Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Аналитическая химия


Люминесцентное определение некоторых биологически активных веществ с помощью комплексов лантанидов с производными оксохинолин-3-карбоновой кислоты Код дисциплины диссертации: 02.00.02Скрипинец Юлия Владимировна2007
Люмінесцентне визначення деяких біологічно активних речовин за допомогою комплексів лантанідів з похідними оксохінолін-3-карбонової кислоти Код дисциплины диссертации: 02.00.02Скрипинець Юлія Володимирівна2007
Електрохімічне визначення опійних алкалоїдів при проведенні криміналістичної експертизи Код дисциплины диссертации: 02.00.02Сухацька Ірина Юріївна2007
Метилтіопірондимеркаптиди як аналітичні форми для концентрування та визначення Осмію. Код дисциплины диссертации: 02.00.02Худякова Светлана Николаевна2007
Рентгенофлуоресцентный анализ природных и сточных вод с предварительным кристаллизационным концентрированием и применением полимерных пленочных излучателей Код дисциплины диссертации: 02.00.02Щербаков Илиас Бен-Хамудович2007
Рентгенофлуоресцентний аналіз природних та стічних вод із попереднім кристалізаційним концентруванням та використанням полімерних плівкових випромінювачів Код дисциплины диссертации: 02.00.02Щербаков Іліас Бен-Хамудович2007
Безэкстракционное спектрофотометрическое определение фосфора и мышьяка с использованием гетерополикомплексов Код дисциплины диссертации: 02.00.02Аль-Швейят (Мохаммед Хейр) Исса Абдалла2006
Застосування пероксидних похідних карбонових кислот у хімічному аналізі Код дисциплины диссертации: 02.00.02Блажеєвський Микола Євстахійович2006
Химический анализ в оценке экологического состояния поверхностных водных объектов Код дисциплины диссертации: 02.00.02Васюков Александр Евгеньевич2006
Хімічний аналіз в оцінюванні екологічного стану поверхневих водних об'єктів Код дисциплины диссертации: 02.00.02Васюков Олександр Євгенович2006
Аналитическое применение реакций тиосоединений с галогенидными комплексами золота (III) Код дисциплины диссертации: 02.00.02Вашкевич Елена Юрьевна2006
Аналітичне використання реакцій тіосполук з галогенідними комплексами золота(ІІІ) Код дисциплины диссертации: 02.00.02Вашкевич Олена Юріївна2006
Косвенное определение фосфора в виде гетерополикомплексов с использованием экстракционного и сорбционного разделения Код дисциплины диссертации: 02.00.02Вишникина Елена Викторовна2006
Непряме визначення фосфору у вигляді гетерополікомплексів з використанням екстракційного та сорбційного розділення Код дисциплины диссертации: 02.00.02Вишнікіна Олена Вікторівна2006
Сорбційне концентрування Pd(II) на клиноптилоліті i мор-деніті та його застосування в аналізі. Код дисциплины диссертации: 02.00.02Коркуна Ольга Яремівна2006
Тест-методы химического анализа с визуальной индикацией: метрологическое обеспечение, новые тест-системы Код дисциплины диссертации: 02.00.02Никитина Наталия Александровна2006
Тест-методи хімічного аналізу з візуальною індикацією: метрологічне забезпечення, нові тест-системи Код дисциплины диссертации: 02.00.02Нікітіна Наталія Олександрівна2006
Вольтамперометрія іонів Zr(IV) та Hf(IV) в присутності азобарвників Код дисциплины диссертации: 02.00.02Оршуляк Оксана Олегівна2006
Сорбційне концентрування та визначення фенолу, 1-нафтолу та 2,4,6- тринітрофенолу з використанням хімічно модифікованих кремнеземів Код дисциплины диссертации: 02.00.02Халаф Вікторія Анатоліївна2006
Метилтіопірондимеркаптиди як аналітичні форми для концентрування та визначення осмію Код дисциплины диссертации: 02.00.02Худякова Світлана Миколаївна2006
Іммобілізовані на поверхні кремнезему фталексони - твердофазні реагенти для сорбційно-спектрофотометричного і візуального тест-визначення Pb(II), Zn(II), F- і С2О4 2- Код дисциплины диссертации: 02.00.02Цюкало Людмила Євгенівна2006
Палладийкомплексные химические модификаторы при определении металлов электротермическим атомно-абсорбционным методом Код дисциплины диссертации: 02.00.02Щепина Наталья Дмитриевна2006
Паладійкомплексні хімічні модифікатори у визначенні металів електротермічним атомно-абсорбційним методом Код дисциплины диссертации: 02.00.02Щепіна Наталя Дмитрівна2006
Комбіновані спектроскопічні методи визначення Pb(II), Cd(II), Cu(II), Co(II), Ni(II) іммобілізованими на силікагелі сульфарсазеном та бромбензтіазо Код дисциплины диссертации: 02.00.02Іщенко Микола Володимирович2006
Сорбційне концентрування та визначення золота (III), платини (IV) та паладію (II) з використанням сорбентів різної хімічної природи Код дисциплины диссертации: 02.00.02Андріанова Олена Борисівна2005
Застосування дипероксидикарбонових кислот як аналітичних реагентів на отруйні речовини та лікарські засоби Код дисциплины диссертации: 02.00.02Баталов Анатолій Іванович2005
Пробоподготовка для атомно-абсорбционного и спектрофотометрического анализа продуктов питания и биообъектов Код дисциплины диссертации: 02.00.02Бохан Юлия Владимировна2005
Пробопідготовка для атомно-абсорбційного та спектрофотометричного аналізу продуктів харчування та біооб'єктів Код дисциплины диссертации: 02.00.02Бохан Юлія Володимирівна2005
Новые аналитические формы на основе разнолигандных комплексов европия (III) с некоторыми антибиотиками Код дисциплины диссертации: 02.00.02Витюкова Екатерина Олеговна2005
Оптимізація стадії пробірної плавки при визначенні благородних металів у рудах та продуктах їх переробки Код дисциплины диссертации: 02.00.02Воропаєв Вячеслав Олександрович2005

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины