Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Неорганическая химия


Синтез та дослідження координаційних сполук лантаноїдів та деяких 3d- металів з похідними карбацилфосфортриамідів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Овчинніков Володимир Анатолійович2001
Азамакроциклічні комплекси міді та нікелю з гетероциклічними замісниками і їх взаємодія з молекулами-гостями Код дисциплины диссертации: 02.00.01Приходько Олександр Іванович2001
Изополи-ванадатные, вольфраматные и ванадовольфраматные анионы в водных растворах и в составе кристаллических солей Код дисциплины диссертации: 02.00.01Сазонова Ольга Ивановна2001
Ізополі- ванадатні, вольфраматні та ванадатовольфраматні аніони у водних розчинах та у складі кристалічних солей Код дисциплины диссертации: 02.00.01Сазонова Ольга Іванівна2001
Cлабкі обмінні взаємодії між катіонами міді(II) в біядерних комплексах біс-(саліциліден)гідразонів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Сарніт Олена Олександрівна2001
Потрійні системи {Pr,Tb}-Al-{Si,Ge}. Фазові рівноваги, кристалічні структури і електричні властивості сполук Код дисциплины диссертации: 02.00.01Семусьо Наталія Зеновіївна2001
Взаємодія компонентів в системах {Ti,V,Zr}-Mn-{Sn,Sb}, кристалічна структура, магнітні та електричні властивості тернарних сполук Код дисциплины диссертации: 02.00.01Ткачук Андрій Володимирович2001
Синтез та властивості комплексів Al, Ga, In з гексаметилдисилазаном Код дисциплины диссертации: 02.00.01Цимбал Людмила Іванівна2001
Синтез и свойства комплексов Al, Ga, In с гексаметилдисилазаном Код дисциплины диссертации: 02.00.01Цымбал Людмила Ивановна2001
Одно- и разнолигандные комплексные соединения хрома (III) с цистеином и другими альфа-аминокислотами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Чернушенко Елена Александровна2001
Одно- та різнолігандні комплексні сполуки хрому(ІІІ) з цистеїном та іншими амінокислотами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Чернушенко Олена Олександрівна2001
Взаємодія рідкісноземельних і перехідних металів з фосфором Код дисциплины диссертации: 02.00.01Чихрій Степан Іванович2001
Синтез, строение и свойства комплексных тетрафторборатов меди(II), цинка(II), кадмия(II) и свинца(II) с азотсодержащими органическими основаниями Код дисциплины диссертации: 02.00.01Шестакова Марина Владимировна2001
Синтез, будова і властивості комплексних тетрафторборатів міді(ІІ), цинку(ІІ), кадмію(ІІ) та свинцю(ІІ) з азотовмісними органічними основами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Шестакова Марина Володимирівна2001
Изоморфное замещение кальция на щелочные и редкоземельные элементы в структуре ванадиевого апатита Код дисциплины диссертации: 02.00.01Арданова Людмила Ивановна2000
Ізоморфне заміщення кальцію на лужні та рідкісноземельні елементи в структурі ванадієвого апатиту Код дисциплины диссертации: 02.00.01Арданова Людмила Іванівна2000
Сполуки низькокоординованого фосфору в синтезі нових типів металокомплексів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Брусиловець Анатолій Іванович2000
Синтез та фізико-хімічні характеристики однорідно- та різнолігандних бета- дикетонатів мангану (III) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Бухтіяров Віктор Кімович2000
Направленный синтез и физико- химия несимметричных макробициклических трис- дииминатных комплексов железа(ІІ) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Варзацкий Олег Анатольевич2000
Направлений синтез та фізико-хімія несиметричних макробіциклічних комплексів заліза (II) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Варзацький Олег Анатолійович2000
Фазові рівноваги, кристалічні структури та властивості сполук у {Ce,Gd,Y}- {Zr,Ag}-In та споріднених системах Код дисциплины диссертации: 02.00.01Галаджун Ярослав Володимирович2000
Фазові рівноваги в квазіпотрійних системах AI2X-BIIX-CIII2X3 (A1-Cu, Ag; BII-Zn, Cd, Hg; CIII-Ga, In; X-S, Se, Te) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Галка Вадим Олександрович2000
Інтерметаліди та оксиди: від ідеальної до реальної кристалічної структури Код дисциплины диссертации: 02.00.01Гладишевський Роман Євгенович2000
Гексафторофосфат лития. Синтез и фазовые равновесия в апротонных средах Код дисциплины диссертации: 02.00.01Гончарова Ирина Викторовна2000
Гексафторофосфат літію. Синтез та фазові рівноваги в апротонних середовищах Код дисциплины диссертации: 02.00.01Гончарова Ірина Вікторівна2000
Самораспространяющееся взаимодействие супероксида и пероксида натрия с сульфатами некоторых s-, p-, d- металлов Код дисциплины диссертации: 02.00.01Гороховский Александр Николаевич2000
Самопоширююча взаїмодiя супероксида i пероксида натрiю з сульфатами деяких s-, p-, d- металiв Код дисциплины диссертации: 02.00.01Гороховський Олександр Миколайович2000
Синтез, будова та властивості металоценових координаційних сполук Ti, Zr, Hf з аліциклічними каркасними алкоголятними лігандами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Графов Андрій Вадимович2000
Фазові рівноваги, кристалічні структури, деякі фізичні властивості сполук в системах R-{Co, Ni, Cu}-In, де R=Ti, Hf, РЗМ Код дисциплины диссертации: 02.00.01Дубенський Віталій Петрович2000
Триядерні мю3-оксоцентровані карбоксилатні комплекси хрому, заліза та марганцю Код дисциплины диссертации: 02.00.01Жук Юлія Юріївна2000

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины