Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Органическая химия


Синтез та властивості алкілових, алкілфункціоналізованих та нітрогенвмісних гетероциклічних тіосульфоестерів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Василюк Софія Володимирівна2008
Взаємодія арилсульфенілхлоридів з S-алкеніл- та S-алкінілзаміщеними ди-, три-, тетраазотовмісними гетероциклами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Васькевич Алла Іржіївна2008
Синтез, властивості та перетворення бі- і трициклічних похідних азиридину Код дисциплины диссертации: 02.00.03Збруєв Олександр Ігорович2008
Поліметинові барвники на основі 2,2-дифторо-1,3,2(2Н)диоксаб- оринів, похідних 1,3-дикетонів аліциклічного ряду та барбітурової кислоти. Синтез, електронна будова та спектральні властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.03Зябрев Костянтин Володимирович2008
Синтез гетероароматичних біскарбенів ряду 1,2,4-триазолу й нові шляхи одержання карбенових комплексів перехідних металів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Кисельов Артем Вікторович2008
Естери та аміди b-ароїлакрилових кислот в реакціях з 1,3- та 1,4-бінуклеофілами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Коваленко Людмила Юріївна2008
Синтез, структура та біологічна активність сульфо- та амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону Код дисциплины диссертации: 02.00.03Комаровська-Порохнявець Олена Зорянівна2008
Нові флуоровмісні аналоги природних амінокислот як 19F-ЯМР мітки для дослідження пептидів. Код дисциплины диссертации: 02.00.03Михайлюк Павло Костянтинович2008
СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЭКЗОЭДРАЛЬНЫХ МЕТАЛЛОФУЛЛЕРЕНОВ С АТОМАМИ ЖЕЛЕЗА И НИКЕЛЯ Код дисциплины диссертации: 02.00.03Нечитайлов Максим Михайлович2008
-Функціоналізовані тіоціанати - реагенти для синтезу гетероциклів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Остап'юк Юрій Володимирович2008
Оксиген- та нітрогенвмісні похідні ангідриду біцикло[2.2.1]гепт-5-ен-ендо- ,ендо-2,3-дикарбонової кислоти. Синтез і властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.03Пальчиков Віталій Олександрович2008
Взаємодія циклічних амідразонів, що містять екзоциклічну незаміщену гідразиногрупу, із 1,3-ді(три)електрофілами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Повстяной Вячеслав Михайлович2008
Молекулярний дизайн функціоналізованих похідних 1,2,3-триазолу та 1Н-тетразолу, одержаних реакціями циклоприєднання азидів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Походило Назарій Тарасович2008
Триметилхлорсилан - перспективний конденсуючий реагент в реакціях за участю карбонільних сполук Код дисциплины диссертации: 02.00.03Рябухін Сергій Вікторович2008
Синтез, структурні особливості і реакційна здатність N-арилсульфеніл- та N-арилсульфініл-1,4-бензохін- онімінів. Код дисциплины диссертации: 02.00.03Санталова Ганна Олександрівна2008
Поведінка диметиламінозаміщених ароматичних сполук в умовах реакції Вільсмайєра. Код дисциплины диссертации: 02.00.03Семенова Ольга Миколаївна2008
Синтез та властивості C-бета'-функціоналізованих енамінів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Сібгатулін Дмитро Олександрович2008
Реакції гідрокситолуолів і їх кисневмісних похідних з озоном у рідкій фазі Код дисциплины диссертации: 02.00.03Сєдих Ганна Олексіївна2008
Органічні люмінофори на основі похідних квадратної кислоти Код дисциплины диссертации: 02.00.03Татарець Анатолій Леонідович2008
Ацидоліз епіхлоргідрину насиченими монокарбоновими кислотами в присутності органічних основ Код дисциплины диссертации: 02.00.03Усачов Валентин Валентинович2008
Синтез 2-гетероарил- та 2-спіропохідних 1,4-бензотіазин-3-ону на основі реакцій 2-хлоро-3-оксо-3,4-дигідро-2- Н-1,4-бензотіазинів з С-нуклеофілами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Штиль Наталія Анатоліївна2008
Онієві похідні нітрогеновмісних гетероциклів і кумарину: синтез і властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.03Ягодинець Петро Іванович2008
Азотсодержащие производные моно- и дикарбоновых кислот с норборненовым фрагментом Код дисциплины диссертации: 02.00.03Бондаренко Ярослав Сергеевич2007
Нітрогенвмісні похідні моно- і дикарбонових кислот з норборненовим фрагментом Код дисциплины диссертации: 02.00.03Бондаренко Ярослав Сергійович2007
Хімія 1-хлоро-1,2,4-бензотіадіазин- ів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Брюховецька Надія Вікторівна2007
Хімія 1-хлоро-1,2,4-бензотіадіазинів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Брюховецька Надія Вікторівна2007
Синтез та дослідження похідних 3-аміно-1-іміно-1Н-ізоіндолу Код дисциплины диссертации: 02.00.03Бійцева Ангеліна Володимирівна2007
Особливості гідразинолізу похідних 1,4-дигідропіридин- та піридиндикарбонових кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.03Воєвудський Максим Вадимович2007
Синтез и реакции аминохинонов и их производных Код дисциплины диссертации: 02.00.03Глух Андрей Игоревич2007
Синтез і реакції амінохінонів та їх похідних Код дисциплины диссертации: 02.00.03Глух Андрій Ігорович2007

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины