Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Химия высокомолекулярных соединений


Метакрилові мономери з різноактивними подвійними зв'язками для фоторезистних технологій Код дисциплины диссертации: 02.00.06Грищук Людмила Юріївна2003
Вплив суміщуючих добавок на кінетику формування та структуру уретановмісних взаємопроникних полімерних сіток Код дисциплины диссертации: 02.00.06Грищук Сергій Іванович2003
Вплив суміщующих добавок на кінетику формування та структуру уретановмісних взаємопроникних полімерних сіток. Код дисциплины диссертации: 02.00.06Грищук Сергій Іванович2003
Інтер- та інтрамолекулярні полікомплекси, стабілізовані водневими зв'язками в процесах флокуляції та сорбції Код дисциплины диссертации: 02.00.06Желтоножська Тетяна Борисівна2003
Хімічне формування та властивості композитів на основі уретановмісних полімерів та похідних целюлози Код дисциплины диссертации: 02.00.06Кобріна Лариса Володимирівна2003
Хімічне модифікування поліметиленсечовини Код дисциплины диссертации: 02.00.06Кондратов Сергій Олексійович2003
Физико-химические аспекты получения и применения пектиновых полисахаридов Код дисциплины диссертации: 02.00.06Мухиддинов Зайниддин Камарович2003
Низькотемпературні радикальні ініціатори на основі металокомплексів гетерофункціональних олігопероксидів Код дисциплины диссертации: 02.00.06Мітіна Наталія Євгенівна2003
Інтермолекулярні полікомплекси, утворені водневими зв'язками, як нові функціональні матеріали Код дисциплины диссертации: 02.00.06Пермякова Наталія Михайлівна2003
Щеплені кополімери поліакриламіду до полівінілового спирту з різною довжиною прищеплених ланцюгів Код дисциплины диссертации: 02.00.06Ракович Ірина Іванівна2003
Щепленні кополімери поліакриламіду до полівінілового спирту з різною довжиною прищеплених ланцюгів Код дисциплины диссертации: 02.00.06Рокович Ірина Іванівна2003
Формування та властивостi полiмерних композицiйних матерiалiв на основi олiгоестерних та епоксидних сполук. Код дисциплины диссертации: 02.00.06Савiн Сергiй Миколайович2003
Формирование и свойства полимерных композиционных материалов на основе олигоэфирных и эпоксидных соединений Код дисциплины диссертации: 02.00.06Савин Сергей Николаевич2003
Формування та властивості полімерних композиційних матеріалів на основі олігоестерних та епоксидних сполук Код дисциплины диссертации: 02.00.06Савін Сергій Миколайович2003
Иммобилизация рихлокаина и алхидина на полимерных гелях Код дисциплины диссертации: 02.00.06Токтабаева Асель Кыргызбаевна2003
Микрофазовая структура и свойства модифицированых уретансодержащих полимеров Код дисциплины диссертации: 02.00.06Штомпель Владимир Иванович2003
Мікрофазова структура та властивості модифікованих уретаномісних полімерів Код дисциплины диссертации: 02.00.06Штомпель Володимир Іванович2003
Синтез та вивчення властивостей поліаміногуанідинів Код дисциплины диссертации: 02.00.06Янова Кароліна Валентинівна2003
Вплив ультразвукового та магнітного полів на полімеризацію полівінілпіролідон-мономерних композицій Код дисциплины диссертации: 02.00.06Бенедик Наталія Борисівна2002
Синтез кремній-, фосфор-, хром-, алюмінійвмісних поліуретанів та їх фізико- хімічні властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.06Будзінська Віра Леонідівна2002
Кінетична модель прищепленої полімеризації, ініційованої від поверхні твердого тіла Код дисциплины диссертации: 02.00.06Гафійчук Галина Василівна2002
Вплив суміщуючих добавок на кінетику формування та структуру уретановмісних взаємопроникних полімерних сіток Код дисциплины диссертации: 02.00.06Грищук Сергій Іванович2002
Модифікація акрилових полімерів моно- і ди(мет)акрилатами 1,4- бутандіолу Код дисциплины диссертации: 02.00.06Запорожець Тетяна Юріївна2002
Полимерные четвертичные аммониевые соли и их свойства в фотографических системах Код дисциплины диссертации: 02.00.06Земцов Виктор Валерьевич2002
Полімерні четвертинні амонієві солі та їх властивості у фотографічних системах Код дисциплины диссертации: 02.00.06Земцов Віктор Валерійович2002
Нафтилвмісні олігомерні фотонапівпровідники Код дисциплины диссертации: 02.00.06Мокринська Олена Вікторівна2002
Синтез дослідження кополімерів 2-трет-бутилперокси-2-метил-5-гексен-3-іну з вищими естерами (мет)акрилового ряду Код дисциплины диссертации: 02.00.06Носова Наталія Геріанівна2002
Синтез та дослідження кополімерів 2-трет-бутилперокси-2-метил-- 5-гексен-3-іну з вищими естерами (мет)акрило-вого ряду Код дисциплины диссертации: 02.00.06Носова Наталія Геріанівна2002
Синтез прищеплених пероксидних кополімерів 2-трет-бутилперокси-2-метил-5- гексен-3-іну для компатибілізації полімерних сумішей Код дисциплины диссертации: 02.00.06Ройтер Юрій Володимирович2002
Визначення концентрації розривів і зшивок макромолекул за змінами молекулярно-масового розподілу полімеру Код дисциплины диссертации: 02.00.06Ставична Діана Ярославівна2002

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины