Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Нефтехимия и углехимия


Нітроґено-, сульфуро- і оксиґеновмiснi металохелати: синтез, хімотологічні та біологічні властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.13Суховєєв Володимир Володимирович2009
Інгібітори та активоване вугілля на основі обпалого листя Код дисциплины диссертации: 02.00.13Лесишина Юлія Остапівна2008
Одержання низькомолекулярних симетричних етерів на протонопровідних каталітичних мембранах Код дисциплины диссертации: 02.00.13Ткаченко Тетяна Вікторівна2008
Вплив структурно-технологічних чинників на кінетику окислення комплексних літійових мастил Код дисциплины диссертации: 02.00.13Железний Леонід Віталійович2006
Соединения включения ископаемых углей с гидроксидами щелочных металлов и окислителями, содержащими катионы нитрония и нитрозония Код дисциплины диссертации: 02.00.13Кучеренко Владимир Александрович2006
Сполуки включення викопного вугілля з гідроксидами лужних металів і окисниками, що містять катіони нітронію та нітрозонію Код дисциплины диссертации: 02.00.13Кучеренко Володимир Олександрович2006
Гетерогенно-каталітичні карбоній-іонні перетворення вуглеводнів Код дисциплины диссертации: 02.00.13Патриляк Любов Казимирівна2006
Дослідження вуглистих глин Дніпровського буровугільного басейну і розробка теоретичних основ їх комплексної переробки Код дисциплины диссертации: 02.00.13Швець Ігор Іванович2006
Поведінка похідних діалкіламінонафталевих кислот в умовах реакції Вільсмайєра-Хаака Код дисциплины диссертации: 02.00.13Артіхова Євгенія Юхимівна2005
Поведінка похідних діалкіламінонафталевих кислот в умовах реакції Вільсмайєра-Хаака Код дисциплины диссертации: 02.00.13Артіхова Євгенія Юхимівна2005
Гомогенно-каталітичний синтез бісфенолів на основі 2,6-ди-трет- бутилфенолу Код дисциплины диссертации: 02.00.13Василишин Надія Андріївна2005
Дезактивація цеолітів у карбоній-іонних реакціях перетворення вуглеводнів, характер і динаміка окислення утворюваного коксу Код дисциплины диссертации: 02.00.13Охріменко Михайло Володимирович2005
Кластери кобальту CO3(мю3-C-X) (CO)9- стабілізатори окиснення органічних сполук Код дисциплины диссертации: 02.00.13Циганков Сергій Андрійович2005
Исследование углистых глин Днепровского буроугольного бассейна и разработка теоретических основ их комплексной переработки Код дисциплины диссертации: 02.00.13Швец Игорь Иванович2005
Одержання ізопропілового спирту на протонопровідних каталітичних мембранах Код дисциплины диссертации: 02.00.13Євдокименко Віталій Олександрович2005
Кислотність та активність цеолітних каталізаторів алкілування ізобутану бутенами Код дисциплины диссертации: 02.00.13Іонін Володимир Олександрович2005
Синтез, властивості і закономірності термічного деінтеркалювання модифікованих нітратів графіту Код дисциплины диссертации: 02.00.13Мисик Роман Дмитрович2004
Синтез, свойства и закономерности термического деинтеркалирования модифицированных нитратов графита Код дисциплины диссертации: 02.00.13Мысык Роман Дмитриевич2004
Особенности термической деструкции углей разных генетических типов Код дисциплины диссертации: 02.00.13Турчанина Оксана Николаевна2004
Особливості термічної деструкції вугілля різних генетичних типів Код дисциплины диссертации: 02.00.13Турчаніна Оксана Миколаївна2004
Разделение антрацен-карбазольных фракций каменноугольной смолы в условиях межфазного катализа Код дисциплины диссертации: 02.00.13Фролова Ирина Борисовна2004
Розділення антрацен-карбазольних фракцій кам'яновугільної смоли в умовах трансфазного каталізу Код дисциплины диссертации: 02.00.13Фролова Ірина Борисівна2004
Термоліз і активація викопного вугілля, структурно модифікованого в системі HNO3-Ac2O Код дисциплины диссертации: 02.00.13Тамаркіна Юлія Володимирівна2003
Одержання діізопропілового ефіру на гетерогенних каталізаторах Код дисциплины диссертации: 02.00.13Корж Раїса Василівна2002
Одержання дiiзопропiлового ефiру на гетерогенних каталiзаторах Код дисциплины диссертации: 02.00.13Корж Раїса Василівна2002
Окиснення спиртів С1-С7 у присутності кластерів паладію Код дисциплины диссертации: 02.00.13Старчевський Михайло Казимирович2002
Термолиз и активация ископаемых углей, структурно модифицированных в системе HNO3-Ac2O Код дисциплины диссертации: 02.00.13Тамаркина Юлия Владимировна2002
Гранульовані цеолітні каталізатори алкілування на основі формованого каоліну Код дисциплины диссертации: 02.00.13Бартош Петро Іванович2001
Цеолітвмісна мікросфера як основа каталізатора крекінгу, її фізико-хімічні та коксотворні властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.13Ліхньовський Руслан Володимирович2001
Каталізатор крекінгу на основі цеолітвмісної мікросфери: фізико-хімічні та каталітичні властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.13Патриляк Любов Казимирівна2001

[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины