Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Химическая кинетика и катализ


Вплив складу Fe-, Co-вмісних каталізаторів на основі цеолітів та ZrO2 на розклад та відновлення оксиду азоту(І) Код дисциплины диссертации: 02.00.15Бойчук Тетяна Михайлівна2009
Вплив природи носія і модифікуючих добавок на структурні і функціональні властивості монолітних паладійвмісних каталізаторів відновлення оксидів азоту метаном Код дисциплины диссертации: 02.00.15Мохначук Олег Віталійович2007
Вплив побічних факторів на кінетику реакції Бєлоусова-Жаботинського, що каталізується фероїном Код дисциплины диссертации: 02.00.15Калішин Євген Юрійович2006
Окислительное сочетание метана на перовскитных катализаторах в нестационарных условиях Код дисциплины диссертации: 02.00.15Бостан Анатолий Иванович2005
Окислювальне сполучення метану на перовскитних каталізаторах в нестаціонарних умовах Код дисциплины диссертации: 02.00.15Бостан Анатолій Іванович2005
Влияние наноразмерного фактора на каталитические свойства сложных оксидных систем в реакции глубокого окисления метана Код дисциплины диссертации: 02.00.15Канцерова Марина Рашидовна2005
Вплив нанорозмірного фактора на каталітичні властивості складних оксидних систем в реакції глибокого окислення метану Код дисциплины диссертации: 02.00.15Канцерова Марина Рашидівна2005
Стабилизация и каталитическая активность магнийорганических кластеров Код дисциплины диссертации: 02.00.15Тюрина Людмила Александровна2004
Окислительное превращение Н-пропилового спирта на металлцеолитных катализаторах Код дисциплины диссертации: 02.00.15Фатуллаева Севда Сурхай кызы2004
Исследование катализаторов на основе сплавов Zr c V, Mo, Fe и их гидридов в реакциях окислительного дегидрирования алифатических спиртов С1-С3 Код дисциплины диссертации: 02.00.15Алиева Адиля Мансур кызы2003
Квантово-химические модели и электронная структура активных центров в каталитических реакциях полимеризации олефинов и гидродесульфуризации нефтяных фракций Код дисциплины диссертации: 02.00.15Захаров Иван Иванович2003
Синтез і дослідження складних оксидних систем на основі діоксиду цирконію та цеолітів як каталізаторів СКВ-процесу Код дисциплины диссертации: 02.00.15Миронюк Тетяна Валентинівна2002
Кількісні характеристики, чутливість та біфуркації складноперіодичних та детерміновано хаотичних режимів у броматних та кисневих осциляторах Код дисциплины диссертации: 02.00.15Стрижак Петро Євгенович2001
Вплив малих збурень на хаотичні режими перебігу автоколивальної хімічної реакції Бєлоусова-Жаботинського Код дисциплины диссертации: 02.00.15Діденко Ольга Захаріївна2000
Механохимическое модифицирование и синтез V- и Mo- содержащих катализаторов для реакций окисления низших углеводородов Код дисциплины диссертации: 02.00.15Халамейда Светлана Вячеславовна2000
Механохімічне модифікування та синтез V- та Мо-вмісних каталізаторів окиснення нижчих вуглеводнів. Код дисциплины диссертации: 02.00.15Халамейда Світлана В'ячеславівна2000
Гетерогенно- каталітичні редокс- перетворення бензолу, толуолу, о-ксилолу та їх галоїдпохідних Код дисциплины диссертации: 02.00.15Білокопитов Юрій Васильович1998
Селективне відновлення оксидів азоту NOx на складних металвмісних каталізаторах Код дисциплины диссертации: 02.00.15Орлик Світлана Микитівна1998
Пошук та розробка гетерогенного каталізатора синтезу вищих вуглеводнів із діоксиду вуглецю та водню Код дисциплины диссертации: 02.00.15Одноволик Вадим Іванович1997
Исследование влияния условий приготовления на физико-химические и каталитические свойства медь-цинк-алюминиевого катализатора синтеза метанола Код дисциплины диссертации: 02.00.15Овсиенко Ольга Леонидовна1994
Адсорбция и электрокаталитическая деструкция азокрасителей в водных растворах Код дисциплины диссертации: 02.00.15Першина Екатерина Дмитриевна1993
Селективное каталитическое окисление хлорбензолов на оксидном ванадиевом катализаторе Код дисциплины диссертации: 02.00.15Давиденко Ирина Викторовна1992


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины