Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Органическая химия


Діазореакції вінілових етерів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Фесак Олександр Юрійович2006
Фторовмісні 1,2-дитіол-3-тіони Код дисциплины диссертации: 02.00.03Фесун Ігор Миколайович2006
3-Гетарил(арил)кумарини та ізокумарини. Синтез і властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.03Шабликіна Ольга Валентинівна2006
Вивчення енамінних властивостей бензімідазо(1,2-b)ізохінолін-11(5Н)-ону та 3,9-дигідропіроло(2,1-b)хіназолін-1(2Н)-ону на прикладі реакцій алкілювання та ацилювання Код дисциплины диссертации: 02.00.03Шкільна Надія Василівна2006
N-ацилокси-N-алкоксигеминальные системы и их аналоги Код дисциплины диссертации: 02.00.03Штамбург Василий Георгиевич2006
Синтез і реакції похідних спінацеаміну Код дисциплины диссертации: 02.00.03

Абрамянц Маргарита Григорівна

2005
Синтез и реакции производных спинацеамина Код дисциплины диссертации: 02.00.03Абрамянц Маргарита Григорьевна2005
Поведінка похідних діалкіламінонафталевих кислот в умовах реакції Вільсмайєра-Хаака Код дисциплины диссертации: 02.00.03Артюхова Євгенія Юхимівна2005
Синтез та хімічні властивості поліфторалкіл-2-тіоксо-3- оксосульфонів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Бандера Юрій Петрович2005
Синтез и свойства хинониминов хинолинового ряда Код дисциплины диссертации: 02.00.03Белов Антон Владимирович2005
Синтез та реакційна здатність природних ізофлавоноїдів та їх аналогів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Бондаренко Світлана Петрівна2005
Частично гидрированные пиразоло- и 1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидины: синтез, химические свойства, таутомерия Код дисциплины диссертации: 02.00.03Бородина Виктория Васильевна2005
Аміноліз активованих естерів твердими солями амінокислот в умовах трансфазного каталізу Код дисциплины диссертации: 02.00.03Бурдіна Яніна Федорівна2005
Синтез та властивості хінонімінів хінолінового ряду Код дисциплины диссертации: 02.00.03Білов Антон Володимирович2005
Синтез і спектральні властивості гексагідродициклопентано[b,e]піридинів, їх солей та дигідропохідних Код дисциплины диссертации: 02.00.03Валюк Вікторія Федорівна2005
Нові перегрупування в реакції циклоприєднання конденсованих по грані эaэ ізоіндолів: стереохімічні особливості та проміжні продукти Код дисциплины диссертации: 02.00.03Войтенко Зоя Всеволодівна2005
Дезактивовані єнаміни як С-нуклеофіли Код дисциплины диссертации: 02.00.03Волочнюк Дмитро Михайлович2005
Полигалогенорганические кислоты в синтезе карбоциклов Код дисциплины диссертации: 02.00.03Григорян Анна Мельсиковна2005
3,4,6-тризаміщені 1,2-дигідрохінолін-2-они і похідні на їх основі: синтез, структура, властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.03Грищук Лідія Володимирівна2005
СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ОКСИМОВ 2-АМИНОБЕНЗОФЕНОНОВ И ПРОДУКТОВ ИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ Код дисциплины диссертации: 02.00.03КУЛИКОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ2005
Реакції фенілселенійтригалогенідів з 2-(2-пропенілтіо)-, 2-(2- пропінілтіо)тієнопіримідинами та 1,3,4-оксадіазолами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Кривов'яз Андрій Олександрович2005
Синтез та спектральні властивості поліметинових барвників на основі ядер псевдоазуленів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Кротко Дмитро Григорович2005
Синтез, структура і властивості оксимів 2-амінобензофенонів та продуктів їх перетворень Код дисциплины диссертации: 02.00.03Куліков Олег Валентинович2005
Арил(гетерил)ацилоины. Синтез и свойства Код дисциплины диссертации: 02.00.03Лапандин Андрей Вячеславович2005
Арил(гетерил)ацилоїни. Синтез та властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.03Лапандін Андрій В'ячеславович2005
Флуоренонокраунофаны и катенаны на их основе: синтез, структура и свойства Код дисциплины диссертации: 02.00.03Ляпунов Александр Юрьевич2005
Флуоренонокраунофани і катенани на їх основі: синтез, структура і властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.03Ляпунов Олександр Юрійович2005
Фулерени, нанотрубки і нанокільця: стереохімія та спосіб кодування (номенклатура). Комплекси фулеренів з каліксаренами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Михайленко Олексій Володимирович2005
Исследование нуклеофильных изомеризационных рециклизаций пиримидинов Код дисциплины диссертации: 02.00.03Мкртчян Армен Давидович2005
Квантово-химическое исследование механизмов реакций образования и раскрытия эпоксидного цикла Код дисциплины диссертации: 02.00.03Оковитый Сергей Иванович2005

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины