Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Аналитическая химия


Спектрофотометрія сполук осмію(IV) з трифенілметановими та азобарвниками Код дисциплины диссертации: 02.00.02Бонішко Оксана Станіславівна2009
Твердофазно-спектрофотометри- чне та тест-визначення хрому(VI) у водах в динамічному режимі. Код дисциплины диссертации: 02.00.02Гузенко Олена Михайлівна2009
Хіміко-аналітичні властивості іонних асоціатів диклофенаку, індометацину, кетопрофену та піроксикаму з основними барвниками Код дисциплины диссертации: 02.00.02Гунька Ірина Петрівна2009
Використання властивостей діетилдитіокарбамінату натрію в амперометричному аналізі катіонних сумішей Код дисциплины диссертации: 02.00.02Демид Анна Євгенівна2009
Твердофазні аналітичні реагенти на основі адсорбованих на кремнеземі похідних дифенілкарбазону у комбінованих спектроскопічних і візуальних тест-методах аналізу Код дисциплины диссертации: 02.00.02Кеда Тетяна Євгенівна2009
Аналіз функціонального шару органокремнеземів із закріпленими кислотними та основними групами методом кондуктометрії Код дисциплины диссертации: 02.00.02Кобилінська Наталя Григорівна2009
Індикаторні плівки на основі желатинового гелю для виявлення та визначення лікарських органічних речовин Код дисциплины диссертации: 02.00.02Коновалова Ольга Юріївна2009
Пропілтіоетиламіно кремнезем для концентрування та визначення іонів Au (III), Pd (II), Ag (I) та Hg (II). Код дисциплины диссертации: 02.00.02Конопліцька Олена Петрівна2009
Основні барвники як аналітичні реагенти для визначення форм Os (IV, VI, VIIІ) та Ru (VI) Код дисциплины диссертации: 02.00.02Корольчук Світлана Іванівна2009
Міцелярна рідинна хроматографія: особливості модифікованих фаз та застосування для розділення консервантів Код дисциплины диссертации: 02.00.02Купчик Олена Юріївна2009
Рівноваги в водних і міцелярних розчинах і аналітичні властивості амінодифосфонових і амінокислот Код дисциплины диссертации: 02.00.02Ле Конг Хоан2009
Нові хемометричні засоби обробки даних аналітичного експерименту Код дисциплины диссертации: 02.00.02Пантелеймонов Антон Віталійович2009
Хіміко-аналітичні властивості асоціатів нітрогенвмісних полікатіонів з органічними реагентами Код дисциплины диссертации: 02.00.02Терещенко Оксана Василівна2009
Індуковані міцелярно-екстракційні системи на основі неіонних ПАР для концентрування нестероїдних анальгетиків Код дисциплины диссертации: 02.00.02Федорчук Ольга Ігорівна2009
Визначення перхлоратів у природній воді рентгенофлуоресцентним або візуально-тестовим методом після їх сорбційного концентрування Код дисциплины диссертации: 02.00.02Химченко Сергій Володимирович2009
Ацетилацетонати Плюмбуму, Кадмію та Хрому як стандартні зразки складу для атомно-абсорбційної спектрометрії Код дисциплины диссертации: 02.00.02Шкумат Ася Анатоліївна2009
Моделювання утримування та оптимізація розділення у міцелярній рідинній хроматографії Код дисциплины диссертации: 02.00.02Бойченко Олександр Павлович2008
Визначення йодид - та бромід - іонів спектрофотометричним та спектрофлуориметричним методами з застосуванням електрохімічного окиснення Код дисциплины диссертации: 02.00.02Білик Валентина Михайлівна2008
Сорбційно-спектрометричне і тест-визначення Bi, Cr, Fe, Mn, Mo, U, I та аніонних ПАР силікагелями, модифікованими ЧАС Код дисциплины диссертации: 02.00.02Верба Валентина Вікторівна2008
Нові екстракційні системи для селективного концентрування і визначення платинових металів, цинку і молібдену в умовах екологічної безпечності Код дисциплины диссертации: 02.00.02Гонтар Олена Сергіївна2008
Реакції окиснення фероїну та дифеніламіносульфонату пероксимоносульфатною кислотою та використання їх в аналізі. Код дисциплины диссертации: 02.00.02Гуменний Микола Іванович2008
Хіміко-аналітичні властивості композитних плівок на основі оксиду силіцію, поверхнево-активних речовин та катіонообмінних поліелектролітів Код дисциплины диссертации: 02.00.02Дроздова Марія Володимирівна2008
Іммобілізовані на кремнеземі іонні асоціати молібденових гетерополікислот - нові аналітичні форми для визначення Р, Si, Sb, окисників та відновників Код дисциплины диссертации: 02.00.02Качан Ігор Анатолійович2008
Міцелярна екстракція аліфатичних амінів, катіонних поверхнево-активних речовин та внутрішньо-комплексних сполук на їх основі в аналітичних цілях Код дисциплины диссертации: 02.00.02Лелюшок Сергій Олександрович2008
Індикаторні системи на основі органо-мінеральних аніонітів для визначення арсену та селену Код дисциплины диссертации: 02.00.02Линник Світлана Леонідівна2008
Спектрофотометричне та сорбційно-спектроскопічне визначення Арсену(V) та Фосфору(V) з використанням гетерополіаніонів Код дисциплины диссертации: 02.00.02Старова Тетяна Валеріївна2008
Іонні асоціати нітрофенолів з основними поліметиновими барвниками у спектрофотометричному аналізі та іонометрії Код дисциплины диссертации: 02.00.02Шкумбатюк Роман Стефанович2008
Безекстракційне спектрофотометричне визначення Фосфору та Арсену з використанням гетерополікомплексів. Код дисциплины диссертации: 02.00.02(Moхаммед Хейр) Исса Абдалла Аль-Швейят2007
Повышение чувствительности и селективности люминесцентного определения Tb(III), Dy(III), Pr(III) и Eu(III) в присутствии сопутствующих лантанидов Код дисциплины диссертации: 02.00.02Кирияк Анна Васильевна2007
Підвищення чутливості та селективності люмінесцентного визначення Tb(III), Dy(III), Pr(III) та Eu(III) у присутності супутніх лантанідів Код дисциплины диссертации: 02.00.02Кіріяк Ганна Василівна2007

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины