Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Неорганическая химия


Синтез та властивості складних фосфатів на основі ніобію та танталу Код дисциплины диссертации: 02.00.01Бабарик Артем Анатолійович2009
Гетерофазна взаємодія сполук на основі тетраамінних комплексів нікелю(ІІ), міді(ІІ) та поліоксометалатів з водою, спиртами і аміаком Код дисциплины диссертации: 02.00.01Барна Андрій Володимирович2009
Прямий синтез, будова та властивості діамінних гетерометалічних Mn/M (M = Cu, Co) комплексів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Безніщенко Ася Олексіївна2009
Кристалохімія халькогенідів та інтерметалідів рідкісноземельних і перехідних елементів з Pb (Si, Ge, Sn та In) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Гулай Любомир Дмитрович2009
Комплексні сполуки лантанідів з несиметрично заміщеними тетрапіролами порфіринового і порфіразинового рядів: синтез, будова і спектрально-люмінесцентні властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.01Журавльов Сергій Олександрович2009
Синтез та кристалічна структура сполук гомологічної серії M2Cu2O3-CuO2 (M = Ca, Sr, Pb, Bi) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Заремба Оксана Іванівна2009
Синтез та фізико-хімічні властивості нанодисперсних оксидів титану, стануму, танталу. Код дисциплины диссертации: 02.00.01Коваленко Ірина Володимирівна2009
Фазові рівноваги та властивості фаз систем Сu-Cd-{In, Ga}-{S, Se, Te} Код дисциплины диссертации: 02.00.01Лавринюк Зоряна Володимирівна2009
Моно- та поліядерні координаційні сполуки РЗЕ та міді на основі фосфорильованих сульфамідів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Мороз Олеся Валеріївна2009
Олігоядерні супрамолекулярні сполуки 3d- металів на основі полінуклеативних азотвмісних лігандів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Мороз Юрій Сергійович2009
Взаємодія компонентів в системах Sr-{Ni,Cu}-In та споріднених (ізотермічні перерізи діаграм стану, кристалічні структури та деякі фізичні властивості сполук) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Муць Ігор Романович2009
Вуглецеві наноструктури, синтезовані в кремнеземних матрицях карбонізацією органічних сполук Код дисциплины диссертации: 02.00.01Набока Ольга Володимирівна2009
Сіль Рейнеке (NH4[Cr(NCS)4(NH3)2]·H2O) у прямому синтезі комплексів мідь(II)/хром(ІІІ) з N-донорними лігандами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Нікітіна Віталіна Миколаївна2009
Аквоамінофосфати кобальту(ІІ), ніколу(ІІ), цинку та купруму(ІІ) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Прокопчук Надія Миколаївна2009
Потрійні системи Dy-{Mn, Co, Ni, Cu, Ag}-Sn: кристалічна структура, електричні та магнітні властивості сполук Код дисциплины диссертации: 02.00.01Ромака Віталій Володимирович2009
Синтез та термічні перетворення гетерометальних та змішаноаніонних акваамінофосфатів купруму(ІІ), цинку, ніколу(ІІ) та кадмію Код дисциплины диссертации: 02.00.01Савченко Дмитро Анатолійович2009
Синтез та кристалічна структура комплексів галогенідів купруму(І) з органічними сульфідами та їх похідними Код дисциплины диссертации: 02.00.01Салівон Наталія Федорівна2009
Талій (I) тетратіотитанат (IV) (Tl4TiS4) та тверді розчини на його основі. Код дисциплины диссертации: 02.00.01Севрюков Дмитро Володимирович2009
Фазові та спінові переходи в координаційних сполуках заліза(ІІ) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Середюк Максим Леонідович2009
Аніонні купрум(I) галогенідні пі-комплекси з 2-бутин-1,4-діолом: синтез і кристалічна будова. Код дисциплины диссертации: 02.00.01Сливка Юрій Іванович2009
Золь-гель синтез нанорозмірних Pb- та Sn-вмісних сполук зі структурою перовськіту Код дисциплины диссертации: 02.00.01Солопан Сергій Олександрович2009
Синтез складнооксидних сполук тривалентних металів з лужнофосфатно-молібдатних (вольфраматних) розплавів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Теребіленко Катерина Володимирівна2009
Синтез і термоліз твердих розчинів гідратованих дифосфатів мангану(ІІ), кобальту(ІІ), цинку. Код дисциплины диссертации: 02.00.01Ткачова Надія Володимирівна2009
Взаємодія біядерних кластерів ренію(ІІІ), що містять зв'язок метал-метал підвищеної кратності, з вільними радикалами. Код дисциплины диссертации: 02.00.01Третяк Світлана Юріївна2009
Розклад озону закріпленими на кремнеземах гексаметилентетраміном, оксиальдімінами та їх комплексами з 3d-металами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Труба Алла Сергіївна2009
Комплексні сполуки паладію(ІІ) з оксиетилідендифосфоновою та нітрилотриметиленфосфоновою кислотами. Код дисциплины диссертации: 02.00.01Царик Наталія Віталіївна2009
1. Різнолігандні комплекси благородних, перехідних металів, бісмуту та селену на поверхні кремнеземів з прищепленими сірковмісними лігандами. Код дисциплины диссертации: 02.00.01Циганович Олена Анатоліївна2009
Взаємодія Літію з Тi, V та Sn, Pb, Sb і Bi. Код дисциплины диссертации: 02.00.01Азарська Ольга Алевтинівна2008
Процеси сорбції благородних металів на силікагелі, активованому N-(5-меркапто-1,3,4-тіодіазо- л-2-іл)-N`-пропілсечовинними групами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Бойченко Ірина Миколаївна2008
Постадійний синтез гетеробіметальних координаційних полімерів на основі піридинзаміщених b-дикетонатів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Врещ Володимир Дмитрович2008

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины