Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Биоорганическая химия


Исследование информативности клеточных моделей для предварительной оценки биологической активности веществ Код дисциплины диссертации: 02.00.10Семенюта Иван Владимирович2007
Синтез, будова і властивості комплексів краун-етерів з галогено-, галогенодипероксо-, ди- та трихроматами натрію, калію й амонію Код дисциплины диссертации: 02.00.10Чупрін Геннадій Миколайович2007
Синтези біоактивних похідних азотистих гетероциклів на основі амідофенацилюючих реагентів Код дисциплины диссертации: 02.00.10Белюга Олександр Григорович2006
Структурні основи міжмолекулярного розпізнавання та комплексоутворення серинових протеїназ Код дисциплины диссертации: 02.00.10Верьовка Сергій Вікторович2006
Синтез і властивості анельованих аналогів природних кумаринів Код дисциплины диссертации: 02.00.10Гаразд Яна Леонідівна2006
Взаємодія фізіологічно-активних речовин з ленгмюрівськими мономолекулярними плівками Код дисциплины диссертации: 02.00.10Ляхов Олексій Михайлович2006
Тритерпеновые гликозиды калопанакса семилопастного Kalopanax septemlobum (Thunb.) Koidz. Код дисциплины диссертации: 02.00.10Панов Денис Александрович2006
Функціоналізовані фосфонієві іліди в синтезах біоактивних похідних азотистих гетероциклів Код дисциплины диссертации: 02.00.10Смолій Олег Борисович2006
Біологічно активні похідні хіноліну та акридину з азото- та сірковмісними функціональними групами Код дисциплины диссертации: 02.00.10Бражко Олександр Анатолійович2005
Усиление трансдермального введения производных 1,4-бенздиазепина Код дисциплины диссертации: 02.00.10Ларионов Виталий Борисович2005
Посилення трансдермального введеня похідних 1,4-бенздіазепіну Код дисциплины диссертации: 02.00.10Ларіонов Віталій Борисович2005
Синтез та біологічна активність гідразиновмісних похідних акридину, антрацену та флуорену Код дисциплины диссертации: 02.00.10Ляхова Олена Анатоліївна2005
Синтези потенційних біорегуляторів піримідинового ряду на основі стабілізованих фосфонієвих ілідів Код дисциплины диссертации: 02.00.10Музичка Любов Володимирівна2005
Тритерпеновые гликозиды Фатсии японской Fatsia japonica Код дисциплины диссертации: 02.00.10Соболев-Бутовченко Евгений Александрович2005
Тритерпенові глікозиди фатсії японської Fatsia japonica Код дисциплины диссертации: 02.00.10Соболєв-Бутовченко Євген Олександрович2005
Дизайн флуоресцентних зондів на основі ціанінових барвників для нуклеїнових кислот та білків Код дисциплины диссертации: 02.00.10Ярмолюк Сергій Миколайович2005
Синтез новых хиральных вспомогательных реагентов и комплексов и их исследование в реакциях асимметрического синтеза альфа-аминокислот Код дисциплины диссертации: 02.00.10Амбарцумян Асмик Арутюновна2004
Моделювання перетворень вітаміну B1 і його структурних тіазолієвих аналогів в процесах біологічного транспорту Код дисциплины диссертации: 02.00.10Бугас Роман Валерійович2004
Синтези нових біорегуляторів азольного ряду на основі 4,5- дифункціональнозаміщених оксазолів Код дисциплины диссертации: 02.00.10Головченко Олександр Володимирович2004
Тритерпеновые гликозиды аралиевых: выделение, установление строения, биологическая активность и хемотаксономическое значение Код дисциплины диссертации: 02.00.10Гришковец Владимир Иванович2004
Тритерпенові глікозиди аралієвих: виділення, встановлення будови, біологічна активність та хемотаксономічне значення Код дисциплины диссертации: 02.00.10Гришковець Володимир Іванович2004
Біологічна активність нових 4-тіопохідних хіноліну Код дисциплины диссертации: 02.00.10Завгородній Михайло Петрович2004
Синтез потенциально биоактивных соединений на основе электрофильных реакций бета-аминовинил (трифторметил) кетонов Код дисциплины диссертации: 02.00.10Лютенко Наталия Васильевна2004
Синтез потенційно біоактивних сполук на основі електрофільних реакцій бета- аміновініл(трифторометил)-кетонів Код дисциплины диссертации: 02.00.10Лютенко Наталія Василівна2004
Кінетичні закономірності інгібування лужної фосфатази з кишок теляти L- цистеїном, відновленим глутатіоном і фосфоновими кислотами Код дисциплины диссертации: 02.00.10Музичка Оксана Володимирівна2004
Відгук поверхневого потенціалу клітин крові на ліганди деяких компонентів мембранних сигнальних систем під впливом бета-випромінювання Код дисциплины диссертации: 02.00.10Гавій Валентина Миколаївна2003
Синтез і дослідження властивостей біологічно активних полімерних матеріалів на основі лінійних поліуретанів Код дисциплины диссертации: 02.00.10Жернова Людмила Миколаївна2003
a-Галогенозаміщені b-алкоксивініл(поліфторалкіл- )кетони в синтезах гетероциклічних фторовмісних біорегуляторів Код дисциплины диссертации: 02.00.10Качарова Лілія Миколаївна2003
Флуоресцентнные зонды на основе 3-гидроксихромона: синтез, изучение спектральных и сенсорных свойств, испытания в моделях биологических систем Код дисциплины диссертации: 02.00.10Климченко Андрей Сергеевич2003
Флуоресцентні зонди на основі 3-гідроксихромону: синтез, вивчення спектральних і сенсорних властивостей, випробування в моделях біологічних систем Код дисциплины диссертации: 02.00.10Климченко Андрій Сергійович2003

[0] [1] [2] [3] [4]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины