Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Физическая химия


Міктоструктура та динаміка електролітних розчинів на основі ацетонітрилу і метанолу: молекулярно-динамічне моделювання Код дисциплины диссертации: 02.00.04Колесник Ярослав Валентинович2005
Мікроструктура та динаміка електролітних розчинів на основі ацетонітрилу та метанолу: молекулярно-динамічне моделювання Код дисциплины диссертации: 02.00.04Колесник Ярослав Валентинович2005
Термодинамічні властивості селенідів рідкісноземельних металів церієвої підгрупи та гадолінію Код дисциплины диссертации: 02.00.04Копань Алла Ростиславівна2005
Фізико-хімічні властивості Сu- та Cu,Pd-вмісних цеолітних каталізаторів реакції окиснення СО Код дисциплины диссертации: 02.00.04Кузьмич Ірина Віталіївна2005
Кинетические особенности окислительного превращения природного газа в присутствии добавок углеводородов Код дисциплины диссертации: 02.00.04Маркарян Эмиль Рафаэлович2005
Фазові рівноваги в квазіпотрійних системах Cu2X-HgX-DIVX2 (DIV-Ge,Sn; X-S, Se) і кристалічна структура тетрарних сполук Код дисциплины диссертации: 02.00.04Марчук Олег Васильович2005
Электропроводность, вязкость и структурно-динамические характеристики сольватации солей никеля (II) и кальция (II) в растворителях средней полярности Код дисциплины диссертации: 02.00.04Отрошко Наталия Александровна2005
Кинетика кристаллизации низкомолекулярных органических веществ Код дисциплины диссертации: 02.00.04Постников Валерий Анатольевич2005
Кінетика кристалізації низькомолекулярних органічних речовин Код дисциплины диссертации: 02.00.04Постніков Валерій Анатолійович2005
Електронна структура і магнітне екранування ядер молекул епоксидів та олефінів аліциклічного ряду Код дисциплины диссертации: 02.00.04Святенко Людмила Костянтинівна2005
Синтез і властивості електроактивних матеріалів на основі полімерних анізидинів та аміноацетофенонів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Стратан Наталія Валентинівна2005
Окисление алкиларенов, инициированное системами ацилпероксид-аммониевая соль Код дисциплины диссертации: 02.00.04Туровская Елена Николаевна2005
Окислення алкіларенів, ініційоване системами ацилпероксид-амонієва сіль Код дисциплины диссертации: 02.00.04Туровська Олена Миколаївна2005
Окиснення алкіларенів, ініційоване системами ацилпероксид - амонієва сіль Код дисциплины диссертации: 02.00.04Туровська Олена Миколаївна2005
Влияние термовременной обработки расплавов на кинетику кристаллизации сплавов в системах In-Bi, Bi-Sb, In-Sb, Sn-Bi, Cd-Bi, Cd-Sn, Se-S Код дисциплины диссертации: 02.00.04Фролова Светлана Александровна2005
Вплив термочасової обробки розплавів на кінетику кристалізації сплавів у системах In-Bi, Bi-Sb, In-Sb, Sn-Bi, Cd-Bi, Cd-Sn, Se-S Код дисциплины диссертации: 02.00.04Фролова Світлана Олександрівна2005
Разнородная ассоциация с участием ионов ксантеновых красителей в водных растворах Код дисциплины диссертации: 02.00.04Черная Татьяна Александровна2005
Різнорідна асоціація за участю іонів ксантенових барвників у водних розчинах Код дисциплины диссертации: 02.00.04Чорна Тетяна Олександрівна2005
Спектральні та фотохімічні властивості метал-напівпровідникових нанокомпозитів на основі ZnO та CdS Код дисциплины диссертации: 02.00.04Швалагін Віталій Васильович2005
Температурно-концентраційна залежність термодинамічних властивостей рідких сплавів кобальту, нікелю та міді з титаном, цирконієм, гафнієм Код дисциплины диссертации: 02.00.04Агравал Павло Гянович2004
Кинетика инициированного персульфатом калия окисления эмульгаторов в водных растворах и их стабилизация Код дисциплины диссертации: 02.00.04Варданян Луиза Размиковна2004
Физико-химические исследования сульфоксидных растворов солей лития Код дисциплины диссертации: 02.00.04Габриелян Лиана Сергеевна2004
Активність оксидних Cu-Co-Fe каталізаторів окиснення СО та їх фізико- хімічні характеристики Код дисциплины диссертации: 02.00.04Гайдай Сніжана Вікторівна2004
Влияние кислотности раствора на гидролиз протопектина подсолнечника и моносахаридный состав продуктов реакции Код дисциплины диссертации: 02.00.04Горшкова Раиса Михайловна2004
Разработка способа комплексной переработки алунитов Код дисциплины диссертации: 02.00.04Гулахмадов Хайдар Шарифович2004
Физико-химические закономерности химического и электрохимического растворения меди в медноаммиачных растворах Код дисциплины диссертации: 02.00.04Даценко Вита Васильевна2004
Фізико-хімічні закономірності хімічного й електрохімічного розчинення міді в мідноаміачних розчинах Код дисциплины диссертации: 02.00.04Даценко Віта Василівна2004
Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем Ge(Si)-Mn-Al, Ge(Si)- Ga-Y та Al-Ga-Y Код дисциплины диссертации: 02.00.04Дубина Володимир Миколайович2004
Кислотность, сольватация и сольватохромия в микроэмульсиях Код дисциплины диссертации: 02.00.04Исаенко Юлия Валерьевна2004
Закономірності окиснення сполук з активованими CH-зв'язками в полярних середовищах Код дисциплины диссертации: 02.00.04Касянчук Максим Григорович2004

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины