Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Биоорганическая химия


Амідофенацилюючі реагенти в синтезах потенційних біорегуляторів 1,3-азольного ряду Код дисциплины диссертации: 02.00.10Баля Андрій Григорович2009
Молекулярний механізм снотворного й анксіолітичного засобу циназепаму Код дисциплины диссертации: 02.00.10Бойко Ірина Анатоліївна 2009
Асиметричний синтез гідроксифосфонатів та їх похідних з потенційною біологічною активністю Код дисциплины диссертации: 02.00.10Колодяжна Анастасія Олегівна2009
Оцінка біологічної активності та біосумісності модифікованих полімерів як потенційних імплантаційних матеріалів Код дисциплины диссертации: 02.00.10Кулєш Дмитро Володимирович2009
Афінітет серотонінових 5-НТ1А рецепторів до їх лігандів. QSAR аналіз за допомогою ієрархічної системи моделей на основі симплексного представлення молекулярної структури Код дисциплины диссертации: 02.00.10Поліщук Павло Геннадійович2009
Нові інгібітори тромбіну їх ефективність та селективність дії Код дисциплины диссертации: 02.00.10Поярков Олексій Олександрович2009
Амінокислотні та пептидні похідні кумаринів Код дисциплины диссертации: 02.00.10Шилін Сергій Володимирович2009
Роль фосфоліпази С в механізмах дії абсцизової кислоти в клітинах рослин Код дисциплины диссертации: 02.00.10Яковенко Оксана Миколаївна2009
Біологічна активність S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метокси- хіноліну Код дисциплины диссертации: 02.00.10Генчева Вікторія Іванівна2008
Тритерпенові глікозиди кусонії волотистої Сussonia paniculata Eckl. et Zeih. Код дисциплины диссертации: 02.00.10Довгий Ілларіон Ігорович2008
Хімічна модифікація олігонуклеотидів і синтез їх кон'югатів Код дисциплины диссертации: 02.00.10Дубей Ігор Ярославович2008
Синтез і властивості нових біоактивних матеріалів пролонгованої дії на основі біодеградабельних поліуретанів Код дисциплины диссертации: 02.00.10Рожнова Ріта Анатоліївна2008
Сірковмісні похідні ацето- та акрилонітрилів в синтезах біо- регуляторів гетероциклічної природи Код дисциплины диссертации: 02.00.10Сливчук Сергій Ростиславович2008
Синтез и химические свойства 6-полифторалкилсодержащих пиронов-2 Код дисциплины диссертации: 02.00.10Толмачова Наталия Андреевна2008
Синтез і хімічні властивості 6-поліфторалкілвмісних піронів-2 Код дисциплины диссертации: 02.00.10Толмачова Наталія Андріївна2008
Встановлення особливостей функціонування 5-ліпоксигенази з використанням ліпофільних нітроксильних сполук Код дисциплины диссертации: 02.00.10Харитоненко Ганна Ігорівна2008
Ліпофільні глікозиди мурамоїлдипептиду: синтез і антиінфекційна протективна дія Код дисциплины диссертации: 02.00.10Цикалова Вікторія Миколаївна2008
Синтез і медико-біологічні властивості О-, S- та N-глікозидів N-ацетилглюкозаміну та їх похідних Код дисциплины диссертации: 02.00.10Чупахіна Тетяна Олександрівна2008
Синтези похідних 5-аміно- та 5-гідразино-1,3-оксазолів з потенційними біорегуляторними властивостями Код дисциплины диссертации: 02.00.10Шабликін Олег Валентинович2008
Синтез поліфторометилвмісних аналогів y-аміно-масляної кислоти Код дисциплины диссертации: 02.00.10Шайтанова Олена Миколаївна2008
Дослідження інформативності клітинних моделей для попередньої оцінки біологічної активності речовин Код дисциплины диссертации: 02.00.10Cеменюта Іван Володимирович2007
Стирилціаніни для флуоресцентної детекції нуклеїнових кислот за одно- та двофотонного збудження Код дисциплины диссертации: 02.00.10Баланда Анатолій Олексійович2007
Фторовані аналоги мевалонової та мевалдінової кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.10Кондратов Іван Сергійович2007
Синтез и свойства RGD миметиков на основе азотсодержащих гетероциклов Код дисциплины диссертации: 02.00.10Маловичко Ольга Леонтьевна2007
Синтез і властивості RGD міметиків на основі азотовмісних гетероциклів Код дисциплины диссертации: 02.00.10Маловічко Ольга Леонтіївна2007
Асимметрическое восстановление кетофосфонатов Код дисциплины диссертации: 02.00.10Нестеров Виталий Владимирович2007
Асиметричне відновлення кетофосфонатів Код дисциплины диссертации: 02.00.10Нестеров Віталій Володимирович2007
Особенности пероксидазного окисления фенольных соединений Код дисциплины диссертации: 02.00.10Осейчук Ольга Владимировна2007
Особливості пероксидазного окиснення фенольних сполук Код дисциплины диссертации: 02.00.10Осійчук Ольга Володимирівна2007
Тритерпеновi глiкозиди калопанакса семилопатного Kalopanax septemlobum (Thunb.) Koidz. Код дисциплины диссертации: 02.00.10Панов Денис Олександрович2007

[0] [1] [2] [3] [4]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины