Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Коллоидная химия


Вплив лігносульфонатів на колоїдно-хімічні та реологічні властивості шламовугільних суспензій Код дисциплины диссертации: 02.00.11Кобітович Оксана Мар'янівна2009
Рівноважна та нерівноважна сорбція сірчаної кислоти гелевими та пористими поліакриловими аніонітами Код дисциплины диссертации: 02.00.11Кушнір Тарас Володимирович2009
Колоїдно-хімічні методи приготування новітніх гетерогенних каталізаторів Код дисциплины диссертации: 02.00.11Лєдєньов Ігор Олександрович2009
Гідрогелеві кальцій-фосфатні нанокомпозити Код дисциплины диссертации: 02.00.11Суходуб Людмила Борисівна2009
Колоїдно-хімічні закономірності флотаційного вилучення сполук урану (VI) із водних розчинів Код дисциплины диссертации: 02.00.11Ширикалова Анжела Олексіівна2009
Вода в полімерних мембранах Код дисциплины диссертации: 02.00.11Атаманенко Ірина Дмитрівна2008
Створення дисперсних систем на основі фосфатидів рослинних олій та їх колоїдно-хімічні властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.11Біленька Валентина Іванівна2008
Гелеві системи на основі акрилових мономерів для іммобілізації стовбурових клітин Код дисциплины диссертации: 02.00.11Косенко Ольга Олександрівна2008
Редиспергування порошків карбонатів металів та структурні особливості їх седиментаційних осадів Код дисциплины диссертации: 02.00.11Мороз Ірина Анатоліївна2008
Вилучення іоногенних поверхнево-активних речовин із водних розчинів методом осаджувальної та сорбційної мікрофлотації Код дисциплины диссертации: 02.00.11Хромишева Олена Олександрівна2008
Колоїдно-хімічні властивості пористих структур, які формуються при селективному розчиненні системи Ag-Au Код дисциплины диссертации: 02.00.11Зозуля Володимир Вікторович2007
Колоїдно-хімічні закономірності техногенного метаморфізму шаруватих силікатів та карбонатів під впливом техногенних факторів Код дисциплины диссертации: 02.00.11Корякіна Євгенія Володимирівна2007
Влияние бентонитов на структурообразование алюмосиликатных и карбонатно- железооксидных дисперсных систем Код дисциплины диссертации: 02.00.11Косоруков Петр Александрович2007
Вплив бентонітів на структуроутворення алюмосилікатних та карбонатно-залізооксидних дисперсних систем Код дисциплины диссертации: 02.00.11Косоруков Петро Олександрович2007
Гидрогелевые носители лекарственных препаратов с управляемыми коллоидно- химическими свойствами Код дисциплины диссертации: 02.00.11Самченко Юрий Маркович2007
Гідрогелеві носії лікарських препаратів з керованими колоїдно-хімічними властивостями Код дисциплины диссертации: 02.00.11Самченко Юрій Маркович2007
Аграгативна стійкість водних суспензій діоксиду титану Код дисциплины диссертации: 02.00.11Ткаченко Наталія Григорівна2007
Коллоидно-химические закономерности биоагрегации почвенных коллоидов Код дисциплины диссертации: 02.00.11Борисова Екатерина Николаевна2006
Колоїдно-хімічні закономірності біоагрегації ґрунтових колоїдів Код дисциплины диссертации: 02.00.11Борисова Катерина Миколаївна2006
Извлечение тонкодисперсных сорбентов из водных растворов ультра- флокуляцией и турбулентной микрофлотацией Код дисциплины диссертации: 02.00.11Донцова Татьяна Анатольевна2006
Виділення тонкодисперсних сорбентів з водних розчинів ультра-флокуляцією та турбулентною мікрофлотацією Код дисциплины диссертации: 02.00.11Донцова Тетяна Анатоліївна2006
Влияние наноразмерных образований на коллоидно-химические свойства горнометаллургических шламов Код дисциплины диссертации: 02.00.11Коваленко Иван Михайлович2006
Вплив нанорозмірних утворень на колоїдно-хімічні властивості гірничо-металургійних шламів Код дисциплины диссертации: 02.00.11Коваленко Іван Михайлович2006
Коллоидно-химические закономерности метаморфизма слоистых силикатов и карбонатов под влиянием техногенных факторов Код дисциплины диссертации: 02.00.11Корякина Евгения Владимировна2006
Сорбція органічних речовин аніонного типу на природних і модифікованих сорбентах Код дисциплины диссертации: 02.00.11Лук'янова Віталіна Віталіївна2006
Сорбция органических веществ анионного типа на природных и модифицированных сорбентах Код дисциплины диссертации: 02.00.11Лукьянова Виталина Витальевна2006
Агрегативна стійкість водних суспензій діоксиду титану Код дисциплины диссертации: 02.00.11Ткаченко Наталія Григорівна2006
Сорбция ионов тяжелых металлов на гидроксилапатите и его модифицированных формах Код дисциплины диссертации: 02.00.11Шкуткова Елена Валерьевна2006
Сорбція іонів важких металів на гідроксилапатиті та його модифікованих формах Код дисциплины диссертации: 02.00.11Шкуткова Олена Валеріївна2006
Коллоидно-химические закономерности биофлокулярной и обратной катионной флотации золотосодержащих руд Код дисциплины диссертации: 02.00.11Ващенко Александр Алексеевич2005

[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины