Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Неорганическая химия


Ізоморфні заміщення кальцію та стронцію на лужні елементи та Y(Bi) у структурі апатиту Код дисциплины диссертации: 02.00.01Карамалицький Владислав Анатолійович2003
Изоморфные замещения кальция и стронция на щелочные элементы и Y(Bi) в структуре апатита Код дисциплины диссертации: 02.00.01Кармалицкий Владислав Анатольевич2003
Синтез та дослідження подвійних фосфатів лужних та 3d-металів (Mn, Co, Ni) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Лаврик Руслан Володимирович2003
Синтез і кристалічна структура алільних пі-компонентів сульфамату Cu(1) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Мельник Оксана Петрівна2003
Фазові рівноваги, кристалічна структура і електричні властивості сполук в системах {La,Ce}-In-{Al,Si,Ge} Код дисциплины диссертации: 02.00.01Ничипорук Галина Павлівна2003
Координаційні сполуки 3d-металів з тетрадентатними відкритоланцюговими лігандами оксимного типу Код дисциплины диссертации: 02.00.01Присяжна Олена Володимирівна2003
Координаційні сполуки деяких 3d-металів з ароматичими та гетероциклічними тіоамідами. Код дисциплины диссертации: 02.00.01Ранський Анатолій Петрович2003
Синтез та дослідження координаційних сполук металів з аліфатичними та ароматичними нітронами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Распертова Ілона Володимирівна2003
Ріст та структура неорганічних полімерних плівок на основі вуглецю та селену Код дисциплины диссертации: 02.00.01Сельська Ірина Володимирівна2003
Координаційні сполуки 3d-металів з карбациламідофосфатами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Труш Єлизавета Анатоліївна2003
Синтез, будова і властивості шаруватих перовскітоподібних сполук та фаз типу AnBnO3n+2 Код дисциплины диссертации: 02.00.01Тітов Юрій Олександрович2003
Синтез, структура, властивості фосфатів одно- та полівалентних металів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Ущапівська Тетяна Іванівна2003
Поліядерні координаційні сполуки перехідних металів з азотвмісними лігандами в моделюванні активних центрів металоферментів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Фрицький Ігор Олегович2003
Координационные соединения 3d- металлов с N-ацилированными аминокислотами и их производными Код дисциплины диссертации: 02.00.01Аметов Исмаил Энверович2002
Координаційна хімія карбациламідофосфатів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Амірханов Володимир Михайлович2002
Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук в системах {Ce,Yb}- {Co,Ni}-P та деяких споріднених Код дисциплины диссертации: 02.00.01Будник Сергій Леонідович2002
Синтез та фізико-хімічні властивості гомо- та гетерополіядерних ми3- оксокарбоксилатних комплексів Fe3+, Cr3+, Mn2+, Co2+ та Ni2+ Код дисциплины диссертации: 02.00.01Гавриленко Костянтин Сергійович2002
Синтез високотемпературних надпровідних сполук та стабілізація їх властивостей Код дисциплины диссертации: 02.00.01Галаган Юлія Олександрівна2002
Структурні особливості комплексоутворення на поверхні Код дисциплины диссертации: 02.00.01Голуб Олександр Андрійович2002
Фазові рівноваги і властивості проміжних фаз у системах Ag2X - Ga2X3 - GeX2 (X - S, Se) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Горгут Галина Петрівна2002
Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук у системах {Nd, Gd}-Zn- {Si, Ge, Sn,Pb} та деяких споріднених системах Код дисциплины диссертации: 02.00.01Демченко Павло Юрійович2002
Фазові рівноваги, сполуки, їх кристалічна структура в системах {Y,Nd}-Cu- P, {Y,Ce,Nd}-Ag-P та в деяких споріднених Код дисциплины диссертации: 02.00.01Демчина Роман Олександрович2002
Структурні особливості та фізико-хімічні властивості нових гідридів потрійних сполук РЗМ церієвої підгрупи з металами тріади феруму та B, GA або In Код дисциплины диссертации: 02.00.01Денис Роман Володимирович2002
Бораты элементов II-III групп: синтез - электронное строение- спектрально- люминесцентные свойства Код дисциплины диссертации: 02.00.01Доценко Владимир Павлович2002
Борати елементів ІІ-ІІІ груп: синтез - електронна будова - спектрально-люмінесцентні властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.01Доценко Володимир Павлович2002
Координаційні сполуки нікелю(ІІ) та міді(ІІ) з бідентатними лігандами оксимного, амідного та гідроксаматного типів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Дударенко Микола Михайлович2002
Взаємодія цинку з рідкісноземельними металами (La, Ce, Sm, Gd, Tb) та кобальтом: фазові рівноваги, кристалічна структура сполук та деякі фізичні властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.01Зелінська Оксана Ярославівна2002
Фізико-хімічна характеристика розплавів комплексних сполук трифторацетат, тіоціанат лужного металу краун-ефір Код дисциплины диссертации: 02.00.01Змієвська Тетяна Анатоліївна2002
Синтез, структура, спектральні, магнетохімічні і редокс-властивості поліядерних комплексів нікелю(ІІ) з оксимвмісними лігандами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Колотілов Сергій Володимирович2002
Взаємодія InAs, InSb та GaAs з бромвиділяючими травильними композиціями Код дисциплины диссертации: 02.00.01Кусяк Наталія Володимирівна2002

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины