Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Химия твердого тела


Кристалічний і склоподібний Li2B4O7: вплив фізико-хімічних умов одержання на властивості впорядкованих та дефектних структур на його основі. Код дисциплины диссертации: 02.00.21Головей Вадим Михайлович2009
Фізико-хімічні аспекти одержання сплавів та обробки поверхні напівпровідників CdSb, CdTe і твердих розчинів на їх основі Код дисциплины диссертации: 02.00.21Дремлюженко Сергій Григорович2009
Шаруваті наноструктури дихалькогенідів молібдену і вольфраму: синтез, структурні та структурно-чутливі хімічні властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.21Кьоніг Наталія Борисівна2009
Взаємодія монокристалів CdTe та твердих розчинів ZnxCd1-xTe з травильними композиціями HNO3-HBr-розчинник Код дисциплины диссертации: 02.00.21Окрепка Галина Михайлівна2009
Механізми дефектоутворення і фізико-хімічні властивості твердих розчинів у системах Pb-Sb(Bi)-Te, Pb-Sb(Bi)-Se, Sn-Sb(Bi)-Te Код дисциплины диссертации: 02.00.21Галюк Оксана Володимирівна2007
Взаємодія монокристалів твердих розчинів ZnxCd1-xTe і CdxHg1-xTe з травильними композиціями H2O2-HBr-розчинник Код дисциплины диссертации: 02.00.21Гнатів Іван Іванович2007
Взаємодія CdTe, CdxHg1-xTe, GaAs та InAs з водними розчинами H2O2- мінеральна кислота-розчинник Код дисциплины диссертации: 02.00.21Лукіянчук Едуард Михайлович2007
Точкові дефекти і фізико-хімічні властивості CdTe, HgTe та твердих розчинів на їх основі Код дисциплины диссертации: 02.00.21Дмитрів Анжела Миколаївна2006
Механізми реакцій утворення ферит-хромітів магнію, одержаних методом співосадження та шляхом твердофазних взаємодій Код дисциплины диссертации: 02.00.21Луцась Анна Віталіївна2006
Вплив перфторполіефірів та наночастинок пірогенного діоксиду кремнію на розклад перхлорату амонію Код дисциплины диссертации: 02.00.21Луцишин Наталія Іванівна2006
Фізико-хімічні та антифрикційні властивості композитів термотривких полімерів під час взаємодії з титановими сплавами Код дисциплины диссертации: 02.00.21Мідак Лілія Ярославівна2006
Фізико-хімічна взаємодія в системах AI2BVI-AIIBVI і вирощування монокристалів напівпровідників типу AIIBVI із розчину-розплаву Код дисциплины диссертации: 02.00.21Тріщук Любомир Іванович2006
Структура, стан і фізико-хімічні властивості V2O5 і VOHPO4.0,5H2O, механоактивованих у воді, в етанолі та на повітрі Код дисциплины диссертации: 02.00.21Ушкалов Леонід Миколайович2006
Природа точкових дефектів легованого кадмій телуриду Код дисциплины диссертации: 02.00.21Фочук Петро Михайлович2006
Кристалохімія точкових дефектів і властивості нестехіометричного SnTe та твердих розчинів на його основі Код дисциплины диссертации: 02.00.21Іванишин Ірина Мирославівна2006
Смачивание и контактное взаимодействие материалов на основе диоксида циркония с металлическими расплавами Код дисциплины диссертации: 02.00.21Дуров Алексей Викторович2005
Змочування та контактна взаємодія матеріалів на основі діоксиду цирконію з металевими розплавами Код дисциплины диссертации: 02.00.21Дуров Олексій Вікторович2005
Механізми дефектоутворення і термодинамічний n-p-перехід у бездомішковому та легованому кадмій телуриді при двотемпературному відпалі Код дисциплины диссертации: 02.00.21Писклинець Уляна Михайлівна2005
Хімічна взаємодія нелегованого та легованого CdTe з травильними композиціями на основі розчинів системи H2O2-HBr Код дисциплины диссертации: 02.00.21Стратійчук Ірина Борисівна2005
Механізм синтезу літійвмісних феритів, реакційна здатність та прогнозування властивостей Код дисциплины диссертации: 02.00.21Татарчук Тетяна Романівна2005
Фізико-хімічні властивості твердих розчинів Pb-Ga (In, Tl)-Te і кристалохімічні моделі атомних дефектів Код дисциплины диссертации: 02.00.21Бойчук Володимира Михайлівна2004
Тверді розчини на основі телуридів германію, олова і свинцю з ізо- та гетеровалентним заміщенням у катіонній підгратці Код дисциплины диссертации: 02.00.21Михайльонка Руслан Ярославович2004
Проблема формирования и пути улучшения качества воды Севан-Разданской гидроэкосистемы Код дисциплины диссертации: 02.00.21Григорян Вардуи Грачиковна2003
Квазіхімічні реакції між дефектами в CdTe, легованому металами IIIА- підгрупи Код дисциплины диссертации: 02.00.21Коров'янко Олександра Олександрівна2003
Фізико-хімічні закономірності структурних переходів в конденсованих фазах на основі кадмій телуриду Код дисциплины диссертации: 02.00.21Щербак Лариса Павлівна2003
Процеси інтеркаляції діхалькогенідів d-перехідних металів з шаруватими структурами Код дисциплины диссертации: 02.00.21Куліков Леонід Мінейович2002


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины