Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Физическая химия


Спектральні та електрохімічні властивості нанокомпозитів типу гість-хазяїн на основі електропровідних полімерів і оксидів ванадію та молібдену Код дисциплины диссертации: 02.00.04Біскулова Світлана Олександрівна2006
Гетерогенно-каталитическое окисление фенолов в системе перекись водорода- бентонит-вода Код дисциплины диссертации: 02.00.04Вяткина Оксана Валерьевна2006
Влияние супрамолекулярных галоидсодержащих комплексов на распад ацилпероксидов и инициирование ими радикально-цепного окисления Код дисциплины диссертации: 02.00.04Горбатенко Наталья Валерьевна2006
Дія супрамолекулярних галоїдвмісних комплексів на розпад ацилпероксидів та ініціювання ними радикально-ланцюгового окиснення Код дисциплины диссертации: 02.00.04Горбатенко Наталія Валеріївна2006
Синтез та фізико-хімічні властивості полілюмінолу Код дисциплины диссертации: 02.00.04Гринчишин Ірина Володимирівна2006
Окиснення малих молекул на поверхні оксидів вольфраму та молібдену з нанесеними платиновим металом та цезієм Код дисциплины диссертации: 02.00.04Гут Іванна Миколаївна2006
Закономірності структуроутворення в вакуумних конденсатах оксидів металів III та IV груп і їх бінарних композицій Код дисциплины диссертации: 02.00.04Заславський Олександр Маркович2006
Закономірності струкуроутворення в вакуумних конденсатах оксидів металів ІІІ та ІV груп і їх бінарних композицій Код дисциплины диссертации: 02.00.04Заславський Олександр Маркович2006
Дизайн оксидних і сульфідних напівпровідникових систем та фотокаталітичні і термічні процеси за їх участю Код дисциплины диссертации: 02.00.04Кобаса Ігор Михайлович2006
Епоксидування етилалілетилакрилату і октену-1 гідропероксидом третбутилу у присутності Мо2В Код дисциплины диссертации: 02.00.04Комаренська Зоряна Михайлівна2006
Вуглецеві нанотрубки - носії оксидних каталізаторів реакції окиснення СО Код дисциплины диссертации: 02.00.04Конгурова Ірина Володимирівна2006
Электронное строение и спектральные свойства 3-гетарилхромонов Код дисциплины диссертации: 02.00.04Львовская Марина Игоревна2006
Електронна будова і спектральні властивості 3-гетарилхромонів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Львовська Марина Ігорівна2006
Електропровідність, в'язкість та структурно-динамічні характеристики сольватації солей нікелю (ІІ) та кальцію (ІІ) в розчинниках середньої полярності Код дисциплины диссертации: 02.00.04Отрошко Наталія Олександрівна2006
Термодинамічні властивості потрійних розплавів Ni-Al-Ti(Zr,Hf) та подвійних граничних систем Код дисциплины диссертации: 02.00.04Подопригора Наталя Валентинівна2006
Дифференцирование кислотных свойств и солевые эффекты в прямых и обращенных микроэмульсиях Код дисциплины диссертации: 02.00.04Саламанова Наталия Валерьевна2006
Межчастичные взаимодействия и растворимость веществ различной природы в гликолях и смешанных растворителях на их основе Код дисциплины диссертации: 02.00.04Сытник Оксана Юрьевна2006
Окиснення ненасичених сполук молекулярним та зв'язаним киснем Код дисциплины диссертации: 02.00.04Трач Юрій Богданович2006
Фізико-хімічні закономірності взаємодії "полімер-поверхнево-активна речовина" у водних системах на основі поліметакрилової кислоти Код дисциплины диссертации: 02.00.04Тугай Анастасія Валеріївна2006
Термодинамика жидких сплавов меди с переходными металлами Код дисциплины диссертации: 02.00.04Турчанин Михаил Анатольевич2006
Фізико-хімічні закономірності кислотно-основних взаємодій в іонних розчинниках на основі галогенідів S-елементів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Чергинець Віктор Леонідович2006
Дослідження реакційної здатності гідразидів О,О-діарилтіофосфорних кислот в реакції з фенілізотіоціанатом Код дисциплины диссертации: 02.00.04Іванець Людмила Миколаївна2006
Фазові рівноваги в квазікристалоутворюючих системах Al-Pd-dM(dM=Fe, Re) Код дисциплины диссертации: 02.00.04Баланецький Сергій Олександрович2005
Синтез і фізико-хімічні властивості полімер-ванадійоксидних композитів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Бужанська Маріанна Василівна2005
Фазові рівноваги в багатокомпонентних системах на основі Ті-Si Код дисциплины диссертации: 02.00.04Буланова Марина Вадимівна2005
Механізми багатостадійного піролізу гідратцелюлози, імпрегнованої SiO2, та утворення волокон бета-SiC Код дисциплины диссертации: 02.00.04Вишнякова Катерина Леонівна2005
Фотохімія редокс-перетворень ароматичних кетонів та особливості їх взаємодії з електронодонорними сполуками в присутності акрилових мономерів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Гранчак Василь Михайлович2005
Закономірності окислення сполук з активованими CH-зв'язками в полярних середовищах Код дисциплины диссертации: 02.00.04Касянчук Максим Григорович2005
Закономірності окислення сполук з активованими CH-зв'язками в полярних середовищах Код дисциплины диссертации: 02.00.04Касянчук Максим Григорович2005
Міктоструктура та динаміка електролітних розчинів на основі ацетонітрилу і метанолу: молекулярно-динамічне моделювання Код дисциплины диссертации: 02.00.04Колесник Ярослав Валентинович2005

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины