Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Химия высокомолекулярных соединений


Структура, молекулярна рухливість та іонна провідність оксіетиленвмісних полііоненів Код дисциплины диссертации: 02.00.06Сухий Костянтин Михайлович2002
Структура, молекулярная подвижность и ионная проводимость оксиэтиленсодержащих полиионенов Код дисциплины диссертации: 02.00.06Сухой Константин Михайлович2002
Адсорбція сумішей полімерів на твердих поверхнях Код дисциплины диссертации: 02.00.06Тодосійчук Тамара Тимофіївна2002
Синтез и изучение свойств полиаминогуанидинов Код дисциплины диссертации: 02.00.06Янова Каролина Валентиновна2002
Кинетика образования и микрофазовая структура взаимопроникающих полимерных сеток на основе полиуретана и полибутилметакрилата Код дисциплины диссертации: 02.00.06Алексеева Татьяна Трофимовна2001
Кінетика утворення та мікрофазова структура взаємопроникних полімерних сіток на основі поліуретану і полібутилметакрилату Код дисциплины диссертации: 02.00.06Алексєєва Тетяна Трохимівна2001
Блоксополимеры на основе виниловых мономеров и олигомерных инициаторов (синтез, структура и свойства) Код дисциплины диссертации: 02.00.06Бусько Наталия Анатольевна2001
Блоккополімери на основі вінілових мономерів та олігомерних ініціаторів (синтез, структура і властивості) Код дисциплины диссертации: 02.00.06Бусько Наталія Анатоліївна2001
Функциональные полимеры на основе бэта-дикетонов и порфиринов Код дисциплины диссертации: 02.00.06Волошановский Игорь Станиславович2001
Функціональні полімери на основі b-дикетонів і порфіринів. Код дисциплины диссертации: 02.00.06Волошановський Ігор Станіславович2001
Карбонілвмісні азиди в процесах полімеризації та модифікації полімерів. Код дисциплины диссертации: 02.00.06Голец Кшиштоф Януш2001
Формирование и свойства наполненных, градиентных, иономерсодержащих взаимопроникающих полимерных сеток Код дисциплины диссертации: 02.00.06Карабанова Людмила Васильевна2001
Формування та властивості наповнених, градієнтних, йономервмісних взаємопроникних полімерних сіток Код дисциплины диссертации: 02.00.06Карабанова Людмила Василівна2001
Екситонна підтримка хімічних реакцій в полімерах та модельних органічних сполуках Код дисциплины диссертации: 02.00.06Колендо Олексій Юрійович2001
Щеплені кополімери на основі хімічно комплементарних полівінілового спирту та поліакриламіду з різною кількістю прищеплених ланцюгів Код дисциплины диссертации: 02.00.06Куцевол Наталія Володимирівна2001
Електрохімічна відновлювальна деструкція полікарбонатів Код дисциплины диссертации: 02.00.06Рогальський Сергій Петрович2001
Соціальні технології в управлінні закладами освіти Код дисциплины диссертации: 02.00.06Скідін Олег Леонідович2001
Адсорбция смесей полимеров на твердых поверхностях Код дисциплины диссертации: 02.00.06Тодосийчук Тамара Тимофеевна2001
Кореляція процесу відпалення полімеру з хімічною будовою макромолекул Код дисциплины диссертации: 02.00.06Тонкопієва Лариса Сергіївна2001
Ініціювання полімеризації вінілових мономерів ненасиченими (-дикетонатами Со(ІІ), Ni(II), Cu(II). Код дисциплины диссертации: 02.00.06Шевченко Ольга Володимирівна2001
Хімічна модифікація епоксидних смол гідропероксидами в присутності четвертинних солей амонію Код дисциплины диссертации: 02.00.06Базиляк Лілія Ігорівна2000
Поліуретанові аніономери з йонною функцією в олігооксиалкіленовому ланцюзі Код дисциплины диссертации: 02.00.06Грищук Наталія Ярославівна2000
Іммобілізація ліполітичних і протеолітичних ферментів та сульфамідних лікарських препаратів на полімерних носіях Код дисциплины диссертации: 02.00.06Краюткіна Олена Миколаївна2000
Полімери на основі макрогетероциклічних сполук та похідних гідразину Код дисциплины диссертации: 02.00.06Савельєв Юрій Васильович2000
Вплив будови акрилових мономерів на закономірності їх фотоініційованої полімеризації Код дисциплины диссертации: 02.00.06Шаповал Павло Йосифович2000
Реакційноздатні пероксидвмісні колоїдні металополімери та радикальні реакції за їх участю Код дисциплины диссертации: 02.00.06Шевчук Олег Михайлович2000
Поліуретани з сульфонілгідразидними та краун-ефірними фрагментами у головному ланцюзі Код дисциплины диссертации: 02.00.06Ахранович Олена Рудольфівна1999
Кінетична модель тривимірної радикальної полімеризації в блоці Код дисциплины диссертации: 02.00.06Загладько Олена Анатоліівна1999
Синтез та властивості іоногенних та функціональних гідроксилвмістних полімерів Код дисциплины диссертации: 02.00.06Кравцов Олег Валентинович1999
Роль індиферентних поверхнево- активних речовин у формуванні структури і властивостей сітчастих поліефірів і поліуретанів Код дисциплины диссертации: 02.00.06Марковська Людмила Антонівна1999

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины