Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Физическая химия


Мономолекулярний обрив ланцюга в кінетиці постполімеризації біфункціональних мономерів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Киця Андрій Романович2004
Структура и динамика электролитных растворов на основе ацетонитрила и метанола: молекулярно-динамическое моделирование Код дисциплины диссертации: 02.00.04Колесник Ярослав Валентинович2004
Окисно-відновні процеси при взаємодії активного вугілля з металами підгрупи міді Код дисциплины диссертации: 02.00.04Копил Світлана Анатоліївна2004
Кінетика та механізм взаємодії фотозбуджених молекул алкіламінобензофенонів з бутилметакрилатом Код дисциплины диссертации: 02.00.04Коцюба Тарас Степанович2004
Фізико-хімічні закономірності електрохімічно активованого введення діоксиду вуглецю в галогенангідриди аліфатичних і ароматичних карбонових кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.04Лопушанська Вікторія Анатоліївна2004
Фізико-хімічні властивості та каталітична активність Co- та Co-Pd нанесених систем в реакції окиснення Co Код дисциплины диссертации: 02.00.04Луценко Лариса Вікторівна2004
Гідропероксидне епоксидування олефінів в присутності боридів металів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Макота Оксана Іванівна2004
Реакційна здатність трьохатомних фенолів в реакціях з перекисними радикалами Код дисциплины диссертации: 02.00.04Махмуд Абду Амер Нассар2004
Оксидные цементсодержащие катализаторы разложения озона и окисления оксида углерода и метана Код дисциплины диссертации: 02.00.04Махов Евгений Александрович2004
Фотокаталітичне та каталітичне окислення сіркувмісних іонів киснем за участю нанорозмірних частинок CdS та CuS Код дисциплины диссертации: 02.00.04Раєвська Олександра Євгенівна2004
Спектральні властивості конформаційно мобільних в електронно-збудженому стані діамінобензофенонів, фталімідвмісних біхромофорів та ексимерів пірену Код дисциплины диссертации: 02.00.04Ромашко Таміла Петрівна2004
Вплив добавок гідридоутворюючих елементів на розподіл форм існування водню в твердих сплавах на основі заліза Код дисциплины диссертации: 02.00.04Савіч Святослав Лаврентійович2004
Вплив добавок гідридоутворуючих елементів на розподіл форм існування водню в твердих сплавах на основі заліза Код дисциплины диссертации: 02.00.04Савіч Святослав Лаврентійович2004
Ацетилцеллюлозные пленкообразователи на основе низкосортного хлопкового сырья, для капсулирования посевных семян хлопчатника Код дисциплины диссертации: 02.00.04Саидов Давлахмад Ахмадович2004
Сплавы алюминия с кремнием, иттрием, церием и неодимом Код дисциплины диссертации: 02.00.04Сангов Муродали Махмадиевич2004
Комплексообразование и спектральные свойства производных 3- гидроксифлавона Код дисциплины диссертации: 02.00.04Сахно Татьяна Владимировна2004
Комплексоутворення та спектральні властивості похідних 3- гідроксифлавону Код дисциплины диссертации: 02.00.04Сахно Тетяна Володимирівна2004
Электронная структура и магнитное экранирование ядер молекул эпоксидов и олефинов алициклического ряда Код дисциплины диссертации: 02.00.04Святенко Людмила Константиновна2004
Глибоке каталітичне окиснення газоподібних вуглеводнів в умовах зустрічної подачі реагентів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Струтинська Любов Тимофіївна2004
Мезофазообразование и оптические свойства алканоатов двухвалентных металлов и систем на их основе Код дисциплины диссертации: 02.00.04Судовцова Людмила Сергеевна2004
Мезофазоутворення та оптичні властивості алканоатів двовалентних металів і систем на їх основі Код дисциплины диссертации: 02.00.04Судовцова Людмила Сергіївна2004
Механізм та селективність гомолітичного окислення алкенаренів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Супрун Володимир Ярославович2004
Особливості окиснення в 3% розчині NaCi композиційних матеріалів на основі дібориду титану, нітридів титану та алюмінію Код дисциплины диссертации: 02.00.04Талаш Віктор Миколайович2004
Поведение низкометилированных пектинов в растворе и изучение их гелеобразующих свойств с ионами поливалентных металлов Код дисциплины диссертации: 02.00.04Тешаев Хуршед Икромович2004
Гомогенное и гетерогенное разложение озона Код дисциплины диссертации: 02.00.04Ткаченко Сергей Николаевич2004
Химико-термическое насыщение газотермических покрытий из низкоуглеродистых сталей в порошковых смесях, содержащих азот и углерод Код дисциплины диссертации: 02.00.04Хаитов Анатолий Шералиевич2004
Водносорбційні та електрохімічні властивості інтерметалідів систем Ti-Fe, Ti-Fe-V і Mg-Ni Код дисциплины диссертации: 02.00.04Хомко Тетяна Володимирівна2004
Воднесорбційні та електрохімічні властивості інтерметалідів систем Ti-Fe, Ti-Fe-V і Mg-Ni Код дисциплины диссертации: 02.00.04Хомко Тетяна Володимирівна2004
Равновесия образования координационных соединений железа с гетероциклическими лигандами Код дисциплины диссертации: 02.00.04Шарипов Ибодулло Хабибуллоевич2004
Разработка плазмохимической технологии получения катализаторов и ассимиляция гидрида алюминия при синтезе полупроводниковых пленок и порошков Код дисциплины диссертации: 02.00.04Шерматов Нурмахмад2004

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины