Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Радиобиология


Динаміка та дозові залежності зміни вмісту нуклеїнових кислот і пероксидного окиснення ліпідів у кровотворних органах та крові за різних режимів опромінення тварин Код дисциплины диссертации: 03.00.01Петрина Любомира Григорівна2006
Вивчення комбінованої дії радіаційного та токсичного факторів за показниками радіоємності Код дисциплины диссертации: 03.00.01Пчеловська Світлана Анатоліївна2006
Роль ионизирующей радиации в развитии гормональных нарушений в отдаленные сроки после аварии на Чернобыльской АЭС у женщин репродуктивного возраста, облученных в пре- и пубертатном периоде Код дисциплины диссертации: 03.00.01Таций Оксана Васильевна2006
Роль іонізуючої радіації у розвитку гормональних порушень у віддалені строки після аварії на Чорнобильській АЕС у жінок репродуктивного віку, які зазнали опромінення в пре- і пубертатному періоді Код дисциплины диссертации: 03.00.01Тацій Оксана Василівна2006
Структурно-функціональні зміни щитовидної залози у дітей та підлітків, опромінених внаслідок аварії на ЧАЕС за умов дефіциту йоду Код дисциплины диссертации: 03.00.01Чикалова Ірина Григорівна2006
Радіаційно індуковані зміни у печінці щурів та їх корекція лазерним випроміненням Код дисциплины диссертации: 03.00.01Іванушко Яна Григорівна2006
Клініко-нейропсихологічна характеристика органічних психічних розладів у віддалений період в осіб, опромінених внаслідок Чорнобильської катастрофи Код дисциплины диссертации: 03.00.01Антипчук Катерина Юріївна2005
Отдаленные медицинские последствия у лиц, перенесших острую лучевую болезнь в результате аварии на Чернобыльской АЭС Код дисциплины диссертации: 03.00.01Белый Давид Александрович2005
Значение цитомегаловирусной инфекции в развитии соматической патологии в отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС Код дисциплины диссертации: 03.00.01Бойченко Павел Константинович2005
Структурно-функціональна характеристика органічного ураження головного мозку в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддалений період після опромінення Код дисциплины диссертации: 03.00.01Бомко Марія Олександрівна2005
Віддалені медичні наслідки в осіб, які перенесли гостру променеву хворобу в результаті аварії на Чорнобильській АЕС Код дисциплины диссертации: 03.00.01Білий Давид Олександрович2005
Радіоадаптивна відповідь, індукована ультрафіолетовим випроміненням, у рослин Код дисциплины диссертации: 03.00.01Данильченко Оксана Олександрівна2005
Психічні розлади у дітей, які зазнали внутрішньоутробного опромінення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС Код дисциплины диссертации: 03.00.01Логановська Тетяна Костянтинівна2005
Цитогенетичні ефекти як біологічний індикатор дії іонізувальної радіації в низьких дозах у ранні та віддалені строки після опромінення у осіб чорнобильського контингенту Код дисциплины диссертации: 03.00.01Мазник Наталія Олександрівна2005
Вільнорадикальні процеси в крові при радіаційних ураженнях. Засоби їх корекції Код дисциплины диссертации: 03.00.01Моісеєв Андрій Юрійович2005
Радіаційна вагомість фітоценозів лук та перелогів Чорнобильської зони відчуження на етапі пізньої фази аварії Код дисциплины диссертации: 03.00.01Паскевич Сергій Анатолійович2005
Клініко-гематологічні особливості та тактика лікування В-клітинної хронічної лімфоцитарної лейкемії в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1986-1987 рр. Код дисциплины диссертации: 03.00.01Поліщук Оксана Миколаївна2005
Стан окисно-антиоксидантної системи головного мозку за умов впливу іонізуючої радіації та його корекція Код дисциплины диссертации: 03.00.01Сутковой Дем'ян Аврамович2005
Клініко-функціональна характеристика стану здоров'я дітей та підлітків - мешканців радіоактивно забруднених територій в умовах реабілітації на курорті Трускавець Код дисциплины диссертации: 03.00.01Чебаненко Людмила Олександрівна2005
Оцінка динаміки радіоекологічної обстановки та дозового навантаження на населення в районах функціонування головних зрошувальних систем Миколаївського регіону Код дисциплины диссертации: 03.00.01Григор'єва Людмила Іванівна2004
Структурні особливості плазматичної та мітохондріальної мембран ентероцитів тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації та кадмію Код дисциплины диссертации: 03.00.01Кисіль Олена Олександрівна2004
Енергетичний стан ентероцитів слизової облонки тонкої кишки щурів за сумісної дії іонізуючої радіації та кадмію Код дисциплины диссертации: 03.00.01Клепко Алла Володимирівна2004
Радіаційна індукція множинних хромосомних пошкоджень у рослин Код дисциплины диссертации: 03.00.01Куцоконь Наталія Костянтинівна2004
Корекція комплексами з L-аргініном морфофункціонального стану яєчників щурів різних вікових груп, які зазнали дії іонізуючого випромінення Код дисциплины диссертации: 03.00.01Луцишин Ярина Богданівна2004
Клініко-інструментальна характеристика і особливості перебігу ішемічної хвороби серця у учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи за даними тривалого спостереження Код дисциплины диссертации: 03.00.01Настіна Олена Михайлівна2004
Метаболізм пуринів у клітинах імунокомпетентних органів щурів за променевого ураження Код дисциплины диссертации: 03.00.01Ракша Наталія Григорівна2004
Гематологічні та біохімічні показники крові щурів за дії рентгенівського випромінення, солей важких металів і корекція їх препаратом ерсол Код дисциплины диссертации: 03.00.01Савчук Галина Георгіївна2004
Ліпідний склад апікальної мембрани ентероцитів тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації Код дисциплины диссертации: 03.00.01Степанова Людмила Іванівна2004
Низькоінтенсивні електромагнітні випромінювання в діапазоні надвисоких частот як фактор модифікації радіостійкості рослинних клітин Код дисциплины диссертации: 03.00.01Тордія Надія Володимирівна2004
Оцінка параметрів переходу 90Sr і 137Cs до організму та продукції великої рогатої худоби при пасовищному утриманні тварин (на прикладі зони відчуження Чорнобильської АЕС) Код дисциплины диссертации: 03.00.01Чижевський Ігор Вікторович2004

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины