Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Органическая химия


Синтез та перетворення анельованих бензопірано[2,3-d]піримідинів та бензопірано[2,3-с]піразолів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Борисов Олександр Володимирович2009
Синтез мономерів та ініціаторів на основі моно- та полісахаридів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Вуйцик Лідія Богданівна2009
Похідні 2,3-дигідро-1Н-1,5-бензодіаз- епінонів-2 та їх тіоаналогів. Синтез і властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.03Гапонов Олександр Олексійович2009
Барвники на основі бородифторидних комплексів 3-ацетил-4-гідроксипіранонів та 3-ацетил-4-гідроксипіридонів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Герасьов Андрій Олександрович2009
Гетероциклізації продуктів арилювання похідних фурану Код дисциплины диссертации: 02.00.03Горак Юрій Ігорович2009
Нові перетворення хлоровмісних енамідів та 2-аза-1,3-дієнів у похідні азотистих гетероциклів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Демидчук Богдан Андрійович2009
Синтез, хімічні властивості та біологічна дія 7-азакумаринів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Журавель Ірина Олександрівна2009
Єнонові системи на основі гетероциклічних СН-кислот в реакціях з сечовинами, тіосечовинами та 1,2-діамінобензолами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Замігайло Лалі Лаврентіївна2009
Фторовмісні NH-, N-хлоро- піразоли і 1,2,3-триазоли. Синтез та властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.03Каніщев Олександр Сергійович2009
Синтез і перетворення стабільних карбенів і карбеноїдів, що містять амідиновий фрагмент Код дисциплины диссертации: 02.00.03Кнішевицький Артур Володимирович2009
Cинтез, будова та властивості 3,4,5,6 тетрагідропохідних 2H-2,6-метано-1,3-бензоксазо- цину, 2H-2,6-метано-1,3,5-бензокса- діазоцину, 2H-2,6-епіміно-1,5-бензоксаз- оцину Код дисциплины диссертации: 02.00.03Коваленко Світлана Сергіївна2009
Функціоналізовані енаміни Код дисциплины диссертации: 02.00.03Костюк Олександр Миколайович2009
N-Хлор-N-алкоксиаміди. Реакції з нуклеофільними реагентами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Кравченко Світлана Володимирівна2009
Халкони, 2-піразоліни та 2,3-дигідро-1Н-1,5-бензодіаз- епіни, що містять 8-гідроксихіноліновий фрагмент Код дисциплины диссертации: 02.00.03Марруго Гонсалес Алонсо Хосе2009
Перфторокетендитіоацеталі і перфторокетен-N,S-ацеталі в синтезі фторовмісних ациклічних та гетероциклічних сполук. Код дисциплины диссертации: 02.00.03Михайличенко Сергій Сергійович2009
Гетероциклічні системи (O-, N-, S-вмісні) на основі 4-арилкумаринів: синтез та властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.03Москвіна Вікторія Сергіївна2009
Каліксарен-фосфіноксиди. Синтез та властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.03Мірошниченко Станіслав Іванович2009
Синтез і властивості 4-амінометилпіразолів та їх похідних. Код дисциплины диссертации: 02.00.03Панімарчук Оксана Іванівна2009
3-Формілхромони в реакціях рециклізації з бінуклеофілами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Пласконь Андрій Стефанович2009
Синтез та дослідження нових сульфокислотних похідних нафтохінону Код дисциплины диссертации: 02.00.03Платонов Микола Олександрович2009
Реакції гетероциклізації піровиноградної кислоти та її похідних з аміноазолами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Сахно Яна Ігорівна2009
Синтез, спектральні властивості та реакція фотопереносу протона в ряду нових гетероциклічних нітрогенвмісних похідних і аналогів 3-гідроксихромону Код дисциплины диссертации: 02.00.03Свєчкарьов Денис Андрійович2009
Синтез і властивості 4-заміщених 1-аренсульфоніл-2-бутенів та 1-аренсульфоніл-1,3-бутадієн- ів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Смалиус Віктор Васильович2009
Гетероароматичні бета -хлороальдегіди та заміщені ацетонітрили в реакціях гетероциклізації Код дисциплины диссертации: 02.00.03Тарасов Андрій Вікторович2009
Купрокаталітичне хлоро(бромо, тіоціанато)арилювання похідних пропену Код дисциплины диссертации: 02.00.03Тулайдан Галина Миколаївна2009
Синтез та хімічні властивості похідних 3-амінопірол-2,5-діона Код дисциплины диссертации: 02.00.03Чепишев Сергій Володимирович2009
Дизайн та синтез поліфтороалкілвмісних пуринів та їх ізостерних аналогів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Ярошенко Віктор Олександрович2009
Формілпорфірини: синтез, структура, властивості. Код дисциплины диссертации: 02.00.03Ішков Юрій Васильович2009
Регіо- та стереоселективна функціоналізація калікс[4]аренів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Бойко Вячеслав Іванович2008
Фтороангідриди N-заміщених сульфінімідових кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.03Боровиков Олексій Володимирович2008

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины