Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Физическая химия


Термодинамика комплексообразования катиона аммония с краун-эфирами в водно- органических растворителях Код дисциплины диссертации: 02.00.04Зайцева Инна Сергеевна2002
Термодинаміка процесів іонної асоціації та активації рухливості іонів в індивідуальних розчинниках Код дисциплины диссертации: 02.00.04Каменська Тетяна Анатоліївна2002
Термодинамічні властивості рідких сплавів потрійних систем Al-Cu-Si, Al-Fe- Si та AL-Fe-Ge Код дисциплины диссертации: 02.00.04Каніболоцький Дмитро Сергійович2002
Фізико-хімічні і електрохімічні властивості електропровідних полімерних матеріалів на основі 3-заміщених тіофенів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Конощук Наталія Володимирівна2002
Протолитические и комплексообразующие свойства волокнистых комплекситов в смесях вода-диоксан Код дисциплины диссертации: 02.00.04Коровникова Наталья Ивановна2002
Электронное строение низкоразмерных сопряженных полимерных соединений и стопочных металлоорганических комплексов с переносом заряда Код дисциплины диссертации: 02.00.04Крикунов Михаил Викторович2002
Електронна будова низьковимірних супряжених полімерних сполук та стопкових металоорганічних комплексів з переносом заряду Код дисциплины диссертации: 02.00.04Крикунов Михайло Вікторович2002
Селективность и механизмы электрофильных и окислительных реакций алкилбензолов Код дисциплины диссертации: 02.00.04Лобачев Владимир Леонидович2002
Высокотемпературные капиллярные процессы в системах металлический расплав - различные модификации углерода и нитрида бора Код дисциплины диссертации: 02.00.04Логинова Ольга Борисовна2002
Гомолітичні і гетеролітичні реакції органічних пероксидів у надосновних середовищах і в умовах гетерогенного каталізу Код дисциплины диссертации: 02.00.04Лявинець Олександр Семенович2002
Будова розплавів багатокомпонентних оксидних систем Код дисциплины диссертации: 02.00.04Сокольський Володимир Емануїлович2002
Фотокаталітичні процеси в системі бутилметакрилат-ізопропанол-наночастинки напівпровідників (CdS, ZnO, TiO2, Fe2O3) Код дисциплины диссертации: 02.00.04Строюк Олександр Леонідович2002
Кислотно-основные равновесия в ультрамикрогетерогенных системах на основе катионных поверхностно-активных веществ Код дисциплины диссертации: 02.00.04Тимий Анна Валерьевна2002
Кислотно-основні рівноваги в ультрамікрогетерогенних системах на основі катіоннихповерхнево-активних речовин Код дисциплины диссертации: 02.00.04Тімій Ганна Валеріївна2002
Кинетика и механизм ингибирующего действия арилгидразонов при жидкофазном окислении органических веществ Код дисциплины диссертации: 02.00.04Хижан Елена Исаевна2002
Кінетика та механізм інгібуючої дії арилгідразонів при рідиннофазному окисненні органічних речовин Код дисциплины диссертации: 02.00.04Хижан Олена Ісаївна2002
Фазові рівноваги в потрійних системах на основі алюмінію, які містять квазіперіодичні та споріднені періодичні фази Код дисциплины диссертации: 02.00.04Юречко Марія Віталіївна2002
Адсорбційно-каталітичні та фізико-хімічні властивості нанесених Pd та Pd- Ag каталізаторів окиснення CO Код дисциплины диссертации: 02.00.04Яцимирський Андрій Віталійович2002
Фазові рівноваги в потрійних системах Ti-Ga-Al(Si) Код дисциплины диссертации: 02.00.04Антонова Наталія Володимирівна2001
Вплив термічної передісторії і зовнвшніх дій на кінетику кристалізації розплавів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Баранніков Олександр Олександрович2001
Протолитические равновесия в мицеллярных растворах поверхностно-активных веществ Код дисциплины диссертации: 02.00.04Водолазкая Наталья Александровна2001
Комп'ютерне моделювання диметилсульфоксиду та його електролітних розчинів методом молекулярної динаміки Код дисциплины диссертации: 02.00.04Волобуєв Максим Миколайович2001
Термодинамічні властивості естерів ненасичених кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.04Галатин Ігор Зіновійович2001
Вязкость и динамика межчастичных взаимодействий в растворах 1-1 и 2-1 электролитов в апротонных растворителях Код дисциплины диссертации: 02.00.04Горобец Михаил Александрович2001
В'язкість та динаміка міжчастинкових взаємодій у розчинах 1-1 і 2-1 електролітів в апротонних розчинниках Код дисциплины диссертации: 02.00.04Горобець Михайло Олександрович2001
Комплексоутворення органічних краун-вмісних люмінофорів з іонами лужноземельних металів в основному і збудженому стані Код дисциплины диссертации: 02.00.04Григорович Олексій Владиславович2001
Мікронеоднорідність металевих рідин евтектичних систем на основі нікелю і заліза та вплив її на реакційну спроможність металевих стекол, одержуваних із рідкого стану Код дисциплины диссертации: 02.00.04Каверін Юрій Федорович2001
Протиріччя між виконавчою владою і місцевим самоврядуванням на регіональному рівні та механізми їх розв'язання: досвід України і Франції. Код дисциплины диссертации: 02.00.04Карпенко Владислав Вікторович2001
Термодинаміка розчинення неелектролітів у системах вода -- оцтова та вода -- сірчана кислота Код дисциплины диссертации: 02.00.04Мочалін Вадим Миколайович2001
Синтез та фізико-хімія поліаміноаренів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Проців Оксана Михайлівна2001

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины