Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Физическая химия


Вплив пористості і фазового складу TIO2 на кінетику та механізм фотокаталітичних перетворень спиртів та кетонів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Яцьків Василь Іванович2004
Вплив хімічного складу флюсів та особливостей їх підготовки на розподіл водню в розплавах системи флюс-метал Код дисциплины диссертации: 02.00.04Єпутатов Юрій Михайлович2004
Кислотність, сольватація та сольватохромія у мікроемульсіях Код дисциплины диссертации: 02.00.04Ісаєнко Юлія Валеріївна2004
Каталітичні перетворення малих молекул на складних системах на основі 3d- та 4d-елементів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Іщенко Олена Вікторівна2004
Закономерности активированного горения и самораспространяющийся высокотемпературный синтез бинарных и композиционных порошков WC, TiN,TiN-TiC, SiC-Al2O3 Код дисциплины диссертации: 02.00.04Абовян Лариса Суреновна2003
Управление мезогенными свойствами арилпропаргиловых эфиров фенолов Код дисциплины диссертации: 02.00.04Агельменев Максут Ельтаевич2003
Температурно-концентрационная зависимость термодинамических свойств жидких сплавов кобальта,никеля и меди с титаном, цирконием, гафнием Код дисциплины диссертации: 02.00.04Агравал Павел Гянович2003
Сплавы алюминия с железом, церием и неодимом Код дисциплины диссертации: 02.00.04Амонов Илхомчон Темурбоевич2003
Фазовые равновесия в тройных системах оксидов циркония, гафния и иттрия с оксидами лантаноидов Код дисциплины диссертации: 02.00.04Андриевская Елена Ростиславовна2003
Фазові рівноваги в потрійних системах оксидів цирконію, гафнію і ітрію з оксидами лантаноїдів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Андрієвська Олена Ростиславівна2003
Физико-химические закономерности взаимодействия алюминия и его сплавов с водными и водно-спиртовыми растворами сильных оснований Код дисциплины диссертации: 02.00.04Бакуменко Ольга Михайловна2003
Фізико-хімічні закономірності взаємодії алюмінію та його сплавів з водними і водно-спиртовими розчинами сильних основ Код дисциплины диссертации: 02.00.04Бакуменко Ольга Михайлівна2003
Взаимосвязь твердофазных превращений в неорганических полимерных соединениях Код дисциплины диссертации: 02.00.04Балакаева Гулшат Толтайкызы2003
Физико-химическое исследование реакции полифенольных соединений с пероксильными и дифенилпикрилгидразильным радикалами Код дисциплины диссертации: 02.00.04Белая Наталья Ивановна2003
Повышение стойкости и атмосфероустойчивости цементного камня микробетонной черепицы минерально-химическими добавками из местного сырья Код дисциплины диссертации: 02.00.04Бобошеров Голмурод Эшалиевич2003
Квантово-хімічний опис фізико-хімічних характеристик радикалів та іон- радикалів з супряженими зв'язками Код дисциплины диссертации: 02.00.04Брянцев В'ячеслав Сергійович2003
Кінетика термолізу та термодинамічні властивості силіцій- та нітрогенвмісних органічних пероксидів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Бутиліна Наталія Олександрівна2003
Фізико-хімічне дослідження реакції поліфенольних сполук з пероксильними і дифенілпікрилгідразильним радикалами Код дисциплины диссертации: 02.00.04Біла Наталя Іванівна2003
Состояние ионов и фотоэлектрохимические процессы в концентрированных полисульфидных растворах Код дисциплины диссертации: 02.00.04Воробец Вера Стефановна2003
Стан іонів та фотоелектрохімічні процеси в концентрованих полісульфідних розчинах Код дисциплины диссертации: 02.00.04Воробець Віра Стефанівна2003
Фізико-хімічні та адсорбційно-каталітичні властивості активованого вугілля, модифікованого органічними гідрофобними групами Код дисциплины диссертации: 02.00.04Горлова Аліна Олексіївна2003
Фізико-хімічні властивості та структура водних розчинів хлоридів, нітратів та сульфатів 3d-перехідних металів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Гречишкіна Ганна Юріївна2003
Фазові рівноваги в потрійних системах хрому з вуглецем і d-металами V групи Код дисциплины диссертации: 02.00.04Довбенко Олександр Іванович2003
Фізико-хімічна взаємодія оксидів карбону та вуглеводнів із катіонами Ag+ і Cu2+ у цеолітах M,X та Y Код дисциплины диссертации: 02.00.04Жибак Ірина Миколаївна2003
Термодинамiка комплексоутворення катiона амонiю з краун-ефiрами у водно-органiчних розчинниках Код дисциплины диссертации: 02.00.04Зайцева Iнна Сергiївна2003
Термодинаміка комплексоутворення катіона амонію з краун-ефірами у водно- органічних розчинниках Код дисциплины диссертации: 02.00.04Зайцева Інна Сергіївна2003
Исследование формальной кинетики и механизмов окисления некоторых промышленных красителей Код дисциплины диссертации: 02.00.04Исак Татьяна Викторовна2003
Физико-химические основы разработки новых материалов в сплавах церия и молибдена с 3d-переходными металлами Код дисциплины диссертации: 02.00.04Калагова Рита Владимировна2003
Протолітичні та комплексоутворюючі властивості волокнистих комплекситів у сумішах вода-діоксан Код дисциплины диссертации: 02.00.04Коровникова Наталія Іванівна2003
Теоретическое моделирование фазовых переходов в низкоразмерных манетиках и пленках сложных жидкостей Код дисциплины диссертации: 02.00.04Кузнецова Татьяна Олеговна2003

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины