Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Физическая химия


Електрохімічні процеси на поверхні платини в розчинах амінокислот Код дисциплины диссертации: 02.00.04Лут Олена Артурівна2008
Фізико-хімічні закономірності взаємодії фторованих естерів (мет)акрилової та фумарової кислот з метилметакрилатом Код дисциплины диссертации: 02.00.04Манько Ксенія Іванівна2008
Фізико-хімічні властивості композитів спряжених поліаміноаренів з діелектричними полімерними матрицями Код дисциплины диссертации: 02.00.04Мартинюк Галина Валентинівна2008
Каталітичне окиснення водню та карбон монооксиду на напівпровідникових матеріалах на основі SnO2, модифікованих добавками оксидів перехідних металів, та чутливість відповідних сенсорів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Матушко Ігор Павлович2008
Фізико-хімічні дослідження системи Y2O3-Fe2O3-( PbO-B2O3-BaO-BaF2) Код дисциплины диссертации: 02.00.04Моренко Владислав Владиславович2008
Протолітичні рівноваги та комплексоутворення похідних дифлавонолу в основному та збудженому станах. Код дисциплины диссертации: 02.00.04Мороз Валерій Володимирович2008
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ МОНО- И ПОЛИГИДРАТОВ ГУАНИНА И АДЕНИНА Код дисциплины диссертации: 02.00.04СУХАНОВ ОЛЕГ СТАНИСЛАВОВИЧ2008
Cтруктура дво- та трикомпонентних розплавів алюмінію з 3d-металів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Самсонніков Олексій Вікторович2008
Критерії та загальні причини виникнення нестійкостей стаціонарних станів, що зумовлюють їх множинність та осциляції в електрохімічних системах Код дисциплины диссертации: 02.00.04Ткачук Михайло Михайлович2008
Характеристики реагентів у приповерхневому шарі комплексоутворюючих кремнеземів за даними зондування поверхні Код дисциплины диссертации: 02.00.04Христенко Інна Василівна2008
Рівновага рідина-пара в розчинах бутилметакрилатів у органічних розчинниках Код дисциплины диссертации: 02.00.04Чан Ван Тхань2008
Фізико-хімічні властивості наноструктурованих металевих електродів на основі нікелю у процесах електровідновлення Код дисциплины диссертации: 02.00.04Шевченко Олександр Петрович2008
Спінові ефекти в молекулах кисню, озону та міжмолекулярних комплексах за участю кисню Код дисциплины диссертации: 02.00.04Ящук Людмила Борисівна2008
Фізико-хімічні закономірності кінетики процесів хімічного відновлення олова, міді, свинцю з водних розчинів в умовах гідродинамічного режиму Код дисциплины диссертации: 02.00.04Бешенцева Оксана Анатоліївна2007
Мезофазо- і склоутворення, будова та властивості алканоатів лантану і неодиму та систем на їх основі" Код дисциплины диссертации: 02.00.04Биліна Денис Вікторович2007
Гетерогенно-каталітичне окиснення фенолів у системі перекис водню-бентоніт- вода Код дисциплины диссертации: 02.00.04Вяткіна Оксана Валеріївна2007
Синтез, адсорбційні та каталітичні властивості активованого вугілля з нанесеними кислотними центрами Код дисциплины диссертации: 02.00.04Гріщенко Людмила Миколаївна2007
Вплив природи темплату на структуру і сорбційні властивості силікатних та германатних екстраширокопористих цеолітів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Касьян Наталія Володимирівна2007
Сорбционные свойства и подвижность ионов в материалах на основе фосфатов Zr(IV) i Mo(VI) Код дисциплины диссертации: 02.00.04Котвицкий Алексей Григорьевич2007
Сорбційні властивості і рухливість іонів в матеріалах на основі фосфатів Zr(IV) і Mo(VI). Код дисциплины диссертации: 02.00.04Котвіцький Олексій Григорович2007
Сорбционные свойства ионообменных материалов и их влияние на процесс электродеионизационного извлечения ионов никеля (II) Код дисциплины диссертации: 02.00.04Рождественская Людмила Михайловна2007
Сорбційні властивості іонообмінних матеріалів та їх вплив на процес електродеіонізаційного вилучення іонів нікелю (II). Код дисциплины диссертации: 02.00.04Рождественська Людмила Михайлівна2007
Диференціювання кислотних властивостей та сольові ефекти в прямих та обернених мікроемульсіях Код дисциплины диссертации: 02.00.04Саламанова Наталія Валеріївна2007
Міжчастинкові взаємодії та розчинність речовин різної природи в гліколях та змішаних розчинниках на їх основі Код дисциплины диссертации: 02.00.04Ситнік Оксана Юріївна2007
Каталітичне окиснення метану та водню на напівпровідникових матеріалах на основі SnO2, модифікованих Pt або Pd, та чутливість відповідних сенсорів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Телегєєва Олександра Геннадіївна2007
Термодинаміка рідких сплавів міді з перехідними металами Код дисциплины диссертации: 02.00.04Турчанін Михайло Анатолійович2007
Механізм утворення електрохімічно активних часток у розплавах вольфраматів лужних та лужноземельних металів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Черненко Людмила Олексіївна2007
Діаграми стану систем оксидів цирконію та гафнію з оксидами рідкісноземельних елементів як фізико-хімічна основа створення нових матеріалів. Код дисциплины диссертации: 02.00.04Шевченко Олексій Володимирович2007
Физико-химические закономерности кинетики процессов химического восстановления олова, меди, свинца из водных растоворов в условиях гидродинамического режима Код дисциплины диссертации: 02.00.04Бешенцева Оксана Анатольевна2006
Мезофазо- и стеклообразование, строение и свойства алканоатов лантана и неодима и систем на их основе Код дисциплины диссертации: 02.00.04Былина Денис Викторович2006

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины