Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Аналитическая химия


Нові аналітичні форми на основі різнолігандних комплексів європію (ІІІ) з деякими антибіотиками Код дисциплины диссертации: 02.00.02Вітюкова Катерина Олегівна2005
Сорбційне концентрування Pd(II) на клиноптилоліті і морденіті та його застосування в аналізі Код дисциплины диссертации: 02.00.02Коркуна Ольга Яремівна2005
Адсорбційно закріплені на кремнеземах хелати Купруму та Феруму - твердофазні редокс-реагенти для визначення органічних відновників Код дисциплины диссертации: 02.00.02Крушинська Олена Анатоліївна2005
Вольтамперометричне визначення Co(II), Ni(II), Pd(II) у присутності о,о'- дигідроксозаміщених азобарвників Код дисциплины диссертации: 02.00.02Тимошук Світлана Василівна2005
Вольтамперометричне визначення Co(II), Ni(II), Pd(II) у присутності о,о'- дигідроксозаміщених азобарвників Код дисциплины диссертации: 02.00.02Тимошук Світлана Василівна2005
Вольтамперометричне визначення Co(II), Ni(II), Pd(II) у присутности о,о'-дигідроксозаміщених азобарвників. Код дисциплины диссертации: 02.00.02Тимошук Світлана Василівна2005
Ультразвук у хімічному аналізі: генерація аналітичного сигналу та інтенсифікація пробопідготовки Код дисциплины диссертации: 02.00.02Бакланов Олександр Миколайович2004
Спектрофотометрія сполук рутенію з трифенілметановими барвниками в присутності іридію(ІІІ),(ІV) та платини (ІV) Код дисциплины диссертации: 02.00.02Вандерстен Модюї Ларів Ольга Ігорівна2004
Аналітичне використання реакцій нітрогеновмісних фосфоліпідів та полімерних сполук з 12-молібдофосфатом Код дисциплины диссертации: 02.00.02Головей Олена Петрівна2004
Ензимно-кінетичне визначення фосфорорганічних отруйних сполук з використанням індикаторних реакцій окиснення 3,3',5,5'-тетраметилбензидину та n- фенетидину Код дисциплины диссертации: 02.00.02Дядченко Владислав Валерійович2004
Комбіновані спектроскопічні методи визначення співіснуючих форм ванадію, феруму, кобальту та купруму в природних водах Код дисциплины диссертации: 02.00.02Линник Ростислав Петрович2004
Хіміко-аналітичні властивості дво- та трикомпонентних систем на основі полівінілпіролідону Код дисциплины диссертации: 02.00.02Мікуленко Ольга Володимирівна2004
Выделение и хроматографическое исследование красителей из армянской/ араратской кошенили (Porphirophora Hamelii Brandt) Код дисциплины диссертации: 02.00.02Нерсисян Сергей Арменакович2004
Кількісний опис хімічної модифікації міцелярних розчинів додецилсульфату натрію і модель утримування в міцелярній рідинній хроматографії Код дисциплины диссертации: 02.00.02Самохіна Лариса В'ячеславівна2004
Интенсификация пробоподготовки при анализе почв и геологических образцов Код дисциплины диссертации: 02.00.02Смитюк Наталья Михайловна2004
Інтенсифікація пробопідготовки при аналізі грунтів та геологічних зразків Код дисциплины диссертации: 02.00.02Смітюк Наталія Михайлівна2004
Фізико-хімічні методи виділення та визначення суми алкалоїдів "чистотілу великого" Код дисциплины диссертации: 02.00.02Степневська Яна Валеріївна2004
Ультразвук в химическом анализе: генерация аналитического сигнала и интенсификация пробоподготовки Код дисциплины диссертации: 02.00.02Бакланов Александр Николаевич2003
Особливості міцелярно-екстракційного концентрування мікрокомпонентів фазами неіонних пар при температурі помутніння Код дисциплины диссертации: 02.00.02Дорощук Володимир Олександрович2003
Адсорбовані на кремнеземах органічні реагенти у комбінованих спектроскопічних і тест-методах аналізу Код дисциплины диссертации: 02.00.02Запорожець Ольга Антонівна2003
Определение углеводородов в воздухе с применением модифицированных пьезосенсоров Код дисциплины диссертации: 02.00.02Калач Андрей Владимирович2003
Применение каталитических индикаторных реакций комплексообразования для определения некоторых кислородсодержащих анионов в функциональных материалах Код дисциплины диссертации: 02.00.02Михайлова Лариса Ивановна2003
Застосування каталітичних індикаторних реакцій комплексоутворення для визначення деяких оксигенвмісних аніонів у функціональних матеріалах Код дисциплины диссертации: 02.00.02Михайлова Лариса Іванівна2003
Хемілюмінесцентні реакції нітрату 9-ціано-10-метилакридинію з нуклеофільними реагентами та застосування іх в аналізі Код дисциплины диссертации: 02.00.02Пацай Ігор Орестович2003
Количественное описание химической модификации мицеллярных растворов додецилсульфата натрия и модель удерживания в мицеллярной жидкостной хроматографии Код дисциплины диссертации: 02.00.02Самохина Лариса Вячеславовна2003
Титриметричне визначення гідрофобних органічних протолітів із застосуванням водно-міцелярних середовищ пар Код дисциплины диссертации: 02.00.02Фесенко Сергій Олексійович2003
Аналитическое концентрирование примесей из воды и слабоминерализованных водных растворов при помощи низкотемпературной направленной кристаллизации Код дисциплины диссертации: 02.00.02Фокина Ирина Игоревна2003
Аналітичне концентрування домішок з води і слабкомінералізованих водних розчинів за допомогою низькотемпературної спрямованої кристалізації Код дисциплины диссертации: 02.00.02Фокіна Ірина Ігорівна2003
Пар-стабілізовані емульсії типу "масло/вода" у титриметричному, спектрофонометричному та атомно-абсорбційному аналізі Код дисциплины диссертации: 02.00.02Шевченко Ганна Михайлівна2003
Іонометрія катіонів різної природи з використанням твердоконтактних і плівкових ІСЕ на основі молібдофосфату Код дисциплины диссертации: 02.00.02Бубель Тетяна Олександрівна2002

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины