Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Неорганическая химия


Получение и исследование свойств индивидуальных и иммобилизованных на полисахаридных матрицах азометинов, гидразонов, их комплексов с 3d- металлами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Лосев Сергей Сергеевич2004
Аддукты трибромида бора и их кислотно-каталитические свойства в неводных кислородсодержащих растворителях Код дисциплины диссертации: 02.00.01Придатько Светлана Павловна2004
Аддукти триброміду бору та їх кислотно-каталітичні властивості у неводних оксигеновмісних розчинниках Код дисциплины диссертации: 02.00.01Придатько Світлана Павлівна2004
Синтез, структура і властивості гідридів кисеньстабілізованих пі-фаз на основі цирконію та титану Код дисциплины диссертации: 02.00.01Салдан Іван Володимирович2004
Координационные соединения ванадила (II) с полиэдрическими клозо-боратными анионами B10H102-, B10C1102-, B11H11CH- Код дисциплины диссертации: 02.00.01Сафаров Шамсиддин Сафоевич2004
Синтез и свойства халькогенхлоридных соединений родия Код дисциплины диссертации: 02.00.01Степаненко Ирина Николаевна2004
Синтез та властивості халькогенхлоридних сполук родію Код дисциплины диссертации: 02.00.01Степаненко Ірина Миколаївна2004
Синтез, структура та властивості нових сполук Галію з p-елементами ІV групи та рідкісноземельними металами церієвої підгрупи Код дисциплины диссертации: 02.00.01Токайчук Ярослав Олексійович2004
Химия простых и координационных соединений источников и переносчиков молекулярного кислорода Код дисциплины диссертации: 02.00.01Шаповалов Валерий Васильевич2004
Хімія простих і координаційних сполук джерел і переносників молекулярного кисню Код дисциплины диссертации: 02.00.01Шаповалов Валерій Васильович2004
Синтез, строение и свойства комплексных соединений германия (IV) с арилгидразонами гидразидов замещенных бензойных и пиридинкарбоновых кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.01Шматкова Наталья Владимировна2004
Синтез, будова і властивості комплексних сполук германію(IV) з арилгідразонами гідразидів заміщених бензойних і піридинкарбонових кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.01Шматкова Наталя Володимирівна2004
Взаємодія інтеркальованого в графіт літій флуориду з електроноакцепторними реагентами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Євтух Анатолій Анатолійович2004
Фазові рівноваги та кристалічна структура проміжних фаз у системах Cu(Ag)2Se-CdSe-In2Se3 Код дисциплины диссертации: 02.00.01Іващенко Інна Алімівна2004
Оборотне приєднання молекулярного кисню змішанолігадними гістидинатдіаміновими комплексами кобальту (ІІ) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Ішков Борис Володимирович2004
Кремнеземи, модифіковані алкілсульфокислотою: синтез, термохімічна поведінка, будова закріпленого шару та властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.01Алексєєв Сергій Олександрович2003
Координаційні сполуки 3d-металів з N-ацильованими амінокислотами та їх похідними Код дисциплины диссертации: 02.00.01Аметов Ісмаіл Енверович2003
Координацiйнi сполуки 3d-металiв з N-ацильованими амiнокислотами та ?х похiдними Код дисциплины диссертации: 02.00.01Аметов Ісмаіл Енверович2003
Синтез, структура та електрофізичні властивості твердих розчинів Ln1+хBa2- хCu3Оу Код дисциплины диссертации: 02.00.01Багінський Іван Леонідович2003
Прямий синтез та кристалічна будова гетерометалічних комплексів міді та цинку, кадмію з аміноспиртами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Бувайло Олена Анатоліївна2003
Прямий синтез та кристалічна будова гетерометалічних комплексів міді та цинку, кадмію з аміноспиртами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Виноградова Олена Анатоліївна2003
Квазіпотрійні системи на основі халькогенідів та галогенідів талію: фазові рівноваги та властивості проміжних сполук Код дисциплины диссертации: 02.00.01Габорець Наталія Йосипівна2003
Комплексообразование и оксигенация в смешаннолигандных системах кобальт (II)- фенантролин-дипептид Код дисциплины диссертации: 02.00.01Ганнова Юлия Николаевна2003
Комплексоутворення та оксигенація у змішанолігандних системах кобальт(II)- фенантролін-дипептид Код дисциплины диссертации: 02.00.01Ганнова Юлія Миколаївна2003
Взаємодія компонентів у системах U-{Co, Ni, Cu}-In та споріднених до них Код дисциплины диссертации: 02.00.01Глухий Віктор Володимирович2003
Синтез, строение и свойства биядерных кластерных соединений рения(III) с адамантанкарбоновыми кислотами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Голиченко Александр Анатольевич2003
Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук в системах Ce-Ag-Ga, Tb- Ag-{Al, Ga} та в деяких споріднених Код дисциплины диссертации: 02.00.01Гуменюк Роман Васильович2003
Особливості взаємодії літію та цирконію з ро-елементами III і IV груп Код дисциплины диссертации: 02.00.01Заторська Галина Михайлівна2003
Тернарні сполуки типу Me2TeГал6 (Me - K, Rb, Cs, Tl; Гал - Br, I): кристалічна структура, області гомогенності, одержання та властивості монокристалів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Зубака Оксана Василівна2003
Металохімія сполук індію з рідкісноземельними та перехідними металами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Каличак Ярослав Михайлович2003

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины