Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Коллоидная химия


Колоїдно-хімічні закономірності біофлокулярної та зворотної катіонної флотації золотовмісних руд Код дисциплины диссертации: 02.00.11Ващенко Олександр Олексійович2005
Колоїдно-хімічні закономірності вилучення солей гексадецилпіридинію із водних розчинів Код дисциплины диссертации: 02.00.11Волювач Ольга Вячеславівна2005
Золь-гель синтез и свойства ионитов на основе сложных фосфатов многовалентных металлов и кремнезема Код дисциплины диссертации: 02.00.11Журавлев Игорь Захарович2004
Золь-гель синтез і властивості іонітів на основі складних фосфатів багатовалентних металів і кремнезему Код дисциплины диссертации: 02.00.11Журавльов Ігор Захарович2004
Равновесная и неравновесная сорбция соляной кислоты гелевыми и пористыми полиакриловыми анионитами Код дисциплины диссертации: 02.00.11Савченко Ольга Александровна2004
Рівноважна та нерівноважна сорбція соляної кислоти гелевими та пористими поліакриловими аніонітами Код дисциплины диссертации: 02.00.11Савченко Ольга Олександрівна2004
Взаимодействие гидрофобизированных катионных ПАВ с полиакриловой и полиметакриловой кислотами Код дисциплины диссертации: 02.00.11Сапиева Ардак Оналбековна2004
Коллоидно-химические процессы биотрансформации тяжелых металлов в почве Код дисциплины диссертации: 02.00.11Керносенко Людмила Александровна2003
Колоїдно-хімічні процеси біотрансформації важких металів у грунті Код дисциплины диссертации: 02.00.11Керносенко Людмила Олександрівна2003
Інтегральні характеристики процесу адсорбції ПАР для прогнозування властивостей їх сумішей на границі поділу фаз рідина - газ Код дисциплины диссертации: 02.00.11Максимюк Марія Романівна2003
Специфическая адсорбция полярных органических соединений из водных растворов на межфазной границе дисперсных систем твердое тело-жидкость Код дисциплины диссертации: 02.00.11Николенко Николай Васильевич2003
Специфічна адсорбція полярних органічних сполук з водних розчинів на міжфазній межі дисперсних систем тверде тіло - рідина Код дисциплины диссертации: 02.00.11Ніколенко Микола Васильович2003
Адсорбция гумусовых соединений на сорбентах разной химической природы Код дисциплины диссертации: 02.00.11Савчина Людмила Андреевна2003
Адсорбція гумусових сполук на сорбентах різної хімічної природи Код дисциплины диссертации: 02.00.11Савчина Людмила Андріївна2003
Плазмохімічна деструкція поверхнево-активних речовин та їх адсорбційне визначення у водних розчинах Код дисциплины диссертации: 02.00.11Тарасова Ярослава Богданівна2003
Електроповерхневі, реологічні та осмотичні властивості колоїдного кремнезему Код дисциплины диссертации: 02.00.11Біла Галина Миколаївна2002
Обмін одно- і двозарядних катіонів на пористих поліакрилових іонітах Код дисциплины диссертации: 02.00.11Климова Галина Вікторівна2002
Процеси утворення дисперсних фаз у системі залізо-вуглець (кокс) у водному середовищі Код дисциплины диссертации: 02.00.11Лавриненко Олена Миколаївна2002
Колоидно-химические закономерности флотации тонкоэмульгированных органических веществ Код дисциплины диссертации: 02.00.11Небеснова Татьяна Владимировна2002
Колоїдно-хімічні закономірності флотації тонкоемульгованих органічних речовин Код дисциплины диссертации: 02.00.11Небеснова Тетяна Володимирівна2002
Взаимодействие поверхностно-активных веществ с природным углем в процессах его добычи и переработки Код дисциплины диссертации: 02.00.11Пономарева Ирина Борисовна2002
Взаємодія поверхнево-активних речовин з природним вугіллям в процесах його видобутку і переробки Код дисциплины диссертации: 02.00.11Пономарьова Ірина Борисівна2002
Коагуляційно-флокуляційні процеси в квазірівноважних водних дисперсіях Код дисциплины диссертации: 02.00.11Соломенцева Ірина Михайлівна2002
Влияние солей гуминовых кислот на структурно-механические свойства водоугольных суспензий Код дисциплины диссертации: 02.00.11Федосеева Анна Александровна2002
Вплив солей гумінових кислот на структурно-механічні властивості водовугільних суспензій Код дисциплины диссертации: 02.00.11Федосєєва Ганна Олександрівна2002
Изучение закономерностей кинетики адсорбции поверхностно-активных веществ на жидких границах раздела Код дисциплины диссертации: 02.00.11Жолоб Сергей Анатольевич2001
Вивчення закономірностей кінетики адсорбції поверхнево-активних речовин на рідких межах розділу. Код дисциплины диссертации: 02.00.11Жолоб Сергій Анатолійович2001
Обмен одно- и двухзарядних катионов на пористых полиакриловых ионитах Код дисциплины диссертации: 02.00.11Климова Галина Викторовна2001
Адсорбція сироваткового альбуміну людини сферичними і влокнистими вуглецевими сорбентами Код дисциплины диссертации: 02.00.11Єрецький Євген Леонідович2001
Агрегативна стійкість водних індивідуальних та гетеродисперсій нітриду кремнію, оксидів алюмінію та ітрію Код дисциплины диссертации: 02.00.11Безугла Тетяна Миколаївна2000

[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины