Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Физическая химия


Кількісні закономірності утворення і розчинення уратних конкрементів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Рой Ашиш2000
Кінетика процесів формування наповнених епоксидних полімерів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Складанюк Руслан Васильович2000
Реакции получения макромеров диэтиленгликоль-бис-аллилкарбоната Код дисциплины диссертации: 02.00.04Степанов Валерий Андреевич2000
Кислотно - основнi рiвноваги в системi вода - бутанол-1. Код дисциплины диссертации: 02.00.04Тичина Оксана Миколаєвна2000
Кількісний фізико-хімічний аналіз комплексоутворення у розчинах і на поверхні хімічно модифікованих кремнеземів: змістовні моделі, математичні методи та їх застосування (монографія) Код дисциплины диссертации: 02.00.04Холін Юрій Валентинович2000
Кинетика и механизм реакций окислительного присоединения диметилсульфата и этиленоксида к ацидокомплексам платины (II) Код дисциплины диссертации: 02.00.04Шологон Виктор Иванович2000
Кінетика і механізм реакцій оксидативного приєднання диметилсульфату та етиленоксиду до ацидокомплексів платини (II) Код дисциплины диссертации: 02.00.04Шологон Віктор Іванович2000
Баротермальна модифікація і синтез ванадійфосфорної композиції- каталізатора парціального окиснення бутану Код дисциплины диссертации: 02.00.04Яременко Всеволод Едуардович2000
Особливостi проявiв i врахування кластерної адсорбцiї у металевих рiдинах поблизу поверхонь оксидних фаз. Код дисциплины диссертации: 02.00.04Ярошенко Iрина Василiвна2000
Багаточастинковi ефекти в процесах електронного збудження i фотоiонiзацiє p- оболонок супряжених органiчних молекул Код дисциплины диссертации: 02.00.04Бойченко Iнна Вiталiївна1999
Межфазное распределение водорода в системе (газ)- (фторидно-оксидные расплавы)- (металлические расплавы) Код дисциплины диссертации: 02.00.04Брем Владимир Викторович1999
Каталiтична термодисоцiацiя 2-оксиетил-трет-бутилперокси- ду у водному середовищi Код дисциплины диссертации: 02.00.04Брюховецька Iрина Володимирiвна1999
Каталітична термодисоціація бета-оксиетил-трет-бутилпероксиду у водному середовищі Код дисциплины диссертации: 02.00.04Брюховецька Ірина Володимирівна1999
Характер фазових рівноваг та термодинамічні властивості сплавів потрійних систем Gd-Al-Ga, Gd-Ge-Ga I Gd-Si-Ga Код дисциплины диссертации: 02.00.04Головата Наталія Валеріївна1999
Электронная структура, физико- химические свойства и перегруппировки сопряженных синглетных карбенов Код дисциплины диссертации: 02.00.04Горбань Оксана Александровна1999
Електронна сруктура, фізико-хімічні властивості та перегрупування сінглетних карбенів з супряженими зв'язками Код дисциплины диссертации: 02.00.04Горбань Оксана Олександрівна1999
Фазові рівноваги в потрійних системах хрому з вуглецем і d-металами VII та 3d-металами VIII груп Код дисциплины диссертации: 02.00.04Гриців Андрій Васильович1999
Сорбцiйнi властивостi неорганiчних протонпровiдних матерiалiв на основi фосфату титану Код дисциплины диссертации: 02.00.04Дзязько Юлiя Сергiiвна1999
Сорбционные свойства неорганических протонпроводящих материалов на основе фосфата титана Код дисциплины диссертации: 02.00.04Дзязько Юлия Сергеевна1999
Кінетика розкладу вищих аліфатичних одноосновних пероксикислот у водних лужних розчинах та їх реакції з люмінолом Код дисциплины диссертации: 02.00.04Зарічний Ігор Миронович1999
Реакция в хлоридно- кремнийфторидных расплавах при получении электролитического кремния Код дисциплины диссертации: 02.00.04Касьяненко Геннадий Яковлевич1999
Реакції в хлоридно-кремнійфторидних розплавах при одержанні електролітичного кремнію Код дисциплины диссертации: 02.00.04Касьяненко Геннадій Якович1999
Свойства фуллеррена С60 в водных растворах и его взаимодействие с катионными красителями Код дисциплины диссертации: 02.00.04Клочков Владимир Кириллович1999
Методы анализа данных и химической информатики в исследовании комплексообразования в растворах и на поверхности химически модифицированных кремнеземов Код дисциплины диссертации: 02.00.04Коняев Дмитрий Сергеевич1999
Особливості агрегації пірену Код дисциплины диссертации: 02.00.04Крикунова Валентина Юхимівна1999
Моделирование кинетики формирования пористой структуры углеродных адсорбентов в процессе парогазового активирования Код дисциплины диссертации: 02.00.04Ледовских Александр Владимирович1999
Синтез и адсорбционное поведение дисперсных композиционных материалов на основе оксидов многовалентных металлов и углерода Код дисциплины диссертации: 02.00.04Мальцева Татьяна Витальевна1999
Синтез та адсорбційна поведінка дисперсних композиційних матеріалів на основі оксидів багатовалентних металів та карбону. Код дисциплины диссертации: 02.00.04Мальцева Тетяна Віталіївна1999
Синтез и свойства композиционных сорбционных материалов "Активный уголь - полимер" Код дисциплины диссертации: 02.00.04Марушко Сергей Зенонович1999
Синтез і властивості композиційних сорбційних матеріалів "активне вугілля - полімер" Код дисциплины диссертации: 02.00.04Марушко Сергій Зенонович1999

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины