Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Физическая химия


Взаємодія магнію, алюмінію, титану та їх оксидів з гідроксидно-хлоридними розплавами Код дисциплины диссертации: 02.00.04Скриптун Ігор Миколайович2001
Рентгенографічне дослідження та аналіз локальної структури розплавів 3d- перехідних металів з оловом методом RMC Код дисциплины диссертации: 02.00.04Смик Сергій Юрійович2001
Реакції отримання макромерів діетиленгліколь-біс-алілкарб- оната Код дисциплины диссертации: 02.00.04Степанов Валерій Андрійович2001
Механоактивированные реакции галогенидных комплексов платины с метилиодидом и ненасыщенными углеводородами Код дисциплины диссертации: 02.00.04Хомутов Евгений Владимирович2001
Каталіз окиснення вуглецю сполуками лужних і перехідних металів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Цапюк Галина Григорівна2001
Кінетика розпаду третинних гідропероксидів в присутності галогенідів тетраетиламонію Код дисциплины диссертации: 02.00.04Шуфлетюк Володимир Миколайович2001
Фазовые равновесия в тройных системах на основе алюминия, содержащих квазипериодические и родственные фазы с периодической кристаллической стуктурой Код дисциплины диссертации: 02.00.04Юречко Мария Витальевна2001
Антиоксидантна активність роданінів в реакціях окиснення органічних речовин Код дисциплины диссертации: 02.00.04Єпішина Людмила Вікторівна2001
Фізико-хімічні закономірності одержання та властивості електропровідних полімерів у тонкому шарі Код дисциплины диссертации: 02.00.04Аксіментьєва Олена Ігорівна2000
Влияние термической предыстории и внешних воздействий на кинетику кристаллизации расплавов Код дисциплины диссертации: 02.00.04Баранников Александр Александрович2000
Структура та хімічні перетворення аморфних сплавів на основі заліза і кобальту Код дисциплины диссертации: 02.00.04Беднарська Лідія Михайлівна2000
Міжфазний розподіл водню в системі (газ) - (фторидно-оксидні розплави) - (металеві розплави) Код дисциплины диссертации: 02.00.04Брем Володимир Вікторович2000
Компьютерное моделирование диметилсульфоксида и его электролитных растворов методом молекулярной динамики Код дисциплины диссертации: 02.00.04Волобуев Максим Николаевич2000
Комплексообразование органических краунсодержащих люминофоров с ионами щелочноземельных металлов в основном и возбужденном состоянии Код дисциплины диссертации: 02.00.04Григорович Алексей Владиславович2000
Фазоутворення і реакційна кінетика в подвійних системах Ni-Bi, Ni-Zn та Co-Zn Код дисциплины диссертации: 02.00.04Дученко Олег Володимирович2000
Механізм каталітичних та топохімічних redox реакцій у системі Ni-NiO- газова фаза Код дисциплины диссертации: 02.00.04Діюк Віталій Євгенович2000
Антиоксидантная активность роданинов в реакциях окисления органических веществ Код дисциплины диссертации: 02.00.04Епишина Людмила Викторовна2000
Властивостi водних розчинiв фуллерена С60 та його взаїмодiя з катiонними барвниками. Код дисциплины диссертации: 02.00.04Клочков Володимир Кирилович2000
Фізико-хімічні властивості електроактивних матеріалів для літієвих джерел струму Код дисциплины диссертации: 02.00.04Ковалишин Ярослав Степанович2000
Методи аналiзу даних i хiмiчної iнформатики у дослiдженнi комплексоутворенння у розчинах i на поверхнi хiмiчно модифiкованих кремнеземiв Код дисциплины диссертации: 02.00.04Коняєв Дмитро Сергiйович2000
Фазові рівноваги у подвійних та потрійних системах скандію з рутенієм і родієм Код дисциплины диссертации: 02.00.04Корнієнко Костянтин Євгенович2000
Дискретная динамика простейших химических реакций с участием кристаллического реагента Код дисциплины диссертации: 02.00.04Коробов Александр Исаакович2000
Дискретна динамiка найпростiших хiмiчних реакцiй за участю кристалiчного реагенту Код дисциплины диссертации: 02.00.04Коробов Олександр Iсаакович2000
Моделювання кінетики формування поруватої структури вуглецевих адсорбентів у процесі парогазового активування Код дисциплины диссертации: 02.00.04Ледовських Олександр Володимирович2000
Структурно-сорбційні властивості вуглецевих мезопористих молекулярних сит, одержаних методом матричної карбонізації Код дисциплины диссертации: 02.00.04Лисенко Наталія Дмитрівна2000
Фізико-хімія електроактивних матеріалів на основі поліароматичних сполук Код дисциплины диссертации: 02.00.04Лупшак Наталія-Оксана2000
Термодинамічні властивості кремнійвмісних ацетиленових пероксидів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Мельник Галина Володимирівна2000
Фізико-хімічні особливості будови розплавів і стекол систем PbO-(MexOy)- SiO2 Код дисциплины диссертации: 02.00.04Милянич Андрій Остапович2000
Термодинамика растворения неэлектролитов в системах вода-уксусная и вода- серная кислота Код дисциплины диссертации: 02.00.04Мочалин Вадим Николаевич2000
Спектрофотометричні та калориметричні прояви особливостей надмолекулярної структури в рідкокристалічних системах з трансляційним упорядкуванням Код дисциплины диссертации: 02.00.04Панікарська Валентина Дмитріївна2000

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины