Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Органическая химия


Внутрішньомолекулярні циклізації похідних N -алкіліденкарбамінової кислоти Код дисциплины диссертации: 02.00.03Больбут Андрій Вікторович2002
Дигiдро-1,2,3-триазоло[1,5-a- ]пiримiдини та iх азааналоги Код дисциплины диссертации: 02.00.03Гладков Евгенiй Станiславович2002
Новые производные аминов с каркасными фрагментами. Методы синтеза и спектральные параметры Код дисциплины диссертации: 02.00.03Голодаева Елена Анатольевна2002
Краун-эфиры, содержащие бифенильный и дифенилоксидный фрагменты. Синтез, структура, свойства Код дисциплины диссертации: 02.00.03Григораш Руслан Яковлевич2002
Будова і фотоніка органічних люмінофорів з аномально великим Стоксовим зсувом флуоресценції Код дисциплины диссертации: 02.00.03Дорошенко Андрій Олегович2002
Синтез конденсованих гетероциклічних систем шляхом нуклеофільного заміщення у віцинальних дигалогенгетероциклах Код дисциплины диссертации: 02.00.03Дубініна Галина Григорівна2002
Электрофильное фосфорилирование пи-електронообогащенных гетероциклов и их аналогов Код дисциплины диссертации: 02.00.03Ивонин Сергей Павлович2002
Реакционная способность функциональных детергентов на основе альфа- нуклеофилов в процессах переноса ацильной группы Код дисциплины диссертации: 02.00.03Карпичев Евгений Адольфович2002
Реакційна здатність функціональних детергентів на основі a-нуклеофілів у процесах переносу ацильної групи Код дисциплины диссертации: 02.00.03Карпічев Євген Адольфович2002
Синтез и свойства N-ацилокси-N-алкоксигеминальных систем Код дисциплины диссертации: 02.00.03Клоц Евгений Александрович2002
Галогенирование алкилзамещенных в хиноидном ядре N-арилсульфонил-1,4- бензохинонмоноиминов и 4-ароил(арилсульфонил)оксимино-2,5-циклогексадиен-1- онов Код дисциплины диссертации: 02.00.03Коновалова Светлана Алексеевна2002
Ізохіноліновмісні спірани на основі циклоалкілованих о- бромометилфенілацетонітрилів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Костирко Олена Олегівна2002
Iзохіноліновміснi спірани на основi циклоалкілованих о-бромометилфенілацетонітрил- ів. Код дисциплины диссертации: 02.00.03Костирко Олена Олегівна2002
Сольватационные эффекты в реакциях гетеролиза 1-метилциклопентил- и 1- метилциклогексилгалогенидов Код дисциплины диссертации: 02.00.03Кощий Ирина Владимировна2002
Сольватаційні ефекти в реакціях гетеролізу 1-метилциклопентил- та 1-метилциклогексилгалогенідів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Кощій Ірина Володимирівна2002
Эндиковый ангидрид и его производные, замыкание и раскрытие кислород- и азотсодержащих циклических систем Код дисциплины диссертации: 02.00.03Крищик Оксана Владимировна2002
Нуклеофильная реакционная способность амидов карбоновых кислот в процессах ацильного переноса Код дисциплины диссертации: 02.00.03Лобанова Ольга Владимировна2002
Нуклеофільна реакційна здатність амідів карбонових кислот у процесах ацильного переносу Код дисциплины диссертации: 02.00.03Лобанова Ольга Володимирівна2002
Синтез та спектральні властивості карбоціанінів з вуглеводневими містковими угрупованнями в хромофорі Код дисциплины диссертации: 02.00.03Майборода Олена Іванівна2002
1,1-дигідрополіфтороалкілсульфони в синтезах фторовмісних гетероциклічних сполук Код дисциплины диссертации: 02.00.03Николин Ярема Володимирович2002
1,1-Дигідрополіфтороалкілсул- ьфони в синтезах фторовмісних гетероциклічних сполук. Код дисциплины диссертации: 02.00.03Николин Ярема Володимирович2002
Будова та реакційна здатність N-ацил-, N-[N-арил-сульфоніларил(мети- л)імідоїл]-1,4-бензохінонімінів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Онищенко Володимир Олександрович2002
Феноліз епіхлоргідрину в умовах каталізу органічними основами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Перепічка Інна Вікторівна2002
Поліметинові сполуки з іонохромною здатністю Код дисциплины диссертации: 02.00.03Простота Ярослав Олександрович2002
Синтези нових похідних азолів на основі 2-ациламіно-3,3- дихлоракрилонітрилів та їх аналогів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Пільо Степан Григорович2002
Гетарилацетонітрили та їх похідні в синтезі конденсованих піролопіримідинів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Реснянська Єлизавета Вікторівна2002
Фосфоротропная миграция в синтезе внутренне хиральных каликсаренов Код дисциплины диссертации: 02.00.03Таиров Максим Александрович2002
Фосфоротропна міграція в синтезі внутрішньо хіральних каліксаренів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Таіров Максим Олександрович2002
Гетарилацетонітрили та їх похідні в синтезі 5-аміно-4-гетарил-2,3-дигідро- 3-піролонів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Твердохлібов Антон Вікторович2002
Синтез і перетворення піразол-4-карбонових кислот та їх аналогів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Чорноус Віталій Олександрович2002

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины