Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Биоорганическая химия


Застосування реакції пірилоціанінів з амінами в синтезі кон'югатів піридоціанінів з біомолекулами Код дисциплины диссертации: 02.00.10Костенко Олександр Миколайович2003
Просторово ускладнені ціаніни для флуоресцентної детекції нуклеїнових кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.10Лукашов Сергій Степанович2003
Синтез и модификация глюкозаминидов Код дисциплины диссертации: 02.00.10Сидорова Екатерина Александровна2003
Синтез і модифікація глюкозамінідів Код дисциплины диссертации: 02.00.10Сідорова Катерина Олександрівна2003
Антигенна структура білків оболонки двох українських штамів М-вірусу картоплі Код дисциплины диссертации: 02.00.10Ткаченко Тетяна Юріївна2003
Стереоселективні синтези та властивості оптично активних естерів N- фосфорильованих амінокислот і фосфамідів Код дисциплины диссертации: 02.00.10Андрушко Наталія Василівна2002
Модельні окиснювальні перетворення тіаміну і тіамінфосфатів Код дисциплины диссертации: 02.00.10Бабій Любов Володимирівна2002
Водорозчинні комплекси білків з похідними декстрану та поліакрилової кислоти Код дисциплины диссертации: 02.00.10Демченко Мирослава Олександрівна2002
Альфа-галогенозаміщені бета-алкоксивініл(поліфторалкіл)-кетони в синтезах гетероциклічних фторовмісних біорегуляторів Код дисциплины диссертации: 02.00.10Качарова Лілія Миколаївна2002
Одержання хіральних фторовмісних структурних блоків та їх використання у синтезі аналогів природних сполук Код дисциплины диссертации: 02.00.10Кулик Ірина Броніславівна2002
Антигенні й імунобіологічні властивості дифтерійного токсину та його субодиниць Код дисциплины диссертации: 02.00.10Романюк Світлана Іванівна2002
Разработка методов синтеза рацемических и оптически активных фторсодержащих бета-аминокислот Код дисциплины диссертации: 02.00.10Фокина Наталия Александровна2002
Розробка методів синтезу рацемічних та оптично активних фторовмісних b-амінокислот Код дисциплины диссертации: 02.00.10Фокіна Наталія Олександрівна2002
Методы синтеза и свойства оптически активных аминофосфоновых и гидроксифосфоновых кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.10Шейко Сергей Юрьевич2002
Методи синтезу та властивості оптично активних амінофосфонових і гідроксифосфонових кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.10Шейко Сергій Юрійович2002
Белковолигноуглеводный комплекс бобовых трав Код дисциплины диссертации: 02.00.10Данилова Елена Ивановна2001
Білковолігновуглеводний комплекс бобових трав. Код дисциплины диссертации: 02.00.10Данилова Олена Іванівна2001
Кінетичні особливості ферментативного окиснення лінолевої кислоти та лінолевого спирту в присутності 5-ліпоксигенази Код дисциплины диссертации: 02.00.10Казачков Михайло Геннадійович2001
Прогнозування біологічної активності сполук за їх просторовою будовою методом штучних нейронних мереж Код дисциплины диссертации: 02.00.10Ковалішин Василь Володимирович2001
Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей гомо-n-мерних монометинціанінових барвників - високоефективних флуоресцентних зондів для детекції нуклеїнових кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.10Кочешев Ігор Олександрович2001
(Тіо)(піридо-4)монометинціаніни для флуоресцентної детекції нуклеїнових кислот та білків Код дисциплины диссертации: 02.00.10Криворотенко Дмитро Валентинович2001
(Тіо)(піридо-4)монометинціан- іни для флуоресцентної детекції нуклеїнових кислот та білків Код дисциплины диссертации: 02.00.10Криворотенко Дмитро Валентинович2001
Синтез i властивостi iнгiбiторiв агрегацiї тромбоцитiв Код дисциплины диссертации: 02.00.10Крисько Андрiй Арнольдович2001
Біокаталітичні ансамблі на основі протеолітичного ферменту, який включено до різноманітних ліотропних мезофаз Код дисциплины диссертации: 02.00.10Пихтєєва Олена Гераклітівна2001
Елементи стереотипної регуляції транскрипції ДНК in vitro фізіологічно активними речовинами Код дисциплины диссертации: 02.00.10Прокопенко Володимир Володимирович2001
Биокаталитические ансамбли на основе протеолитического фермента, встроенного в различные лиотропные мезофазы Код дисциплины диссертации: 02.00.10Пыхтеева Елена Гераклитовна2001
Тритерпенові глікозиди плюща канарського Hedera canariensis Willd. Код дисциплины диссертации: 02.00.10Яковішин Леонід Олександрович2001
Синтез, структура и свойства 3- гидрокси- и 3- ацилокси-1,2- дигидро-3Н- 1,4- бенздиазепин-2- онов Код дисциплины диссертации: 02.00.10Андронати Кирилл Сергеевич2000
Синтез, структура і властивості 3-гідрокси- та 3-ацилокси-1,2-дигідро-3Н-1,- 4-бенздіазепін-2-онів Код дисциплины диссертации: 02.00.10Андронаті Кирило Сергійович2000
Синтез і властивості модифікованих неофлавонів та 3- феноксихромонів Код дисциплины диссертации: 02.00.10Гаразд Мирослав Михайлович2000

[0] [1] [2] [3] [4]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины