Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Аналитическая химия


Застосування рентгенофлуоресцентної спектрометрії для визначення важких металів у повітряному середовищі та їх рухомих форм у ґрунтах Код дисциплины диссертации: 02.00.02Бєліков Костянтин Миколайович2002
Кинетическое определение серосодержащих анионов в объектах окружающей среды и неорганических материалах Код дисциплины диссертации: 02.00.02Егорова Наталья Леонидовна2002
Оберненофазова високоефективна рідинна хроматографія піролідин- і діетилдитіокарбамінатних комплексів та її застосування в аналізі вод і продуктів харчування Код дисциплины диссертации: 02.00.02Зима Світлана Володимирівна2002
Условия потенциометрического, вольтамперометрического и фотометрического определения активного хлора Код дисциплины диссертации: 02.00.02Колос Елена Юрьевна2002
Умови потенціометричного, вольтамперометричного і фотометричного визначення активного хлору Код дисциплины диссертации: 02.00.02Колос Олена Юріївна2002
Екстракція та аналітичне застосування іонних асоціатів Ni(II) та Co(II) з нітрозонафтолами та ціаніновими барвниками Код дисциплины диссертации: 02.00.02Молнар Джосія Імреївна2002
Електротитриметрія аргентуму(І), паладію(ІІ), ауруму(ІІІ) у їх сумішах промислового походження. Код дисциплины диссертации: 02.00.02НОВОХАТЬКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА2002
Вольтамперометрія сполук рутенію в присутності металів платинової групи Код дисциплины диссертации: 02.00.02Тимошук Олександр Сергійович2002
Кінетичне визначення аніонів, що містять сірку, в об'єктах навколишнього середовища та неорганічних матеріалах Код дисциплины диссертации: 02.00.02Єгорова Наталія Леонідівна2002
Применение рентгенофлуоресцентной спектрометрии для определения тяжелых металлов в воздушной среде и их подвижных форм в почвах Код дисциплины диссертации: 02.00.02Беликов Константин Николаевич2001
Вольтамперометричне визначення вітамінів групи В на хімічно модифікованих скловуглецевих електродах Код дисциплины диссертации: 02.00.02Бойко Віра Іванівна2001
Газорідинна хроматографія діалкілдитіокарбаматів металів та її використання в аналізі Код дисциплины диссертации: 02.00.02Ковальчук Тетяна Миколаївна2001
Iонометрiя у багатокомпонентних i органiзованих розчинах: параметри електродного вiдгуку, особливостi градуювання i iонобуфернi системи Код дисциплины диссертации: 02.00.02Логiнова Лiдiя Павлiвна2001
Пробопідготовка в рентгенофлуоресцентному аналізі води та водних розчинів Код дисциплины диссертации: 02.00.02Макаровська Ярослава Миколаївна2001
Электротитриметрия серебра (І), палладія (ІІ), золота(ІІІ) в их смесях промышленного происхождения Код дисциплины диссертации: 02.00.02Новохатько Ольга Владимировна2001
Комплексы Eu(III) и Tb(III) с производными хинолонкарбоновой кислоты и использование их в анализе Код дисциплины диссертации: 02.00.02Теслюк Ольга Ивановна2001
Комплекси Eu(III) та Tb(III) з похідними хінолонкарбонової кислоти та застосування їх в аналізі. Код дисциплины диссертации: 02.00.02Теслюк Ольга Іванівна2001
Химико-аналитические свойства аддуктов поливинилпирролидона с органическими реагентами Код дисциплины диссертации: 02.00.02Харун Мирослава Васильевна2001
Хіміко-аналітичні властивості адуктів полівінілпіролідону з органічними реагентами Код дисциплины диссертации: 02.00.02Харун Мирослава Василівна2001
Іммобілізовані на кремнеземі антрахінони, флавоноїди та краун-ефіри як твердофазні реагенти для визначення Sn(ІV), TI(ІІІ), Zr(ІV) та флуориду Код дисциплины диссертации: 02.00.02Іванько Ліонель Степанівна2001
Визначення деяких лікарських препаратів по впливу їх аніонів на сенсибілізовану люмінесценцію європію (III) і тербію (III). Код дисциплины диссертации: 02.00.02Александрова Дар'я Ігорівна2000
Высокотемпературные процессы превращения комплексообразователей и комплексов металлов в атомно-абсорбционном анализе Код дисциплины диссертации: 02.00.02Алемасова Антонина Сергеевна2000
Високотемпературні процеси перетворення комплексоутворювачів та комплексів металів в атомно-абсорбційному аналізі. Код дисциплины диссертации: 02.00.02Алемасова Антоніна Сергіївна2000
Утворення, екстракція та аналітичне застосування іонних асоціатів Bi(ІІІ) за участю ціанінових барвників Код дисциплины диссертации: 02.00.02Воронич Ольга Гаврилівна2000
Межфазное распределение хлороорганических токсикантов и его применение в анализе Код дисциплины диссертации: 02.00.02Глушкова Елена Михайловна2000
Міжфазний розподіл хлорорганічних токсикантів і його застосування в аналізі. Код дисциплины диссертации: 02.00.02Глушкова Олена Михайлівна2000
Плазмохимическая пробоподготовка для атомно- абсорбционного анализа Код дисциплины диссертации: 02.00.02Деркач Татьяна Михайловна2000
Плазмохiмiчна пробопiдготовка для атомно-абсорбцiйного аналiзу Код дисциплины диссертации: 02.00.02Деркач Тетяна Михайлiвна2000
Вольтамперометрія іонів рідкісноземельних металів(ІІІ) у присутності азобарвників Код дисциплины диссертации: 02.00.02Дубенська Лілія Осипівна2000
Газожидкостная хроматография диалкилдитиокарбаматов металлов и ее применение в анализе Код дисциплины диссертации: 02.00.02Ковальчук Татьяна Николаевна2000

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины