Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Органическая химия


Синтез, изучение свойств и преимущественных конформаций производных П-трет- бутилкаликс[4]арена Код дисциплины диссертации: 02.00.03Алексеева Елена Александровна2000
Количественный анализ асимметрии и хиральности молекул для решения задач "Структура - свойства органических соединений" Код дисциплины диссертации: 02.00.03Алиханиди Сократис Эдуардович2000
Анализ связи структура-свойство на основе молекулярных решеточных моделей Код дисциплины диссертации: 02.00.03Артеменко Анатолий Григорьевич2000
Вибір та зміна соціальної позиції молоддю великого міста. Код дисциплины диссертации: 02.00.03Бондар Вікторія Семенівна2000
Стереохімія приєднання брому до аценафтилену та його похідних Код дисциплины диссертации: 02.00.03Ведута Віра Василівна2000
Синтез і рециклізація з ацилюючими реагентами гідразонів 2-ацилметил-1Н- бензімідазолів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Випірайленко Олександр Віталійович2000
Взаємодія бромопохідних камфори з нуклеофільними реагентами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Горічко Мар'ян Віталійович2000
Реакції тетрафтороборатів арилдіазонію з алільними сполуками та солями неорганічних і органічних кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.03Загричук Григорій Ярославович2000
Реакцій тетрафтороборатів арилдіазонію з алільними сполуками та солями неорганічних і органічних кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.03Загричук Григорій Ярославович2000
Синтез, таутометрия и реакции дигидропроизводных имидазо(1,2-а)- и 1,2,4- триазоло(1,5-а)пиримидина Код дисциплины диссертации: 02.00.03Кагановский Александр Семенович2000
Домино-реакции сульфинилкарбанионов с кетонами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Кирий Антон Валентинович2000
Аміди каліксаренкарбонових кислот. Синтез та властивості. Код дисциплины диссертации: 02.00.03Клячина Марія Андріївна2000
Реакции толуола и его кислородосодержащих производных с озоном в среде уксусной кислоты Код дисциплины диссертации: 02.00.03Литвинова Ирина Михайловна2000
1-Алкіл(арил)тіо-2-поліфлуороалкілацетилени Код дисциплины диссертации: 02.00.03Мусянович Ростислав Ярославович2000
1-Алкіл(арил)тіо-2-поліфлуор- оалкілацетилени Код дисциплины диссертации: 02.00.03Мусянович Ростислав Ярославович2000
Конденсовані гетероцикли - продукти взаємодії діаміноазолів з альфа, бета-ненасичиними кетонами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Папонов Борис Володимирович2000
Синтез та властивості тіосульфонатів похідних бензімідазолу Код дисциплины диссертации: 02.00.03Паращин Жанна Дмитрівна2000
Диалкиламинофторсульфураны, полифторалкоксифторсульфураны, сульфониевые и селенониевые соли на их основе Код дисциплины диссертации: 02.00.03Пашинник Валерий Ефимович2000
Діалкіламінофторосульфурани, поліфтороалкоксифторосульфур- ани, сульфонієві та селенонієві солі на їх основі Код дисциплины диссертации: 02.00.03Пашинник Валерій Юхимович2000
Производные 10,11-эпоксиундекановой кислоты. Синтез и реакционная способность Код дисциплины диссертации: 02.00.03Петухова Елена Игоревна2000
Протолiтичнi реакцiє у збудженому станi та спектрально-люмiнесцентнi властивостi орто- гiдрокси похiдних 2,5-дiарил-1,3-оксазолу та 2,5-дiарил-1,3,4-оксадiазолу Код дисциплины диссертации: 02.00.03Посохов Євген Олександрович2000
Біс(перфтороалкілсульфонілім- іно)похідні сірки Код дисциплины диссертации: 02.00.03Постернак Ганна Григорiвна2000
Исследование кинетики и механизма окисления изомерных нитротолуолов озоном в уксусном ангидриде Код дисциплины диссертации: 02.00.03Потапенко Эдуард Владимирович2000
Азолиевые соли в синтезе производных азолинов Код дисциплины диссертации: 02.00.03Раенко Геннадий Федорович2000
Азолієві солі в синтезі похідних азолінів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Раєнко Геннадій Федорович2000
Взаємодія N-заміщених 1,4-бензохінонімінів з арилсульфінатами натрію та роданідом калію Код дисциплины диссертации: 02.00.03Романьков Дмитро Анатолійович2000
Нуклеофільні перегрупування N-трифлюорометилсульфонілімі- нопохідних карбонільних сполук. Код дисциплины диссертации: 02.00.03Соколенко Любов Валентинівна2000
Калікс[4]арени з фосфорильними угрупованнями на верхньому вінці макроциклу Код дисциплины диссертации: 02.00.03Соловйов Андрій Володимирович2000
Стереоізомерні аміни та аміди ряду норборнену. Реакційна здатність, спектральні параметри, біологічна активність Код дисциплины диссертации: 02.00.03Тарабара Iгор Миколайович2000
С-фосфорилирование N-алкил(-арил) пирролов Код дисциплины диссертации: 02.00.03Териковская Татьяна Евгеньевна2000

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины