Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Нефтехимия и углехимия


Окиснювальні перетворення спиртів С1-С7 у присутності кластерів паладію Код дисциплины диссертации: 02.00.13Старчевський Михайло Казимирович2001
Гідротермальна і термопарова модифікація цеолітних каталізаторів алкілування ізобутану бутенами та особливості перебігу реакції Код дисциплины диссертации: 02.00.13Яковенко Анжела Вікторівна2001
Органодитіофосфати металів: протизношувальні та біологічні властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.13Москаленко Олег Вадимович2000
Термохимические превращения кислородосодержащих групп углей Код дисциплины диссертации: 02.00.13Бутузова Людмила Федоровна1999
Термохімічні перетворення кисеньвмісних груп вугілля. Код дисциплины диссертации: 02.00.13Бутузова Людмила Федорівна1999
Вплив води у процесі піролізу кам'яного вугілля на формування структури та властивостей твердих продуктів, що утворюються. Код дисциплины диссертации: 02.00.13Ошовський Володимир Володимирович1999
Наукові основи створення і застосування поверхнево-активних систем для підвищення видобутку нафти і газу Код дисциплины диссертации: 02.00.13Поп Григорій Степанович1999
Структура, физико- химические свойства и перспективы энергохического использования соленых углей Код дисциплины диссертации: 02.00.13Шендрик Татьяна Георгиевна1999
Структура, фізико- хімічні властивості та перспективи енергохімічного використання солоного вугілля Код дисциплины диссертации: 02.00.13Шендрік Тетяна Георгіївна1999
Структурні перетворення бурого вугілля під термохімічним впливом Код дисциплины диссертации: 02.00.13Ісаєва Любов Миколаївна1999
Структурные превращения бурого угля при термохимических воздействиях Код дисциплины диссертации: 02.00.13Исаева Любовь Николаевна1998
Влияние воды в процессе пиролиза каменных углей на формирование структуры и свойств образующихся твердых продуктов Код дисциплины диссертации: 02.00.13Ошовский Владимир Владимирович1998
Изучение закономерностей протекания пиролиза углей низкой и средней стадии метаморфизма в присутствии неорганических соединений Код дисциплины диссертации: 02.00.13Шевкопляс Владимир Николаевич1997
Синтез та деякі властивості біциклічних галогеновмісних похідних тіолан- 1,1-діоксиду Код дисциплины диссертации: 02.00.13Слуцький Василь Іванович1994
Комплексы переходных металлов-антиоксиданты диалкилсульфоксидов Код дисциплины диссертации: 02.00.13Кузьменко Александр Иванович1993
Кислоты Льюиса - антиокислительные присадки к органическим соединениям Код дисциплины диссертации: 02.00.13Ливанская Галина Николаевна1993
Синтез,антиокислювальні та біологічні властивості комплексів металів з похідними 3-тіолен-1,1-діоксиду Код дисциплины диссертации: 02.00.13Сенченко Галина Григорівна1993
Синтез биологически активных веществ на основе карбонильных производных тиолан-І, І-диоксидов Код дисциплины диссертации: 02.00.13Шанталий Ольга Андреевна1993

[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины