Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Электрохимия


Електроосадження композиційних оксидних матеріалів PbO2 - TiO2 і PbO2 - ZrO2 із суспензійних електролітів Код дисциплины диссертации: 02.00.05Книш Валентина Олександрівна2009
Динамічні властивості анодно поляризованих метал-оксидних систем Код дисциплины диссертации: 02.00.05Болотін Олександр Вікторович2008
Анодні реакції в розчинах солей хрому(ІІІ) Код дисциплины диссертации: 02.00.05Борщевич Лариса Вікторівна2008
Фотоелектрохімічні процеси на модифікованих GaAs- і InР- електродах Код дисциплины диссертации: 02.00.05Русецький Ігор Анатолійович2008
Іонізація заліза в умовах катодної поляризації та вплив на цей процес концентраційних змін у приелектродному шарі Код дисциплины диссертации: 02.00.05Бик Михайло Володимирович2007
Оксидно-гидроксидные никелевые композиционные покрытия. Получение и электрокаталитические свойства Код дисциплины диссертации: 02.00.05Гиренко Алёна Александровна2007
Оксидно-гідроксидні нікелеві композиційні покриття. Отримання та електрокаталітичні властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.05Гиренко Альона Олександрівна2007
Механізм та кінетика електродних процесів при осадженні та співосадженні вольфраму та молібдену з кобльтом та нікелем з вольфраматних розплавів Код дисциплины диссертации: 02.00.05Саричев Сергій Юрійович2007
Механизм и кинетика электродных процессов при осаждении и соосаждении вольфрама и молибдена с кобальтом и никелем из вольфраматных расплавов Код дисциплины диссертации: 02.00.05Сарычев Сергей Юрьевич2007
Окисно-відновні реакції на напівпровідникових алмазних та алмазоподібних електродах Код дисциплины диссертации: 02.00.05Федоришена Олена Миколаївна2007
Адсорбционные и ингибиторные свойства полигексаметиленгуанидина Код дисциплины диссертации: 02.00.05Балиоз Анна Владимировна2006
Адсорбційні та інгібіторні властивості полігексаметиленгуанідину. Код дисциплины диссертации: 02.00.05Баліоз Ганна Володимирівна2006
Часова та просторова самоорганізація в електрохімічних системах Код дисциплины диссертации: 02.00.05Берладин Іван Володимирович2006
Електроосадження хрому з розчинів Cr(III). Кінетичні закономірності, вплив полімерних добавок Код дисциплины диссертации: 02.00.05Бутиріна Тетяна Євгенівна2006
Электроосаждение хрома из растворов Cr(III). Кинетические закономерности, влияние полимерных добавок Код дисциплины диссертации: 02.00.05Бутырина Татьяна Евгеньевна2006
Електроосадження композиційних електрокаталізаторів на основі PbO2 Код дисциплины диссертации: 02.00.05Лук'яненко Тетяна Вікторівна2005
Электроосаждение композиционных электрокатализаторов на основе PbO2 Код дисциплины диссертации: 02.00.05Лук’яненко Тетяна Вікторівна2005
Электроосаждение композиционных электрокатализаторов на основе PbO2 Код дисциплины диссертации: 02.00.05Лукьяненко Татьяна Викторовна2005
Электрохимическое поведение комплексов палладия (II) в глицинатных электролитах Код дисциплины диссертации: 02.00.05Чорненька Нина Васильевна2005
Електрохімічна поведінка комплексів паладію (ІІ) в гліцинатних електролітах Код дисциплины диссертации: 02.00.05Чорненька Ніна Василівна2005
Стадии разряда и кристаллизации электроосаждения монослоя меди Код дисциплины диссертации: 02.00.05Юрченко Наталья Петровна2005
Стадії розряду та кристалізації електро-осадження моношару міді Код дисциплины диссертации: 02.00.05Юрченко Наталя Петрівна2005
Кинетика и механизм электроосаждения меди, олова и их сплавов из цитратных комплексов Код дисциплины диссертации: 02.00.05Японцева Юлия Сергеевна2005
Кінетика та механізм електроосадження міді, олова та їх сплавів із цитратних комплексів Код дисциплины диссертации: 02.00.05Японцева Юлія Сергіївна2005
Особенности электродных процессов в цинкатных электролитах Код дисциплины диссертации: 02.00.05Головко Дмитрий Аркадьевич2004
Особливості електродних процесів у цинкатних електролітах Код дисциплины диссертации: 02.00.05Головко Дмитро Аркадійович2004
Міжфазний імпеданс. Фарадеївські та адсорбційні процеси Код дисциплины диссертации: 02.00.05Джелалі Володимир Володимирович2004
Міжфазний імпеданс. Фарадеївскі та адсорбційиі процеси Код дисциплины диссертации: 02.00.05Джелалі Володимир Володимирович2004
Влияние природы электрода на ингибирующее действие поверхностно-активных органических веществ Код дисциплины диссертации: 02.00.05Образцов Владимир Борисович2004
Вплив природи електрода на інгібуючу дію поверхнево-активних органічних речовин Код дисциплины диссертации: 02.00.05Образцов Володимир Борисович2004

[0] [1] [2] [3]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины