні ефекти хронічного іонізуючого опромінення сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в зоні відчуження Чорнобильської АЕС Код дисциплины диссертации: 03.00.01Бондар Юлія Олегівна2000
Сумісна дія іонізуючої радіації та кадмію на клітини печінки і слизової оболонки тонкої кишки щурів Код дисциплины диссертации: 03.00.01Бублик Андрій Анатолійович2000
Імуномодулююча дія фактора переносу за умови радіаційного впливу Код дисциплины диссертации: 03.00.01Голева Олена Геннадіївна2000
Дослідження радіозахисних властивостей церулоплазміну Код дисциплины диссертации: 03.00.01Корж Світлана Миколаївна2000
Закономірності формування хронічних мієлопроліферативних захворювань та мієлодиспластичного синдрому в опромінених осіб у віддаленому періоді після аварії на Чорнобильській АЕС: удосконалення діагностики та тактики лікування Код дисциплины диссертации: 03.00.01Любарець Тетяна Федорівна2000
Вплив іонізуючого опромінення на глюкокортикоїдну функцію надниркових залоз щурів різного віку Код дисциплины диссертации: 03.00.01Топольнікова Наталія Віталіївна2000
Динаміка цитогенетичних ефектів у осіб, які зазнали впливу іонізувальної радіації в малих дозах в ході ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Код дисциплины диссертации: 03.00.01Вінніков Володимир Анатолійович1999
Закономірності і механізми формування та подолання радіорезистентності клітин пухлини Код дисциплины диссертации: 03.00.01Зінченко Валентина Андріївна1999
Оценка и прогнозирование радиоэкологической обстановки при радиационных авариях с выбросом частиц облученного ядерного топлива (на примере аварии на Чернобыльской АЭС) Код дисциплины диссертации: 03.00.01Кашпаров Валерий Александрович1999
Закономірності деградації хроматину тимоцитів за променевого ураження щурів Код дисциплины диссертации: 03.00.01Пархомець Юрій Петрович1999
Оцінка впливу на людину низькопотужного іонізуючого випромінювання в малих дозах за тестом частоти мікроядер у лімфоцитах периферичної крові Код дисциплины диссертации: 03.00.01Романова Олена Петрівна1999
Вплив іонізуючого опромінення на гіпоталамо- гіпофізарно- тиреоїдну систему та модифікація його за допомогою речовин природного походження Код дисциплины диссертации: 03.00.01Скачек Марина Юріївна1999
Влияние ионизирующего излучения на глюкокортикоидную функцию надпочечников крыс разного возраста Код дисциплины диссертации: 03.00.01Топольникова Наталья Витальевна1999
Радіобіологічні властивості реакції надчутливості у рослин Код дисциплины диссертации: 03.00.01Шиліна Юлія Володимирівна1999
Вплив потужності дози на вихід пошкоджень ДНК в клітинах рослин Код дисциплины диссертации: 03.00.01Ісаєнков Станіслав Валентинович1999
Кроветворные клетки- предшественники при рациональном воздействии (экспериментально- клиническое исследование) Код дисциплины диссертации: 03.00.01Билько Надежда Михайловна1998
Вплив іонізуючого опромінення на властивості і регуляцію активності cGMP- TA Ca2плюс/кальмодулін-залежних протеїнкіназ лімфоїдних клітин щурів Код дисциплины диссертации: 03.00.01Долішняк Оксана Іванівна1998
Синантропная растительность территории Большой Ялты Код дисциплины диссертации: 03.00.01Левон Александр Федорович1998
Корекція радіаційних та радіаційно- хімічних уражень печінки препаратами, що поєднують сорбційні та антиоксидантні властивості Код дисциплины диссертации: 03.00.01Олійник Володимир Миколайович1998
Механізми порушень структурно-функціонального стану хроматину ядер клітин кори головного мозку за дії низьких доз іонізуючої радіації Код дисциплины диссертации: 03.00.01Протас Олександр Федорович1998
Гемато- иммунологический статус ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, проживающих в экокризисном регионе Донбасса, и обоснование коррекции его нарушений Код дисциплины диссертации: 03.00.01Ракша- Слюсарева Елена Анатольевна1998
Влияние длительного ионизирующего излучения на морфофункциональное состояние органа зрения Код дисциплины диссертации: 03.00.01Руднева Татьяна Ивановна1998
Оценка состояния и пути совершенствования радиационной безопасности медицинских радиологов Украины по результатам радиационного мониторинга Код дисциплины диссертации: 03.00.01Стадник Лариса Львовна1998
Рід Doronicum L. (Asteraceae) у флорі України (морфологія, анатомія, систематика, фітохорологія) Код дисциплины диссертации: 03.00.01Баданіна Владислава Анатоліївна1997
Радиоэкологическое обоснование долгосрочного прогнозирования радиационной обстановки на сельскохозяйственных угодьях в случае крупных ядерных аварий (на примере аварии на Чернобыльской АЭС) Код дисциплины диссертации: 03.00.01Иванов Юрий Александрович1997
Епіфітні мохоподібні промислових міст Львівської області Код дисциплины диссертации: 03.00.01Мамчур Звенислава Ігорівна1997
Редкие и исчезающие виды растений равнинных лесов Украины (географический и эколого-ценотический анализ, структура популяций и охрана) Код дисциплины диссертации: 03.00.01Мельник Виктор Иванович1997
Анатомічна організація коренів і структура пагонових систем тирличів (Gentiana L., Gentianaceae Juss.) Код дисциплины диссертации: 03.00.01Прокопів Андрій Іванович1997

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины