Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Химия высокомолекулярных соединений


Пероксидація поліолефінових поверхонь і формування прищеплених біосумісних та антибактеріальних шарів Код дисциплины диссертации: 02.00.06Стецишин Юрій Богданович2005
Визначення концентрації зшивок і розривів макромолекул за кінетикою накопичення гелю у полімері Код дисциплины диссертации: 02.00.06Токарик Галина Володимирівна2005
Синтез и физико-химические свойства термоэластопластов со структурой полу- взаимопроникающих полимерных сеток на основе модифицированных полиэтиленов и каучуков Код дисциплины диссертации: 02.00.06Толстов Александр Леонидович2005
Синтез та фізико-хімічні властивості термоеластопластів зі структурою напів-взаємопроникних полімерних сіток на основі модифікованих поліетиленів і каучуків Код дисциплины диссертации: 02.00.06Толстов Олександр Леонідович2005
Хімічна модифікація епоксидних смол гідропероксидами у присутності краун- етерів Код дисциплины диссертации: 02.00.06Червінський Тарас Ігорович2005
Одностадійне отримання поліепоксиакрилатів в умовах фотохімічного ініційованої полімеризації Код дисциплины диссертации: 02.00.06Батог Олег Петрович2004
Ингибирование термоокислительной деградации эпоксидных полимеров смесями фенолов с ацетилацетонатами металлов Код дисциплины диссертации: 02.00.06Волнянская Рита Ивановна2004
Інгібування термоокисної деградації епоксидних полімерів сумішами фенолів з ацетилацетонатами металів Код дисциплины диссертации: 02.00.06Волнянська Ріта Іванівна2004
Інгібування термоокисної деградації епоксидних полімерів сумішами фенолів з ацетилацетонами металів Код дисциплины диссертации: 02.00.06Волянська Ріта Іванівна2004
Синтез и исследования олигоарилэфиркетонов с реакционноспособными группами и термостойких полимеров на их основе Код дисциплины диссертации: 02.00.06Головань Сергей Владимирович2004
Синтез і дослідження олігоарилетеркетонів з реакційноздатними групами та термостійких полімерів на їх основі Код дисциплины диссертации: 02.00.06Головань Сергій Володимирович2004
Модифікація сітчастих поліціануратів реакційноздатними олігомерами та полімерами Код дисциплины диссертации: 02.00.06Гриценко Владислав Володимирович2004
Модифікація епоксиакрилат-уретанів різними реакційноздатними сполуками Код дисциплины диссертации: 02.00.06Грищук Олег Іванович2004
Синтез та властивості реакційноздатних олігомерів на основі мономерів піролізних фракцій нафтопродуктів С4 та С5 Код дисциплины диссертации: 02.00.06Гудзенко Наталія Василівна2004
Синтез и излучение свойств N-винил- и N-бутадиенилпиразолов Код дисциплины диссертации: 02.00.06Мартиросян Симак Сережаевич2004
Разработка водостойких клеев на основе пливинилацетатной водной дисперсии и изучение их свойств Код дисциплины диссертации: 02.00.06Норавян Арман Овсепович2004
Електрохімічна відновлювальна деструкція полімерів Код дисциплины диссертации: 02.00.06Пуд Олександр Аркадійович2004
Физические и оптические явления в полупроводниковых полимерных композициях с полиметиновыми красителями Код дисциплины диссертации: 02.00.06Студзинский Сергей Леонидович2004
Фізичні і оптичні явища в напівпровідних полімерних композиціях з поліметиновими барвниками Код дисциплины диссертации: 02.00.06Студзинський Сергій Леонідович2004
Синтез и свойства альфа, омега-бис-(гидроксиметил)- олигодиметилсилоксанов Код дисциплины диссертации: 02.00.06Терещенко Татьяна Анатольевна2004
Синтез і властивості альфа, омега-біс-(гідроксиметил) олігодиметилсилоксанів Код дисциплины диссертации: 02.00.06Терещенко Тетяна Анатоліївна2004
Формування та властивості функціональних композитів на основі водорозбавлюваних алкідів Код дисциплины диссертации: 02.00.06Тригуб Світлана Олександрівна2004
Формування полімерних наношарів на поверхні активованого діоксиду силіцію та одержання полімеризаційнонаповнених композитів Код дисциплины диссертации: 02.00.06Шафранська Олена Теофілівна2004
Перенесення енергії в нових синтетичних пептидвмісних системах Код дисциплины диссертации: 02.00.06Юхименко Наталія Миколаївна2004
Синтез и исследование фенолоформальдегидных олигомеров, модифицированных аминофенилмономалеинамидом и феноломономалеинамидом Код дисциплины диссертации: 02.00.06Абдуллаева Ирада Гурбан кызы2003
Полімери з сульфаніламідними фрагментами Код дисциплины диссертации: 02.00.06Бездушна Елла Григорівна2003
Надмолекулярне конструювання полімерних наноструктур Код дисциплины диссертации: 02.00.06Близнюк Валерій Миколайович2003
Изучение структуры и молекулярной динамики хлопковой целлюлозы и глобулярных белков методом спиновых меток и зондов Код дисциплины диссертации: 02.00.06Бободжанов Пулат Хусейнович2003
Кінетична модель блочної лінійної фотоініційованої полімеризації до глибоких конверсій Код дисциплины диссертации: 02.00.06Братусь Андрій Миколайович2003
Полімераналогічні перетворення в прищеплених кополімерах для створення функціональних матеріалів природоохоронного призначення Код дисциплины диссертации: 02.00.06Вітовецька Тетяна Василівна2003

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины