Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Неорганическая химия


Прямий синтез, будова та властивості гетерометальних комплексів міді та кобальту з аміноспиртами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Маханькова Валерія Григорівна2002
Синтез, структура і властивості барій-лантаноїдних титанатів. Код дисциплины диссертации: 02.00.01Овчар Олег Вікторович2002
Особливості хімічної поведінки кремнеземів, модифікованих алкіламінами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Олійник Вікторія Дмитрівна2002
Синтез, будова, властивості та використання координаційних сполук Rh(ІІІ) з гідразонами саліцилового альдегіду Код дисциплины диссертации: 02.00.01Орисик Світлана Іванівна2002
Потрійні системи {Gd,Tb,Er}-Mn-Al (фазові рівноваги, кристалічні структури та фізичні властивості сполук) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Паласюк Андрій Михайлович2002
Координационные соединения некоторых 3d-металлов с ароматическими и гетероциклическими тиоамидами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Ранский Анатолий Петрович2002
Рост и структура неорганических полимерных пленок на основе углерода и селена Код дисциплины диссертации: 02.00.01Сельская Ирина Владимировна2002
Синтез и строение полиядерных макробициклических трис-диоксиматных комплексов железа (ІІ) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Ткаченко Екатерина Юрьевна2002
Синтез та будова поліядерних макробіциклічних трис-діоксиматних комплексів заліза (II) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Ткаченко Катерина Юріївна2002
Синтез та спектроскопія хелато-фталоціанінових комплексів титану (IV), цирконію(IV) та гафнію(IV) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Томачинська Лариса Анатоліївна2002
Синтез, властивості та будова координаційних сполук на основі диметил-N- трихлорацетиламідофосфату Код дисциплины диссертации: 02.00.01Труш Віктор Олександрович2002
Синтез і стереохімія пі-комплексів Cu(I) з алільними похідними азометинів та тіосемікарбазиду Код дисциплины диссертации: 02.00.01Філінчук Ярослав Євстафійович2002
Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук в системах {Fe,Ni}-Zn- {Si,Ge,Sb,Bi} Код дисциплины диссертации: 02.00.01Чумак Ігор Володимирович2002
Синтез, будова та полімеризація бета-дикетонантних комплексів 3d-металів (Co, Ni, Cu) з ненасиченими альфа- та гамма-замісниками Код дисциплины диссертации: 02.00.01Бережницька Олександра Степанівна2001
Взаємозв'язок ідеології, технології та стилю у державному управлінні Код дисциплины диссертации: 02.00.01Войтович Радмила Василівна2001
Координаційні сполуки деяких металів з аналогами антиракових препаратів фосфорамідного типу Код дисциплины диссертации: 02.00.01Губіна Катерина Євгенівна2001
Триядерні m3-оксоцентровані карбоксилатні комплекси заліза, хрому та марганцю Код дисциплины диссертации: 02.00.01Жук Юлія Юріївна2001
Изоморфное замещение кальция на щелочные и редкоземельные элементы в синтетическом гидроксиапатите Код дисциплины диссертации: 02.00.01Канюка Юлия Викторовна2001
Ізоморфне заміщення кальцію на лужні та рідкісноземельні елементи в синтетичному гідроксиапатиті Код дисциплины диссертации: 02.00.01Канюка Юлія Вікторівна2001
Комплекси перехiдних металiв з пiридинвмiсними iзоксазолiдинами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Лисенко Андрiй Борисович2001
Комплекси перехідних металів з піридинвмісними ізоксазолідинами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Лисенко Андрій Борисович2001
Синтез та властивості фосфатів молібдену та вольфраму Код дисциплины диссертации: 02.00.01Лісняк Владислав Владиславович2001
Связь между составом, устойчивостью и спектральными свойствами комплексов 4f-елементов и их применение в люминесцентном анализе Код дисциплины диссертации: 02.00.01Мешкова Светлана Борисовна2001
Зв'язок між складом, стійкістю і спектральнимивластивостями комплексів 4f-елементів та їх використання в люмінесцентному аналізі. Код дисциплины диссертации: 02.00.01Мешкова Світлана Борисівна2001
Фазові рівноваги, одержання та властивості тернарних фаз в системах Pb(Hg)- Sb-O Код дисциплины диссертации: 02.00.01Милян Петро Михайлович2001
Синтез та властивості гетерополіядерних платиновмісних фталоціанінових комплексів Al, Co, Zn Код дисциплины диссертации: 02.00.01Мицик Владислав Михайлович2001
Фазові рівноваги, кристалічні структури і магнітні та електричні властивості сполук в системах (Er, Yb) - (Co, Ni, Cu) - Sn Код дисциплины диссертации: 02.00.01Мудрик Ярослав Степанович2001
Синтез и свойства гетерополиядерних платиносодержащих фталоцианиновых комплексов Al, Co, Zn Код дисциплины диссертации: 02.00.01Мыцык Владислав Михайлович2001
Синтез, структура и свойства барий-лантаноидных титанатов Код дисциплины диссертации: 02.00.01Овчар Олег Викторович2001
Синтез та дослiдження координацiйних сполук лантаноїдiв та деяких 3d-металiв з похiдними карбацилфосфортриамiдiв Код дисциплины диссертации: 02.00.01Овчиннiков Володимир Анатолiйович2001

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины