Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Физическая химия


Вплив складу кобальт-нікель-фосфатних каталізаторів на процес парціального окиснення етану Код дисциплины диссертации: 02.00.04Баренблат Ігор Олександрович2009
Вплив екстернальної кислотності на каталітичні властивості Pd-вмісних висококремнеземних цеолітів у реакції гідроізомеризації н-гексану Код дисциплины диссертации: 02.00.04Бобик Віталій Васильович2009
Окиснення олефінів молекулярним киснем у присутності молібденвмісних гетерогенних каталізаторів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Булгакова Лідія Володимирівна2009
Квантово-хімічний аналіз кластеризації амінів, тіоспиртів і цис-моноєнових карбонових кислот на поверхні розділу фаз вода/пара Код дисциплины диссертации: 02.00.04Бєляєва Олена Олександрівна2009
Окисно-відновний каталіз системами на основі [CuL][MnCl4] та [CuL][ZnCl4] Код дисциплины диссертации: 02.00.04Герасьова Вікторія Григорівна2009
Неемпіричне квантово-хімічне моделювання біологічно суттєвих фізико-хімічних властивостей ізольованих та гідратованих молекулярних компонентів ДНК Код дисциплины диссертации: 02.00.04Горб Леонід Григорович2009
Дослідження впливу фізико-хімічних умов на екстрагування фенольних сполук рослин та антирадикальних властивостей отриманих екстрактів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Грибова Наталія Юріївна2009
Особливості електродугового синтезу вуглецевих наноструктур, їх термостійкість та воднеємність Код дисциплины диссертации: 02.00.04Золотаренко Олексій Дмитрович2009
Фізико-хімічні процеси у плазмі жевріючого та іскрового розрядів при мас-спектрометричному та емісійному спектральному аналізі металевих і керамічних матеріалів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Курочкін Володимир Данилович2009
Діаграми стану систем Al2O3-ZrO2-Ln(Y)2O3 (Ln=лантаноїди) Код дисциплины диссертации: 02.00.04Лакиза Сергій Миколайович2009
Активація потрійного С-С зв`язку хлоридними комплексами платини(II) Код дисциплины диссертации: 02.00.04Мітченко Регіна Сергіївна2009
Особливості відновлення іонів Аргентуму і Купруму з комплексних електролітів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Нечипоренко Ольга Валеріївна2009
Каталітична активність в реакціях окиснення СО і Н2 та фізико-хімічні властивості d-металвмісних нанесених систем Код дисциплины диссертации: 02.00.04Олексенко Людмила Петрівна2009
Синтез і оптичні властивості спряжених поліаренів у тонкому шарі Код дисциплины диссертации: 02.00.04Польовий Дмитро Олександрович2009
Фізико-хімічні характеристики N-ацилоксипіридинієвих солей та їх каталітичні властивості в інверсійному трансфазному каталізі Код дисциплины диссертации: 02.00.04Редько Андрій Миколайович2009
Особливості мікроструктури та динаміки неводних розчинників та електролітних розчинів у вуглецевих нанотрубках Код дисциплины диссертации: 02.00.04Чабан Віталій Віталійович2009
Синтез та фізико-хімічні властивості сферично гранульованого гідратованого діоксиду цирконію Код дисциплины диссертации: 02.00.04Чепурна Ірина Костянтинівна2009
Формування оксидних наношарів на поверхні MoSi2, WSi2 і TiSi2 при анодній поляризації Код дисциплины диссертации: 02.00.04Чиркін Антон Дмитрович2009
Різнорідна асоціація іонів барвників у водних розчинах Код дисциплины диссертации: 02.00.04Шаповалов Сергій Андрійович2009
Протолітичні рівноваги та фотофізичні властивості функціоналізованих ксантенів і деяких інших барвників в організованих розчинах Код дисциплины диссертации: 02.00.04Якубовська Ганна Георгіївна2009
Термодинамічні властивості розплавів Cu-Ti-Zr, Cu-Ni-Ti, Cu-Fe-Ti і моделювання їх схильності до аморфізації Код дисциплины диссертации: 02.00.04Абдулов Олександр Радікович2008
Спектральні та кислотно-основні властивості барвників у плівках Ленгмюра–Блоджетт на основі поліамідокислоти Код дисциплины диссертации: 02.00.04Безкровна Ольга Миколаївна2008
Кислотно-основні рівноваги в нанорозмірних системах, що містять четвертинні амонієві групи Код дисциплины диссертации: 02.00.04Брильова Катерина Юріївна2008
Спектроскопія ЯМР молекул з структурно напруженими фрагментами та групами з загальмованим внутрішнім обертанням Код дисциплины диссертации: 02.00.04Горкуненко Оксана Олександрівна2008
Вплив розчинника на реакційну здатність аліфатичних перокисикислот Код дисциплины диссертации: 02.00.04Деркач Юлія Володимирівна2008
Хімічна термодинаміка Бор-, Силіцій- та Нітрогенвмісних органічних пероксидів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Дібрівний Володимир Миколайович2008
Іоніти на основі фосфатів титану, синтезовані з титанілсульфату золь-гель методом. Код дисциплины диссертации: 02.00.04Зайцева Ганна Олександрівна2008
Аніон-радикальні солі тетраціанохінодиметану з катіонами на основі похідних піразину Код дисциплины диссертации: 02.00.04Зіолковський Дмитро Володимирович2008
Реакції диметилкарбамоїльного переносу між піридинами та N-оксидами піридину Код дисциплины диссертации: 02.00.04Коваленко Віталій Вікторович2008
Теорія зв’язаних кластерів у ab initio розрахунках поверхні потенційної енергії малих молекул Код дисциплины диссертации: 02.00.04ЛЯХ ДМИТРО ІВАНОВИЧ2008

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины