Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Неорганическая химия


Фазові рівноваги і кристалічна структура сполук у системах Nd-{Cu,Ag,Au}- {Si,Ge,Sn,Pb,Sb,Bi} Код дисциплины диссертации: 02.00.01Заплатинський Олег Володимирович2000
Синтез та дослідження подвійних фосфатів титану (ІІІ) та ванадію (ІІІ) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Затовський Ігор Вікторович2000
Фазові рівноваги, кристалічні структури та деякі фізичні властивості сполук в системах {Ti,Zr,Hf}-Cu-{Sn,Sb} Код дисциплины диссертации: 02.00.01Коблюк Наталія Олексіївна2000
Влияние изовалентных замещений в катионных подрешетках на синтез, структуру и свойства позисторных материалов на основе метатитаната бария Код дисциплины диссертации: 02.00.01Коваленко Леонид Леонидович2000
Вплив ізовалентних заміщень в катіонних підгратках на синтез, структуру та властивості позисторних матеріалів на основі метатитанату барію. Код дисциплины диссертации: 02.00.01Коваленко Леонід Леонідович2000
Синтез, будова та властивості біядерних комплексних сполук ренію(III) з амінокислотами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Кожура Олег Вікторович2000
Синтез, будова та властивості лантанідвмісних комплексних сполук на основі водорозчинних калікс[4]аренів. Код дисциплины диссертации: 02.00.01Кость Світлана Сергіївна2000
Комплексоутворення сполук Pb(II) та Pt(II) з краун- ефірами та тіоамідними лігандами, імобілізованими на поверхні полімерів та силохрому Код дисциплины диссертации: 02.00.01Кравченко Ольга Вікторівна2000
Комплексоутворення сполук Pd(II) та Pt(II) з краун-ефірами та тіоамідними лігандами, іммобілізованими на поверхні полімерів та силохрому Код дисциплины диссертации: 02.00.01Кравченко Ольга Вікторівна2000
Системи Tl-Sn(Pb)-S(Sе, Те): фазові рівноваги, одержання монокристалів тернарних сполук та їх властивості. Код дисциплины диссертации: 02.00.01Малаховська-Росоха Тетяна Олександрівна2000
Взаємодія сполук цирконію та титану в розплавах нітратів, котрі містять катіони лужноземельних металів та свинцю Код дисциплины диссертации: 02.00.01Мальований Сергій Миронович2000
Синтез і властивості флюорованої ВТНП кераміки на основі сполуки YBa2Cu3O7- дельта Код дисциплины диссертации: 02.00.01Марійчук Руслан Тарасович2000
Синтез і властивості флюорованої ВТНП кераміки на основі сполуки YBa2Cu3O7-? Код дисциплины диссертации: 02.00.01Марічук Руслан Тарасович2000
Координаційні сполуки купруму(II) з бінуклеативними лігандами на основі нітрогеновмісних похідних насичених дикарбонових кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.01Обух Андрій Іванович2000
Синтез та кристалічна будова гетероядерних комплексів на основі талію, рубідію та цезію з 18-краун-6 Код дисциплины диссертации: 02.00.01Русанова Юлія Анатоліївна2000
Фазові рівноваги, кристалічні структури і електричні властивості сполук в системах {Y,Pr}-Ag-{Si,Ge,Sn} Код дисциплины диссертации: 02.00.01Сависюк Ігор Андрійович2000
Слабые обменные взаимодействия между катионами меди (II) в биядерных комплексах бис (салицилиден) гидразонов Код дисциплины диссертации: 02.00.01Сарнит Елена Александровна2000
Синтез, будова та спектрально-люмінесцентні властивості гетерополіядерних (f-p) комплексів на основі амінополікарбонових кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.01Смола Сергій Сергійович2000
Взаємодія компонентів у системах {Y,Gd,Yb}-Zn-Al та в деяких споріднених (діаграми фазових рівноваг, кристалічна структура та магнітні властивості сполук). Код дисциплины диссертации: 02.00.01Стельмахович Ольга Богданівна2000
Взаємодія у системах на основі сполук A3B2C9 (A-Rb, Cs; B-Sb, Bi; C-Br,I): фазові рівноваги та кристалічна структура Код дисциплины диссертации: 02.00.01Сідей Василь Іванович2000
Одержання та властивості спін-обмінних мультиспінових метал-радикальних систем (Mn2+, Fe3+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Gd3+) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Яковенко Анастасія Володимирівна2000
Синтез и свойства гетерохалькогенхлоридных соединений рения и осмия Код дисциплины диссертации: 02.00.01Янко Олег Георгиевич2000
Синтез і властивості гетерохалькогенхлоридних сполук ренію та осмію Код дисциплины диссертации: 02.00.01Янко Олег Георгійович2000
Потрійні системи Sc- РЗМ церієвої підгрупи - Si (фазові рівноваги, кристалічні структури та фізичні властивості сполук) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Банах Оксана Євгенівна1999
Потрійні системи Sc-РЗМ церієвої підгрупи-Si (фазові рівноваги, кристалічні структури та фізичні властивості сполук) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Банах Оксана Євгенівна1999
Фазова стабільність і критичні струми в текстурованому купраті барію-ітрію Код дисциплины диссертации: 02.00.01Волкова Олена Іванівна1999
Взаїмодiя рiдкiсноземельних металiв церiєвоi групи з Аргентумом та Алюмiнiїм (дiаграми фазових рiвноваг та кристалiчнi структури сполук) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Жак Ольга Володимирiвна1999
Взаємодія рідкісноземельних металів церієвої групи з Аргентумом та Алюмінієм (діаграми фазових рівноваг та кристалічні структури сполук) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Жак Ольга Володимирівна1999
Координацiйнi сполуки нiкелю (II) з деякими похiдними гуанiдину Код дисциплины диссертации: 02.00.01Зубков Сергiй Владиславович1999
Координационные соединения никеля (II) с некоторыми производными гуанидина Код дисциплины диссертации: 02.00.01Зубков Сергей Владиславович1999

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины