Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Химия высокомолекулярных соединений


Структурная модификация оптически прозрачных густосетчатых эпоксидных полимеров Код дисциплины диссертации: 02.00.06Михальчук Владимир Михайлович1999
Структурна модифікація оптично прозорих густосітчастих епоксидних полімерів Код дисциплины диссертации: 02.00.06Михальчук Володимир Михайлович1999
Азиди ксантону i флуорану та єх фотоiнiцiююча здатнiсть Код дисциплины диссертации: 02.00.06Новiкова Олена Олександрiвна1999
Азиди ксантону і флуорану та їх фотоініціююча здатність Код дисциплины диссертации: 02.00.06Новікова Олена Олександрівна1999
Формирование и свойства наполненных полу- взаимопроникающих полимерных сеток на основе полиэпокситриазинов и полиуретана Код дисциплины диссертации: 02.00.06Слинченко Елена Анатольевна1999
Формування і властивості наповнених напів-взаємопроникних полімерних сіток на основі поліепокситриазинів і поліуретану. Код дисциплины диссертации: 02.00.06Слінченко Олена Анатоліївна1999
Термопластичні взаємопроникні полімерні сітки на основі поліуретану і кополімерів стиролу. Код дисциплины диссертации: 02.00.06Старостенко Ольга Миколаївна1999
Термопластичные взаимопроникающие полимерные сетки на основе полиуретана и сополимеров стирола Код дисциплины диссертации: 02.00.06Старостенко Ольга Николаевна1999
Термоокисна деструкція водорозчинних полімерів у присутності органічних та неорганічних сполук Код дисциплины диссертации: 02.00.06Уйгелій Ганна Юріївна1999
Дослідження закономірностей фотополімеризації метакрилових ефірів у присутності полівінілпіролідону Код дисциплины диссертации: 02.00.06Шекета Марія Леонтівна1999
Вплив молекулярної та надмолекулярної структури на фотохімічну модифікацію поліолефінів та сумішей на їх основі Код дисциплины диссертации: 02.00.06Шибирин Олена Володимирівна1999
Полиуретаны с сульфонилгидразидными и краун- эфирными фрагментами в основной цепи Код дисциплины диссертации: 02.00.06Ахранович Елена Рудольфовна1998
Синтез и исследование алицикленовых ненасыщенных олигоэфиров и полимеров на их основе Код дисциплины диссертации: 02.00.06Бондаренко Павел Александрович1998
Кінетична модель тривимірної радикальної полімеризації в блоці Код дисциплины диссертации: 02.00.06Загладько Олена Анатоліївна1998
Закономерности влияния химического строения и способа введения аппретов на свойства наполненных полимеров Код дисциплины диссертации: 02.00.06Костюк Людмила Ивановна1998
Синтез и свойства ионогенных и функциональных гидроксилсодержащих полимеров Код дисциплины диссертации: 02.00.06Кравцов Олег Валентинович1998
Органосилікатні полімерні суміші на основі рідких стекол та ізоціанатів Код дисциплины диссертации: 02.00.06Придатко Андрій Борисович1998
Кінетика фотоініційованої полімеризації в полімерних матрицях термоеластопластів Код дисциплины диссертации: 02.00.06Романюк Олександра Петрівна1998
Окиснювальна полімеризація композицій вінілових олігомерів і алілового етеру Код дисциплины диссертации: 02.00.06Іващенко Олена Дмитрівна1998
Синтез та дослідження властивостей нафталінвмісних мономерів - модифікаторів полімерних матеріалів Код дисциплины диссертации: 02.00.06Вретік Людмила Олександрівна1997
Закономерности формирования и свойства полимерных сеток на основе модифицированных олигоэфирмалеинатов Код дисциплины диссертации: 02.00.06Нескороженная Галина Дмитриевна1997
Поиск и синтез латентных отвердителей для одноупаковочных эпоксидных материалов Код дисциплины диссертации: 02.00.06Петько Олег Иванович1997
Молекулярно- масовий розподіл в процесах деструкції і зшивання макромолекул Код дисциплины диссертации: 02.00.06Шийчук Олександр Васильович1997
Синтез та властивості полімерних дисперсій на основі бінарних співполімерів 2-гідроперокси-2-метил-5-гексен-3-іну і вінільних монометрів Код дисциплины диссертации: 02.00.06Якимович Наталія Миколаївна1997
Формування водних полімерних дисперсій на основі гідропероксидного мономеру 2-гідроперокси-2-метилгексен-5-іну-3 Код дисциплины диссертации: 02.00.06Варваренко Сергій Миколайович1996
Закономірності полімеризації вінільних мономерів на межі фаз у присутності полівінілпірролідону Код дисциплины диссертации: 02.00.06Левицький Володимир Євстахович1996
Синтез и свойства полиамидоимидов на основе имидов три- и тетракарбоновых кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.06Мудрак Клавдия Васильевна1996
Дослідження можливостей синтезу полімерів з внутрішньомолекулярним переносом енергії Код дисциплины диссертации: 02.00.06Савченко Ірина Олександрівна1996
Модифікація дисперсних наповнювачів і пігментів поліреакційноздатними сполуками Код дисциплины диссертации: 02.00.06Середюк Віктор Андрійович1996
Синтез и сорбционные свойства полиуретаномочевин, содержащих краун- эфиры в основной цепи Код дисциплины диссертации: 02.00.06Журило Андрей Анатольевич1995

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины